לפני הגמל נט || תשואות אלטשולר שחם לחודש מרץ 2021 בקופות גמל וקרנות השתלמות - חיובי, חלש יחסית למתחרים

תשואות חיוביות במסלולים השונים למרץ ולרבעון הראשון של 2021 | גמל, השתלמות ופנסיה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יאיר לוינשטיין, מנכל אלטשולר שחם גמל פנסיהיאיר לוינשטיין, מנכל אלטשולר שחם גמל פנסיה

מיכאל לוי
19/04/2021

תשואות יפות מציגים באלטשולר שחם לחודש מרץ 2021 אולם ביחס למתחרים אלו תוצאות חלשות יחסית, ראו את תחזית פאנדר אדוויזרלנד שפורסמה בתחילת החודש. קרן ההשתלמות הכללית עלתה כ 1.62%+ מעט פחות מהתחזית שהערכנו בתחילת החודש כ 1.65%+.

להלן התוצאות:תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם  גמל ופנסיה בע"מ

נתוני מרץ 2021

התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול

שם הקופה

סך נכסים באלפי ₪  31.03.2021

תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 4.2020 עד 3.2021

תשואה מצטברת 4.2018 עד 3.2021 (36 חודשים)

תשואה מצטברת 4.2016 עד 3.2021 (60 חודשים)

תשואה לחודש מרץ 2021

תשואה מצטברת מינואר עד מרץ 2021

1093

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי

   55,399,955

20.65

23.58

43.73

1.62

3.38

1377

אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות

     7,479,304

42.70

35.50

81.97

2.16

5.55

1290

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

     1,800,409

25.92

27.96

53.44

1.81

4.04

558

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות

     9,589,691

13.05

18.00

30.30

0.86

1.54

1378

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

       675,095

7.89

13.21

20.13

0.64

0.62

1399

אלטשולר שחם השתלמות מסלול אג"ח ממשלות

       323,879

2.89

8.75

12.77

0.45

0.14

1398

אלטשולר שחם השתלמות מסלול כספי

       337,912

0.07

0.46

0.64

0.00

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

1376

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ללא מניות

       589,637

8.26

13.53

20.88

0.63

0.68

1375

אלטשולר שחם גמל מסלול מניות

     3,525,089

42.94

36.38

83.80

2.17

5.60

1395

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח ממשלות

       253,684

2.88

8.52

12.58

0.47

0.10

1394

אלטשולר שחם גמל מסלול כספי

       298,524

0.06

0.37

0.55

0.00

0.02

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

     9,673,536

24.88

26.32

50.58

1.73

3.70

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

   32,518,835

21.02

24.06

45.27

1.75

3.57

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

   15,843,449

15.27

19.14

31.63

1.10

2.09

472

אלטשולר שחם גמל מסלול אג"ח עד 15% מניות

     1,526,736

11.57

14.97

22.95

0.81

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

9757

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

   15,619,504

25.03

30.00

56.53

1.66

3.77

9758

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

     2,380,948

19.63

24.96

46.24

1.26

3.00

9759

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

       839,094

13.93

20.78

33.44

0.84

1.85

9760

קרן פנסיה מקיפה הלכה

       166,105

19.42

24.54

0.00

1.19

2.92

 

 

 

 

 

 

7798

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

     7,566,486

20.32

21.70

0.00

1.47

2.94

7799

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

     4,084,201

43.00

35.04

0.00

2.12

5.44

7800

אלטשולר שחם חסכון פלוס אגח עד 15% מניות

     1,288,384

12.17

15.59

0.00

0.85

1.25

7801

אלטשולר שחם חסכון פלוס ללא מניות

       291,016

7.01

12.68

0.00

0.60

0.34

7802

אלטשולר שחם חסכון פלוס כספי

         91,576

0.07

0.00

0.00

0.00

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

11325

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

       579,334

15.46

18.43

0.00

1.11

2.04

11326

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

     1,165,023

20.55

22.13

0.00

1.57

3.26

11327

אלטשולר שחם חסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

     2,979,574

43.33

36.34

0.00

2.19

5.74

11328

אלטשולר שחם חסכון לילד הלכה

       477,406

19.63

20.92

0.00

1.34

2.94