לאומי פרטנרס: טבע ממשיכה להתייצב מבחינה פיננסית אך הסיכונים עדיין גבוהים

החברה מציגה ברבעון הראשון של 2021 רווח נקי למניה, על בסיס NON GAAP של 0.63$ מול 0.76$ ברבעון המקביל ומול תחזיות שוק של 0.60$

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
מרב פישר-שרוני. צילום: אורן דאימרב פישר-שרוני. צילום: אורן דאי

מרב פישר-שרוני
29/04/2021

טבע מציגה רבעון חלש יחסית, תואם את התחזיות המוקדמות

חברת טבע  מציגה ברבעון הראשון של 2021 רווח נקי למניה, על בסיס NON GAAP  של 0.63$ מול 0.76$ ברבעון המקביל ומול תחזיות שוק של 0.60$. הכנסות החברה ברבעון קטנו בכ-9% למול הרבעון המקביל, בעיקר כתוצאה מהשפעות משבר הקורונה אשר הביא לירידה בביקורים אצל רופאים ובבתי מרקחת, מה שהביא לירידה בהיקף המרשמים הנמכרים בחנויות הפיסיות בעיקר באירופה. הירידה במכירות קוזזה חלקית על ידי שיפור במכירות תרופת האוסטדו ובתרופות הגנריות בשוק האמריקאי. מכירות התרופות הגנריות בארה"ב (כולל מוצרי ביוסימילר) רשמו כאמור עלייה ברבעון, בעיקר כתוצאה ממכירות הגרסה הגנרית ל-Truvada, מכירות תרופת הTRUXIMA, וכן ממכירות משאף הפרואייר, תחת גנריקה מאושרת. 

החוב נטו של החברה הצטמצם לרמה של כ-23.2 מיליארד $. החברה הציגה ברבעון תזרים נקי (FCF) של 59 מ' $ בלבד, כתוצאה מעלייה עונתית בהון החוזר. מגמה זו צפויה להתאזן בהמשך השנה והחברה עדיין עומדת מאחורי היעד שהוגדר לתזרים פנוי של 2-3 מיליארד $ ב-2021. 

החברה אשררה את התחזית לשנת 2021

בה היא צופה הכנסות של 16.4-16.8 מיליארד $ , רווח למניה של 2.5$-2.7$ ותזרים מזומנים פנוי של 2.0-2.3 מיליארד $. החברה צופה שיפור מתון בשיעורי הרווחיות, בשל המשך הצמצום בהוצאות. החברה הדגישה כי תוצאות 2021 יהיו מוטות למחצית השנייה של השנה, במיוחד ברווח הנקי ובתזרים, בשל השפעות חומרי גלם ומלאי והשקות צפויות. הרבעון הראשון, שפורסם היום, צפוי להיות הרבעון החלש בשנה זו.


נפתח משפט ראשון בפרשת האופיודים בקליפורניה

בחודש החולף החל המשפט הראשון בסדרת המשפטים הצפויה בפרשייה זו. בשל התנהלות המשפט החברה נמנעה מלהגיב על התקדמות במגעים להסדר כולל. כפי שציינו בעבר, בשל ההיקף הגבוה של התובעים ואיתם האינטרסים, התהליך מורכב מאד וקשה להעריך כיצד יסתיים ומה יהיו ההשלכות על החברה. בפרשיית תיאום המחירים החברה כזכור כפרה בהאשמות ומיועדת לעמוד למשפט פלילי מול משרד המשפטים וכן צפויה לדין אזרחי. אין כרגע תאריך למשפט כזה והסוגיה צפויה להמשך מספר שנים.

שורה תחתונה: טבע ממשיכה להתייצב מבחינה פיננסית אך הסיכונים עדיין גבוהים, במיוחד לאור מצבה הפיננסי, וקיים חוסר ודאות ממשי לגבי ההתפתחויות בצד המשפטי. יחד עם זאת, התארכות הסוגיות המשפטיות תומכת ביכולת החברה להמשיך ולשפר את מצבה הפיננסי, כשהיא מייצרת תזרים מזומנים פנוי (לפני תשלום קרן חוב) של מעל 2 מיליארד $ בשנה. על אף האמור לעיל, בשל חוסר הוודאות הרב המעיב מאד על החברה ועל התנהגות המניה, והחשש הממשי מפני התממשות ההליכים המשפטיים נגד החברה לכדי קנסות מהותיים, אנו מותירים את המלצת ההשקעה על החזק, ומורידים את מחיר היעד ל-12.5 $ למניה. בשל המנוף הגבוה, רגישות המנייה לשינויים/חדשות גבוהה מאד, ותנודתיות המניה צפויה להישאר גבוהה.