לפני גמל ופנסיה נט – תשואות ספטמבר 2021 של מגדל ביטוח בגמל השתלמות ובקרן פנסיה

תוצאות גמל, השתלמות ופנסיה מקפת של מגדל לחודש ספטמבר. תוצאת מגדל השתלמות כללי בדיוק כמו בתחזית פאנדר אדוויזרלנד שפורסמה בתחילת ספטמבר.

 

 
גיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל, צלם מגדלגיא פישר, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל, צלם מגדל