דירוג קרנות השתלמות FUNDER - ADVIZERLAND - עליות חדות, שינויים במפה

אוקטובר בקרנות השתלמות: אנליסט וילין לפידות השתלמות מנצחים במסלול הכללי| ילין לפידות מתחילת השנה במניות | מיטב דש השתלמות מנצחים במניות ובאג"ח - גם החודש, תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה מדויקת

 

 
גיא מני, מנהל השקעות ראשי מיטב דשגיא מני, מנהל השקעות ראשי מיטב דש
 

משה מימון
FacebookTwitter Whatsapp
16/11/2021

גם החודש, תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה הכי מדויקת. להזכיר כי התחזית מתעדכנת בהתאם לנתונים שמגיעים למערכת, כך שהתחזית המעודכנת שבאתר אכן התקרבה לנתונים בפועל. צפינו שאנליסט וילין לפידות יובילו, דיוק עד כדי סטייה של 0.02% בתשואות של מרבית הגופים. בתשואה של מגדל הערכתנו היתה אופטימית הרבה יותר מהתוצאה בפועל. באלטשולר שחם התחזית עודכנה לאחר שעמדה על 2.7% בהתחלה וירדה אחרי יום ל 2.55% כשבפועל היא עומדת על 2.57% (העיתונים/אתרים שלקחו מאתנו את התחזית הראשונית נשארו על 2.7% ולא פגעו)

תחזית FUNDER לתשואות בקרנות ההשתלמות מסלול כללי


חודש אוקטובר היה חודש חזק מאוד, ובעצם די השכיח את תוצאות ספטמבר החלשות. כל הגופים בתשואות חיוביות חזקות מאוד החודש.

תשואות מסלול כללי – מיטב דש עברו להובלה ל-3 שנים

במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.42% לעומת תשואה שלילית של 0.59%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 2.07% ל-2.87%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 11.98%, בשנה האחרונה – 19.39%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 28.81% ו-42.42% בהתאמה.

אנליסט המנצחים החודש עם 2.87%. ילין לפידות מקום שני עם 2.85%.

מיטב דש מובילים מתחילת השנה עם 13.34% (2.57% החודש), וגם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון כלל עם 30.92%. כלל מובילים ל-12 חודשים עם 21.56%.

אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 45.56% (2.57% החודש).

תשואות מסלול מניות – אקסלנס מקום ראשון

החודש פרסמנו ב-FUNDER לראשונה את תחזית התשואות לקרנות ההשתלמות המנייתיות. גם כאן, התחזית מדויקת להפליא עם סטיות נמוכות מאוד. הפער בין המובילים, כפי שהערכנו צמוד מאוד. הפער הגדול ביותר בין התחזית למציאות היתה התשואה של אלטשולר שחם עם תחזית גבוהה ב-0.11% לעמת התוצאות בפועל.


במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואות החודש חזקות מאוד. תשואה ממוצעת של 5.3% לעומת תשואה שלילית של 1.75%- בחודש שעבר. טווח התשואה החודש נע בין 4.37%- ל-5.3%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 19.82%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 37.44%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 50.84% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 87.18%.

מיטב דש מנצחים החודש במסלול המניות עם תשואה של 5.3%, במקום השני נמצאים אנליסט עם 5.29%. 

ילין לפידות מובילים מתחילת השנה עם 22.48% (5.26% החודש). הפניקס מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 41.9% (4.52% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים ובפער משמעותי מהמקום השני מובילים אנליסט עם 70.01% ו-101.79% בהתאמה.

תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון

במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.42% לעומת 0.03 בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 0.42% ל-0.61%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.55%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 12.86%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 17.19%.

מיטב דש מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.61%. הראל נמצאים במקום שני עם 0.46%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה, ול-12 חודשים עם 5.52% ו-7.2% בהתאמה.

בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 16.09% ו-20.84% בהתאמה. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.32%.