בית בכפר, מהחברות המובילות בתחום הדיור המוגן, בדרך לבורסה בתל-אביב

בהתאם לתשקיף שפרסמה החברה בכוונת החברה להנפיק כ-200 מיליון ש"ח במניות ובאופציות לפי שווי חברה של 1.15 מיליארד ש"ח לפני הכסף

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2021

בבעלות החברה 4 בתי דיור יוקרתיים בישראל הכוללים כ-830 יחידות דיור באזור המרכז והשרון; מצפה להגדלת היקף הנכסים המניבים ליותר מ-1,170 יחידות דיור המהווה גידול של כ-40% במהלך 4 השנים הקרובות; 

קצב הכנסות שנתי של 85 מיליון ש"ח ושיעור דירות מכורות גבוה של מעל 95% במהלך השנים שקדמו לשנת הקורונה; שיעור דירות מכורות נוכחי – 92%;

NOI שנתי של 55 מיליון ש"ח והון עצמי של מעל ל-700 מיליון ש"ח;

חילקה דיבידנד בהיקף של 31 מיליון ש"ח בשנתיים האחרונות מאז נובמבר 2019; יתרת העודפים נאמדת ביותר מ-300 מיליון ש"ח, לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד של לפחות 30% מהרווח הנקי ללא ריווחי שיערוך;

לחברה יתרון תחרותי במסלול של תשלום חודשי בשיטת ליסינג;

חברת בית בכפר, מהחברות המובילות והרווחיות בישראל בתחום הדיור המוגן המנהלת ומפעילה ארבעה בתי דיור יוקרתיים לגיל השלישי, פירסמה תשקיף לקראת הנפקה ומדווחת על כוונתה להנפיק כ-200 מיליון ש"ח בהקצאה לציבור של כ-16% מהון החברה, מתוכו כ-8% כהצעת מכר. ההנפקה משקפת לחברה שווי של כ- 1.26 מיליארד ש"ח אחרי הכסף. את ההנפקה מובילים דיסקונט קפיטל חיתום ופועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, ומלווים משרד עורכי הדין מ. פירון ושות', משרד רואי החשבון דלויט ומשרד שמאות המקרקעין ברק פרידמן. 

במסגרת ההנפקה מוצעים כ-108,696 יחידות, באופן שהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות ו-75 כתבי אופציה (סדרה 1) במחיר כולל ליחידה של 1,840 ש”ח.   

הכנסות בית בכפר בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו בכ-63.7 מיליון ש"ח, ומייצגות קצב הכנסות שנתי של 85 מיליון ש"ח. ה-NOI בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ-41.7 מיליון ש"ח, ומייצג קצב NOI שנתי של כ-56 מיליון ש"ח, כ-66% מסך ההכנסות, שיעור הנחשב לגבוה בענף. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ-24 מיליון ש"ח.

החברה חילקה בשנתיים האחרונות, מאז נובמבר 2019, כ-31 מיליון ש"ח דיבידנד לבעלי המניות. לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של לפחות 30% מהרווח הנקי, ויתרת העודפים מסתכמת בכ-323 מיליון ש"ח. 

החברה מפעילה ארבעה מתחמי דיור מוגן בישראל, הנמצאים בבעלותה, בהם כ-830 יח"ד על פני שטח כולל של כ-81,680 מ"ר כאשר מעל ל-4,200 מ"ר מתוכם משמשים למסחר. בנוסף מנהלת החברה מתחם דיור חמישי, חוף כנרת, ובו כ-60 יח"ד המשתרע על פני מעל ל-4,000 מ"ר. 

כספי ההנפקה ישמשו את החברה להשקעות בבניית קמפוסים עתידיים, הרחבות והשבחות קמפוסים קיימים. לחברה שני מתחמי דיור מוגן בכפר סבא בהם 373 יחידות דיור והחברה מתכוונת להרחיב את אחד מהם ולהקים 96 יחידות דיור נוספות בשטח כולל של כ-10,270 מ"ר. החברה התחילה בעבודות בימים אלו. בנוסף, החברה רכשה קרקע בשטח של כ-4,200 מ"ר בבאר יעקב שימנה כ-250 יחידות דיור. 

חברת בית בכפר עושה שימוש גובר במסלול תשלום חודשי בשיטת ליסינג, בזכות המינוף הנמוך והאיתנות הפיננסית, ומציעה לדיירים המעוניינים בכך ליהנות מתשלום ליסינג חודשי, חלף דמי פיקדון. בדרך זו יכול הדייר לשמור על ביתו, וליהנות מהמשך עליית ערכו, בעוד שבית בכפר מקטינה את המינוף שלה.