עופר קליין, הראל פיננסים: "אנחנו לא פוסלים גם עלייה של 0.5 בהודעה הבאה"

בנק ישראל מאיץ את קצב עליית הריבית

 

 

 
עפר קליין, קרדיט: יונתן בלוםעפר קליין, קרדיט: יונתן בלום
 

עפר קליין, הראל פיננסים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2022


נקודות מרכזיות

בארץ

הריבית עלתה בפעם השנייה ברציפות, אך הפעם ב-0.4 נקודת אחוז ל-0.75 אחוז. בנק ישראל מאותת על המשך עלייה עקבית בהחלטות הבאות. לאור ההפתעות האחרונות אנו לא פוסלים העלאה של 0.5 נקודת אחוז בהודעה הבאה בתחילת יולי.

שוק העבודה ממשיך להשתפר - שיעור האבטלה ירד ל-3.1 אחוזים באפריל.

בעולם

בארה"ב סנטימנט הקבלנים התמתן וסנטימנט משקי הבית ירד, אך הדבר לא ימנע מהבנק המרכזי להעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז לפחות ב-2 ההחלטות הבאות לאור הנתונים הריאליים החזקים.

כמעט בכל העולם מעלים את הריבית, בסין הולכים בכיוון הפוך עם הפחתת ריבית הבנצמארק להלוואות לדיור.

בבריטניה האינפלציה ממשיכה לעלות ותגיע לרמה דו-ספרתית בקרוב.

בנק ישראל מאיץ את קצב עליית הריבית

בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.4 נקודת אחוז ל-0.75 אחוז, מעל להערכות המוקדמות זה חודש שני ברציפות. בין הגורמים להעלאת הריבית מציין בנק ישראל בהודעה לעיתונות; האינפלציה הגבוהה, הפיחות בשקל, הפעילות הכלכלית האיתנה בישראל, עליית מחירי הנדל"ן ושוק העבודה ההדוק. למרות השיח הגובר בעולם על האטה כלכלית, האינדיקאטורים החזקים בדגש על שוק העבודה, תומכים להערכתנו בהמשך עלייה עקבית של הריבית גם בחודשים הקרובים.

לאור ההפתעות האחרונות במדיניותו אנו לא פוסלים שבנק ישראל יבחר להעלות את הריבית ב-0.5 נקודת אחוז בהודעה הבאה, גם במחיר של התחזקות מסויימת בשקל. זאת על רקע הצפי להמשך עליית האינפלציה בארץ עד לשיא של 4.8 אחוזים בחודשים אוגוסט-אוקטובר, הצפי שגם הבנק האירופאי יצטרף למגמת עליית הריבית ביולי והצפי להמשך עליית ריבית במנות של 0.5 בארה"ב.


בארה"ב סנטימנט החברות ומשקי הבית יורד, אך זה לא יעצור את הבנק המרכזי

מדד אמון הצרכנים (הראשוני) של אוניברסיטת מישיגן ירד בחדות במאי לאור השחיקה בכח הקנייה של משקי הבית והצפי לעליית ריבית מהירה. עם זאת, עדיין מוקדם לדבר על האטה משמעותית של הצריכה הפרטית כאשר הנתונים הריאליים לא משקפים זאת, המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח עם 1.3 אחוז באפריל (ללא מכירות בתחנת דלק) וזאת לאחר עדכון כלפי מעלה של החודשיים הקודמים.


הירידה בסנטימנט שלא מגובה בהאטה משמעותית באינדיקאטורים הריאליים ובשוק העבודה לא תעצור את הבנק המרכזי מלהעלות את הריבית בחצי נקודת אחוז גם ב-2 ההחלטות הבאות. אך הירידה בסנטימנט מגבירה את הסיכוי להתערבות נוספת של הממשלה כגון הסרת המכסים על יבוא מסין.

מגמה דומה ניתן לראות במדד אמון הקבלנים (NAHB) שירד במאי פעם נוספת ל-69 נקודות לאור העלייה בתשואות, בריבית והחששות מירידה בביקושים, אך הוא עדיין בטריטוריה חיובית מאוד, נזכיר שכל ציון מעל 50 מצביע על התרחבות המלמד על המשך התרחבות.

סין - בני וד לעולם...

לאור ההאטה בסין בכלל ובענף הדיור בפרט הבנק המרכזי בסין הפחית את ריבית הלוואות ל-5 שנים ב-0.15 נקודת אחוז ל-4.45 אחוזים (ההפחתה הראשונה של הריבית הזו מאז 2019), כאשר הריבית הזו לרוב משמשת כבנצמארק להלוואות לדיור. חשוב לציין שהריבית המרכזית (בסין מספר ריביות) נותרה עדיין ללא שינוי על 3.7 אחוזים, אנו מאמינים שלנוכח ההאטה בכלכלה הסינית נראה ירידה גם בריבית זו בחודשים הקרובים.

בבריטניה עוד לא ה יעו לשיא

האינפלציה בבריטניה הגיעה ל-9 אחוזים באפריל ולהערכתנו היא תמשיך לעלות בחודשים הקרובים. הזינוק בעלויות האנרגיה (חשמל, גז ודלק), מחירי הנופש ועליית המע"מ היו התורמים העיקריים לכך. נוסף על כך ה-Brexit החריף את המחסור בעובדים במספר ענפים והביא לגידול בעלויות השכר. כך השכר הממוצע עד אפריל עלה ב-4.2 אחוזים. הנתונים תומכים בתוואי העלאת ריבית עקבית של רבע נקודת אחוז בכל ההחלטות עד לסוף השנה. יחד עם זאת, סביר שהבנק המרכזי יאט את הקצב, ואף יעצור בשנה הבאה לאור ההאטה של הכלכלה.