השבוע שהיה בבורסה: המדדים המובילים עברו לפלוס מתחילת השנה, הציבור עדין קונה כמעט רק S&P500

סקירה שבועית של המסחר: 9 – 13 ביולי, 2023

 

 

 
הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדרהבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
 

כלכלני הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/07/2023

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש יולי הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע פרסום נתונים מאקרו כלכליים חיוביים, בראשם שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים שירד ביוני לכ-3% לעומת כ-4% במאי - השיעור הנמוך ביותר מאז מרץ 2021 .

בנק ישראל הותיר ביום שני את הריבית במשק ללא שינוי ברמה של 4.75%, וזאת לראשונה מאז תחילת גל העלאת הריבית באפריל 2022.

המסחר בת"א השבוע התנהל על רקע התקדמות תהליך החקיקה במסגרת הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי והתגברות המחאה הציבורית כנגדה, והדריכות לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, מחר יום ששי.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-2.8% וב-2.0%, בהתאמה, במקביל לעלייה של  עד כ-2% בבורסות מובילות בעולם (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי הבנקים-5 והגלובל-בלוטק שעלו בכ-4% ו-3.6%, בהתאמה.

איגרות החוב השקליות עלו השבוע עד כ-1% ואילו איגרות החוב צמודות המדד נותרו השבוע ללא שינוי. מדד תל-בונד דולר ירד השבוע בכ-2%, במקביל להחלשות הדולר השבוע.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי והגיעה לכ-3.8% בסוף השבוע. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה ללא שינוי והגיעה לכ-3.9% בסוף השבוע.

מדד התנודתיות VTA35 עלה והגיע לכ-15.5 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-13 נקודות  בסוף השבוע הקודם. במקביל, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה אף הוא והסתכם בכ-100 אלף אופציות השבוע, לעומת כ-63 אלף יחידות בממוצע בשבוע הקודם.

לאור הצלחת האופציות השבועיות על מדד ת"א-35 והשימוש ההולך וגובר בהן מאז השקתן, הבורסה השיקה החל ב-4 ביולי 2023 סדרה שבועית נוספת באופציות על מדד ת"א-35 לפקיעה בימי שלישי, המתווספת לפקיעה השבועית הקיימת כיום בימי חמישי.

ביום שלישי פקעה סדרת האופציות הראשונה על מדד ת"א-35 הפוקעת בימי שלישי, שנרשמה למסחר ב-4.7.23. לפקיעה הגיעו 17,523 פוזיציות פתוחות ומחזור הפקיעה עמד על כ-96 מיליון שקל (כמעט פי 7 ממחזור הפתיחה ביום "רגיל", שאינו מהווה יום פקיעה שבועית או חודשית).

הסדרה הראשונה נפתחה באופן חד פעמי לשבוע אחד (בנוסף לסדרה חדשה שנפתחה באותו יום לשבועיים) וריכזה מחזור נאה. ביום המסחר האחרון שלפני הפקיעה עמד המחזור היומי בסדרה הפוקעת על מעל 40,000 יחידות.
 
בקרנות הסל, הציבור רכש קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-300 מיליון שקל, בעיקר על מדד S&P 500,בשאר אפיקי ההשקעה לא נרשמה פעילות מהותית.

בקרנות הנאמנות רכש הציבור קרנות, בעיקר מחקות, על מניות חו"ל בשווי כ-240 מיליון שקל ומנגד מכר קרנות אג"ח בישראל בשווי של כ-200 מיליון שקל. בנוסף, נרשמו יצירות, נטו, של כ-1,200 מיליון שקל בקרנות הכספיות.

מדדי מניות

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-2.8%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

מדד ת"א–90   

עלה השבוע  ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע  ב-2.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.6%.

מדדי איגרות חוב

מדד תל גוב-צמודות

עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

מדד  תל גוב-שקלי

עלה השבוע ב-0.6% , ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

מדד תל בונד-60

נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.8%.

הנפקת מניות

52 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה סופרין בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4 שנים, ריבית 5.5%, במחיר 0.955 שקל לאג"ח, ללא דירוג. כל 10 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 7.157 שקל.

עד 15 מיליון שקל יגוייסו היום ע"י חברת הטכנולוגיה הייקון, בהנפקת מניות וכתבי אופציה.

חברת הקלינטק ורידיס הקצתה לבעלת השליטה כ-9% ממניותיה, תמורת 30% ממניות   "אינפיניה".

חברת האנרגיה משק אנרגיה גייסה כ-209 מיליון שקל, בהקצאת מניות ל"כלל ביטוח" ולגופים מוסדיים בשליטתה.

הנפקת איגרות חוב

השבוע בוצעו ארבע הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י בסכום כולל של כ-1,200 מיליון שקל.

עד כ- 395 מיליון שקל יגוייסו היום ע"י שותפות חיפושי הנפט והגז נאוויטס בהנפקת סדרת אג"ח שקלית חדשה, בריבית 6.5%, במחיר 0.918 שקל לאג"ח, בדירוג -A  ע"י "מעלות".

371 מיליון שקל גויסו ע"י חברת ההשקעות ישרס בהרחבת סדרת אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 5.7 שנים, בריבית 0.84%, במחיר 0.99 שקל לאג"ח, בדירוג AA  ע"י מעלות ובדירוג Aa2 ע"י "מידרוג"  .

316 מיליון שקל גויסו ע"י בנק ירושלים בהרחבת סדרת אג"ח צמוד מדד, בתשואה של  2.3% עם מח"מ של 3.4 שנים ובדירוג Aa2 ע"י "מידרוג" ודירוג -AA ע"י "מעלות".

112 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קבוצת אורון בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.7 שנים, בריבית 8%, בדירוג BBB  ע"י "מעלות".

בהקצאות פרטיות למשקיעים מסווגים, גייסו חברת מגוריט כ-59 מיליון שקל, חברת האנרגיה המתחדשת סולאייר כ-55 מיליון שקל וחברת הבנייה עמרם כ- 24 מיליון שקל.

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של 1.5 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שונות

בנק ישראל עדכן את התחזית המקרו-כלכלית שלו ומעריך שהתוצר יצמח בשנת 2023 ובשנת 2024 בשיעור של 3% בכל אחת מהשנים. תחזית זו מתבססת על תרחיש בו המחלוקת סביב שינויי החקיקה לגבי מערכת המשפט מיושבת באופן שאינו משפיע על הפעילות הכלכלית מכאן ואילך. שיעור האינפלציה בארבעת הרבעונים הקרובים צפוי להיות 3.0% וב-2024 הוא צפוי לעמוד על 2.4%. על פי התחזית, ברבעון השני של 2024 הריבית צפויה לעמוד על 4.75%/5%.

משרד האוצר הודיע כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עמד בחודש יוני על כ-0.9% מהתוצר. הגירעון החודשי עמד על כ-6.2 מיליארדי שקל, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-15.4 מיליארדי שקל, ומתחילת השנה קיים עודף מצטבר של כ-6.7 מיליארדי שקל.


x