הושלמה עסקת מנורה מבטחים ומימון ישיר

מנורה מבטחים תשקיע 19.4 מיליון ₪ של עמיתיה תמורת 15% בחברת המשכנתאות של מימון ישיר, ותעמיד לה מסגרת אשראי של מיליארד ₪

 

 

 
צילום: תמיר דגוןצילום: תמיר דגון
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/08/2023

לאחר שהתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים, מדווחות מנורה מבטחים ומימון ישיר, כי הושלמה העסקה ביניהן שנחתמה במרץ 2023. ההסכם היה כפוף להתקיימות תנאים מתלים, ובכללם קבלת היתרי החזקה ואישורים רגולטוריים, שכולם הושלמו אתמול 9 באוגוסט, עם אישור רשות שוק ההון לעסקה.

על פי העסקה נכנסים עמיתי מנורה מבטחים כשותפים ב- 15% בחברת הבת של מימון ישיר העוסקת במתן אשראי בתחום המשכנתאות, בתמורה לסך כולל של כ - 19.4 מיליוני ש"ח. סכום זה יהווה לאחר הזרמתו 15% מסך הסכום הכולל שהוזרם לחברה עד למועד זה. במסגרת העסקה תעמיד מנורה מבטחים לחברה מסגרת אשראי בגובה 1 מיליארד ₪.

עם חתימת ההסכם הודיעה מימון ישיר, כי העסקה מיישמת את האסטרטגיה העסקית של מימון ישיר, ולפיה היעדים הם להגיע לרווחיות בחברת הבת כבר בשנת 2024, לשמור  על מרווח אשראי של 2.5% ולהגיע לנתח שוק של 3% בתחום המשכנתאות בתוך 5 שנים. 


בתמונה יושבים מימין לשמאל: ממימון ישיר: אורן שקדי, ערן וולף, ממנורה מבטחים: ניר מורוז, עמית שריג.

עומדים מימין לשמאל: ממימון ישיר: שמעון בן ארצי, ערן גולן, ממנורה מבטחים: ג’ואנה ויסמן, עומר שיפר, אבי משה.
x