כנפיים אחזקות מודיעה על הקמת פעילות חדשה למתן שירותי תחזוקת ליין בנתב"ג עם קבוצת Nayak האירופאית

Nayak היא החברה הגדולה והוותיקה באירופה בתחום תחזוקת מטוסים, הפועלת במעל ל- 50 שדות תעופה

 

 

 
Image by ThePixelman from PixabayImage by ThePixelman from Pixabay
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/08/2023

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, הודיעה היום כי התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם קבוצת Nayak Aircraft Services האירופאית, העוסקת במתן שירותי תחזוקה שונים בתחום התעופה. מטרת ההסכם הינה הקמת מיזם משותף למתן שירותי תחזוקת ליין (Line maintenance) למטוסים אזרחיים (נוסעים ומטען) של חברות תעופה בינלאומיות בנמל התעופה בן גוריון. בנוסף, ההסכם כולל אפשרות עתידית להרחבת הפעילות לשדות תעופה נוספים בישראל.

קבוצת Nayak הינה חברה ותיקה בתחומה הפועלת משנת 1974 ומספקת שירותים שונים לתחזוקת מטוסים אזרחיים, לרבות תחזוקה כבדה (Base Maintenance) ושירותי תחזוקת ליין. שירותי תחזוקת הליין ניתנים כיום ביותר מ- 50 שדות תעופה באירופה למספר רב של חברות תעופה ולמטוסים מסחריים מסוגים שונים. לצורך אספקת השירותים ובמסגרת ההסכם, אשר נחתם בין כנפיים ל- Nayak Israel - חברה בת ישראלית המשתייכת לקבוצת Nayak אשר הוקמה לצורך המיזם - יקימו הצדדים שותפות מוגבלת בישראל. כנפיים ו- Nayak Israel יחזיקו כל אחת ב-49.9% מיחידות ההשתתפות בשותפות, כאשר חברת השותף הכללי תחזיק בשיעור של 0.2% מיחידות ההשתתפות בשותפות. כנפיים תחזיק ב-49.9% ממניות השותף הכללי ו- Israel Nayak תחזיק ביתרת 50.1% ממניות השותף הכללי.
 
תחילת הפעילות צפויה במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023 עם מספר מצומצם של לקוחות עוגן, כאשר בכוונת הצדדים להרחיב בהמשך את היקפי הלקוחות והפעילות וכן את היקפי העובדים בהתאמה.

בשלוש השנים הראשונות למיזם, תקופה אשר הוסכמה על ידי הצדדים כתקופת חדירה לשוק וביסוס הפעילות, יסופקו השירותים ללקוחות באמצעות הסכם שירותים של השותפות עם קיו. איי. אס ישראל בע"מ (QAS), חברה בת של כנפיים (50%), העוסקת במתן שירותי קרקע לחברות תעופה ומפעילי מטוסים פרטיים, במתן שירותי ליווי לנוסעים ובהפעלת טרקליני נוסעים ואח"מ בנתב"ג. בהתאם להסכם ולדרישות הרגולטוריות, המעטפת המקצועית לפעילות ולמתן השירותים, הכוללת שירותים הקשורים לרישיונות, ביטוח וכדומה, תינתן על ידי קבוצת Nayak.
 
פעילות המיזם המשותף, הצפויה להיות מבוססת הון חוזר, כרוכה בהשקעה ראשונית של שני הצדדים לצורך הקמתה, אשר אינה מהותית לכנפיים. כנפיים אינה צופה השקעות נוספות במיזם בעתיד הנראה לעין.
 
מרקו סמית, מנכ"ל ודירקטור מנהל של Nayak Aircraft Services: "כחברה העצמאית הוותיקה והמובילה באירופה בתחום תחזוקת מטוסים, הפועלת כמעט כ- 50 שנה, אנו נרגשים להרחיב את פעילותנו מחוץ לאירופה ולשתף פעולה עם קבוצת כנפיים בהקמת פעילות חדשה בישראל. השוק הישראלי הוא בעל חשיבות אסטרטגית עבורנו מבחינה גיאוגרפית ועסקית, עם נוכחות גוברת של חברות תעופה בינלאומיות מובילות ופוטנציאל צמיחה ורווחיות. העובדה כי מדובר בתחנה השנייה בלבד שאנחנו פותחים מחוץ לאירופה מעידה על הציפייה שלנו מהשוק הישראלי ועל חשיבותו עבורנו כאמור. אנו סבורים שהתרחבותנו לישראל תחזק את מעמדה הגלובאלי של Nayak ורואים בקבוצת כנפיים שותף ארוך טווח, בזכות הניסיון הרב, המומחיות וההערכה לה היא זוכה בענף. אנו מצפים להתחיל בפעילות עד סוף השנה תוך עמידה בסטנדרטים גבוהים של זמינות ושירות."
 
ערן בן מנחם, מנכ"ל כנפיים אחזקות, מסר: "אנו גאים לשתף פעולה עם קבוצת Nayak, החברה המובילה והגדולה באירופה בתחום תחזוקת המטוסים, בהקמת זרוע הפעילות החדשה של הקבוצה בתחום תחזוקת ליין, ורואים בכך הבעת אמון חשובה משחקן בעל מוניטין בחו"ל. תחום תחזוקת ליין כולל מגוון שירותים רחב והוא נהנה מביקוש גובר בישראל לאור הגידול המתמשך במספר חברות התעופה הבינלאומיות בנתב"ג וההתאוששות בענף התעופה. הקמת המיזם החדש דורשת השקעה לא גבוהה, בוודאי בשים לב לפוטנציאל הקיים ובהשוואה למקובל בעולם במתן שירותים אלו. אנו מאמינים כי הסינרגיה החזקה בין המוניטין, המומחיות והמקצוענות של Nayak, לבין הניסיון וההכרות של קבוצת כנפיים ו- QAS עם ענף התעופה בישראל ודרישותיו, יחד עם מערכות היחסים עם חברות תעופה גלובאליות שהצדדים מביאים עמם לשולחן, תביא למיקסום הערך הטמון במיזם,  ותקנה לקבוצה מומחיות עסקית נוספת."

ההסכם כולל בין היתר הסדרים מקובלים בהסכמים מסוג זה, כגון הסדרים ביחס למימון הראשוני הנדרש לשם הקמת פעילות השותפות ומנגנון ביחס להשקעות נוספות בעתיד, ככל שיידרשו; הסדרים הנוגעים לדירקטוריון השותף הכללי, לפיהם לכל צד תהיה הזכות למנות שני דירקטורים ולהחליפם; מנגנוני קבלת החלטות לרבות שורת החלטות אשר דורשות הסכמה פה אחד של שני הצדדים; מדיניות חלוקת רווחי השותפות; הסדרים לגבי מכירת זכויות בשותפות לצדדים שלישיים; והוראות אי תחרות לרבות במקרה של הפרת ההסכם על ידי מי מהצדדים. כמו כן כולל ההסכם מצגים והתחייבויות אשר ניתנו על ידי הצדדים, כמקובל בעסקאות מסוג זה.
x