רשות ניירות - בחינות הרישוי של רשות ניירות ערך

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/10/2023

​בשל המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, בחינות הרישוי בכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 

במועד חורף 2023 - מועד א', לא יתקיימו במועדן.  

ככל שיתאפשר, מועדי ב' יחליפו את מועדי א' המבוטלים ונפעל ככל הניתן למצוא פתרונות לקשיים שיווצרו בעקבות כך.  

עדכונים לגבי החזרי אגרה ו/או מועדים חלופיים יפורסמו בהמשך.
x