ראלי אם אפשר

דויטשה בנק: סקירת השווקים השבועית של הכלכלן הראשי לדויטשה בנק

 

 

 
Photo Bank Franz1212, Dreamstime.comPhoto Bank Franz1212, Dreamstime.com
 

כריסטיאן נולטינג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/11/2023

לפני הכל

השווקים התאוששו בעוצמה מהנמוך שלהם בחודשי הקיץ. בעוד שהשווקים תיקנו כחצי מהירידות שלהם מאז חודש אוגוסט, הסיבה לכך הייתה יכולה להיות טובה יותר. מספר המשרות שנוצרו היה נמוך מהצפי ושיעור האבטלה עלה. מה יש לאהוב בכך? זה בעצם היה המהלך בשוק האג"ח. חוסר ההלימה בין ההיצע לביקוש (לחץ מכירות טכני) נפתר במהלך חודש הקיץ ודוח התעסוקה החלש יותר נתן לשוק האג"ח מרווח נשימה על בסיס נתונים פונדמנטליים. הבעיה המבנית בתיק ההשקעות נותרה: קורלציה חיובית בין מרבית הנכסים הנזילים אתגר משמעותי בבניית תיק השקעות.

את אף אחד זה לא מעניין קורלציות חיוביות בתיק ההשקעות כאשר ישנן עליות בשווקים, אבל בהחלט יהיו גם שבועות ושנים שליליים בשנים הבאות. בהסתכלות היסטורית, נמצא תקופות של קורלציה חיובית בשנות ה-80,70 וה-90 (תקופה של אינפלציה גבוהה) ותקופה של קורלציה שלילית במרבית השנים מאז תחילת שנות ה-2000 (תקופה של אינפלציה נמוכה). זה התהפך שוב במהלך השנים האחרונות בשל חזרתה של האינפלציה. אנחנו לא נסמוך על אפקט הפיזור של שוק האג"ח במבט קדימה וצופים כי שוק האג"ח יהווה נטל על ביצועי שוק המניות מעת לעת. מדובר בסביבה מאתגרת בהחלט אך גם מעניינת

בינתיים, עונת הדוחות בארצות הברית נמצאת בשלביה האחרונים, כאשר רק 80 חברות עוד לא דיווחו על תוצאותיהם. בצד השני של האוקיינוס האטלנטי, יותר משליש מהחברות טרם דיווחו על תוצאותיהם. עד כה, הרווח וההכנסות המצרפיות החמיצו את הקונצנזוס ב-2%. רק כמחצית מהחברות הצליחו להכות את התחזית גם עבור ההכנסות וגם עבור הרווח. זה בהחלט תורם לתשואת החסר בשוק המניות האירופאי בהשוואה לשוק המניות האמריקאי. 

יומן אירועים:

שני:

סין- מדד מדד המחירים ליצרן (אוקטובר).

שלישי:

ארצות הברית- מדד המחירים לצרכן (אוקטובר), ביטחון העסקים הקטנים של NFIB (אוקטובר).

גוש היורו- נתוני תעסוקה לרבעון השלישי ראשוני, נתוני תוצר לרבעון השלישי ראשוני, סקר הציפיות של ZEW (נובמבר).

רביעי:

ארצות הברית- מכירות קמעונאיות (אוקטובר), מדד המחירים ליצרן (אוקטובר), בקשות שבועיות למשכנתאות (עבור השבוע שהסתיים ב-1 לנובמבר).

גוש היורו- ייצור תעשייתי (ספטמבר).

בריטניה- מדד המחירים לצרכן וליצרן ומדד המחירים הקמעונאיים (אוקטובר).

סין- ייצור תעשייתי (אוקטובר).

יפן- תוצר לרבעון השלישי קריאה ראשונה.

חמישי:

ארצות הברית- ייצור תעשייתי (אוקטובר), מדד מכירות הבתים של NAHB (נובמבר), תביעות שבועיות לדמי אבטלה ומתמשכות לדמי אבטלה (שבוע של ה-1 לנובמבר).

שישי:

ארצות הברית- התחלות בנייה (אוקטובר).

גוש היורו- מדד המחירים לצרכן (אוקטובר קריאה סופית).

ארצות הברית: מדד המחירים לצרכן ויצרן, מכירות קמעונאיות ומדדי פעילות וסנטימנט אזוריים של הפד

לאחר שבוע שקט יש לנו שבוע עם נתוני מפתח על תמונת האינפלציה בארצות הברית. השבוע ביום שלישי כל העיניים יהיו מופנות לעבר נתון האינפלציה של חודש אוקטובר. לאחר עצירה בירידה של נתון האינפלציה הכללי בחודש ספטמבר בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה אך התקררות נוספת בנתון הליבה, השווקים יסתכלו לראות על סעיפי הדיור והשירותים במטרה לחדד את התחזית שלהם בנוגע לאינפלציה. המדד הכללי צפוי לרשום ירידה של 40 נקודות בסיס לרמה של 3.3% (קונצנזוס) ומדד הליבה צפוי להיוותר גבוה ברמה של 4.1%. ביום רביעי מדד המחירים ליצרן יפורסם ויזכה לתשומת לב קרובה וכאן הצפי הוא לירידה במדד הכללי ויציבות במדד הליבה בניכוי אנרגיה ואוכל. כמו כן גם מספר סקרים של הפד כגון אלה של ניו יורק, פילדלפיה, קנזס יפורסמו ויהיה מעניין לראות מה הם מלמדים אותנו ציפיות האינפלציה. אנחנו גם נקבל את נתון המכירות הקמעונאיות ביום רביעי, שם צפויה ירידה של 0.4% בהשוואה לחודש הקודם ולעומת עלייה של 0.7% שנרשמה בחודש ספטמבר.

שורה תחתונה: שלל נתונים חשובים בנוגע לאינפלציה וכלכלת ארצות הברית יפורסמו השבוע.

גוש היורו: נתון אינפלציה סופי ותוצר לרבעון השלישי

הנתונים המאקרו כלכליים הבולטים השבוע יהיו נתון התוצר לרבעון השלישי ביום שלישי כמו גם נתוני האינפלציה הסופיים עבור חודש אוקטובר. בעוד שהערכות מוקדמות הצביעו על כך שכלכלת האיחוד הייתה חלשה מהצפי, נתונים ראשוניים הצביעו שמדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר ירד לרמתו הנמוכה ביותר מזה (2.9% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה) מזה שנתיים, בעיקר הודות לירידה במחירי האנרגיה והעלייה בריבית שהביאה להיחלשות ביקושים. כל סעיפי המדד רשמו האטה בקצב העלייה. אינפלציית הליבה רשמה ירידה מרמה של 4.5% לרמה של 4.2% בחודש אוקטובר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, לפי נתונים ראשוניים. ביום שלישי נקבל את סקר ה-ZEW לסנטימנט הכלכלי עבור גוש היורו: הוא רשם התאוששות לרמה של 2.3 נקודות לעומת רמה שלילית של 8.9 נקודות בחודש ספטמבר. ייצור תעשייתי (ספטמבר) עבור גוש היורו צפוי להתפרסם ביום רביעי-נתון חודש אוגוסט עלה יותר מהצפי, עלייה של 0.6% על פני החודש הקודם. הבנק המרכזי האירופי צפוי לחשוף את החשבון השוטף עבור אזורים שונים ביום שישי.

שורה תחתונה: נתוני אינפלציה סופיים עשויים לחזק את הצפי של ה-ECB שהוא ייפול לתחום היעד עד לשנת 2025.

יפן: נתוני תוצר וייצור תעשייתי

יפן תפרסם שלל נתונים כלכליים השבוע. המומנטום הכלכלי צפוי להאט לאור העובדה שהאינפלציה מתבררת כעיקשת יותר ומכבידה על הצריכה המקומית. נתוני התוצר הראשוניים לרבעון השלישי צפויים להצביע על התכווצות של 0.4% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה ולעומת גידול של4.8% שנרשם ברבעון השני. ייצור תעשייתי והזמנת מכונות עבור חודש ספטמבר צפויים לרשום ירידה של 4.6% ו-7.7% בהתאמה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה וזאת בשל חולשה בייצוא. מדד המחירים ליצרן עבור חודש אוקטובר צפוי האטה לקצב עלייה של 1% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה ולעומת קצב עלייה של 2% שנרשם בחודש הקודם בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

שורה
תחתונה: הממשלה ביפן מתכננת צעדי תמריצים אשר כוללים הורדות מיסים, מענקים במזומן וסובסידיות על מנת לעודד את הצריכה הפרטית ואת המומנטום הכלכלי במדינה. עם זאת, המהלך צפוי להביא להכבדה נוספת של נטל החוב, שכבר נחשבת לאחת מהמדינות עם היקף החוב הגבוה בעולם.

סין: התאוששות באופק

השבוע אנו צפויים לקבל שלל נתונים שישפכו אור על התאוששות הכלכלה הסינית. נתוני מפתח כוללים בין היתר את שיעור הריבית לטווח של שנה שנמצאת כרגע ברמה של 2.5% ותזכה למעקב צמוד. ציפיות השוקים לייצור תעשייתי בחודש אוקטובר הם לגידול של 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה ולעומת גידול של 4.5% שנרשם בנתון חודש ספטמבר. נתון המכירות הקמעונאיות צפוי להצביע על גידול של 6.7% בחודש אוקטובר, האצה ביחס לגידול של 5.5% שנרשם בחודש ספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. השקעות בנכסים ומחירי בתים חדשים עבור חודש אוקטובר צפויים לרשום ירידה עקב הביקוש החלש.

שורה
תחתונה: נראה כי מאמצי הממשל בסין לעודד את הצמיחה הכלכלית מתחילים לתת אותות בשטח אבל ביטחון המשקיעים נותר נמוך ומושפע מנתוני האינפלציה החלשים לאחרונה והבעיות המתמשכות בסקטור הנדל"ן במדינה.

תחזית: הפוליטיקה במרכז תשומת הלב

בחזית הגיאופוליטית, נשיא ארצות הברית ביידן ונשיא סין שי צפויים להיפגש במסגרת ועידה בסן פרנסיסקו השבוע. בעוד שיש סימנים מעטים להתחממות ביחסים בין המדינות ושום דבר מהותי על השולחן, זהו לפחות ניסיון לייצב את היחסים המתוחים בין הצדדים על ידי פגישה פנים מול פנים, השנייה בלבד בשלוש השנים האחרונות. 

בחזית המקומית, לקונגרס בארצות הברית יש עד יום שישי השבוע, למצוא פיתרון באשר לתקציב הפדרלי לפני שההארכה הזמנית שהשיגו יפוג תוקפה. הארכה זמנית נוספת עד אמצע ינואר היא בעלת סיכויים גבוהים יותר מאשר הארכה עד לאמצע חודש דצמבר, אך שתיהן כמובן אופציות אפשריות. מלבד זאת, השאלה המרכזית היא מה אם בכלל יצטרף להצעה. מימון עבור ישראל נראה כתוספת בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר, אבל תוספת תקציבית לביטחון גבולות וייסוד ועדה של משמעת פיסקלית עשויים להתווסף גם כן.

x