פסגות מודיעה על מגעים למכירת "פסגות בית השקעות" - מה יקרה למותג ?

רני צים מנהל מגעים למכירת פעילויות בפסגות תמורת 320-340 מיליון ₪; מניית פסגות עולה בכ-14% | הכיוון היה שם, אבל השוק לא

 

 

 
רני צים, קרדיט: מאיר אדרירני צים, קרדיט: מאיר אדרי
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

עדכון יום ב': 

פסגות מודיעה היום (ב) בהמשך לדיווח החברה מיום 26 בנובמבר 2023 (אסמכתא מס' 2023-01-128064) בדבר מגעים בלתי מחייבים למכירת פעילויות ו/או חברות בפסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות בית השקעות"), החברה מבהירה כי התמורה הכוללת הצפויה לפי המגעים המתנהלים בסך של כ-320-340 מיליון ₪, הנה עבור מכירת כלל פעילות פסגות בית השקעות, לרבות המותג "פסגות", ולפני תוספת יתרת המזומנים בחברות בבית ההשקעות וקיזוז חוב כלפי תאגיד בנקאי.  

בשלב זה קיימים מספר מתווים אפשריים למכירה, ולפיכך אין ביכולת החברה להעריך את ההשפעה החשבונאית של המכירות, אם יתממשו, על דוחותיה הכספיים.  
_____________________________________________

לאחר שרכש מאלטשולר שחם באוגוסט 2021 את השליטה (כ-62%) בבית ההשקעות פסגות תמורת כ-405 מיליון ₪, רני צים, בעל השליטה, מנהל בימים אלה מגעים למכירת פעילויות בחברה תמורת 320-340 מיליון ₪ זאת לאחר שכבר מכר חלק מנכסי החברה בכ 200 מיליון שקלים. 
על פי הערכות, איש העסקים רני צים, צפוי לרשום רווח של מעל 170 מיליון שקלים מהסיבוב בחברת "פסגות" וזאת בתקופה של ריבית עולה, מלחמה ואי יציבות פוליטית. לא דבר של מה בכך.
 
להערכת פאנדר המותג "פסגות" (קרנות נאמנות וניהול תיקים) ישמר גם תחת הבעלים החדש אם כי יתכן שלתוכו ימוזגו קרנות של הגוף הרוכש.

בדיווח של פסגות היום (א) לבורסה היא מוסרת כי "מתנהלים מגעים בלתי מחייבים, עם גופים שונים, למכירת פעילויות ו/או חברות בפסגות בית השקעות, בתמורה כוללת של כ-320-340 מיליון ש"ח, על בסיס אפס חוב אפס מזומן ולפני מס. נכון למועד זה אין ודאות באשר להתקדמות המגעים לכדי עסקאות קונקרטיות וטרם התקבלו אישורי האורגנים המוסמכים בחברות הרלוונטיות להתקשרות בעסקאות מחייבות. החברה תשוב ותדווח בנושא בהתאם להוראות הדין". בעבר פורסם על 3 גורמים שמתעניינים בחלקים מפסגות – בית ההשקעות מור, בית ההשקעות אי.בי.אי והפניקס. ההערכה כיום היא שחברת אי.בי.אי מובילה במגעים וצפויה לקבל החלטות תוך זמן קצר.

בעקבות הדיווח עולה מניית פסגות בבורסה ב-כ-14%. מניית החברה איבדה מתחילת השנה כ-53.1% מערכה.

ביולי האחרון מכרה "פסגות" קרנות נאמנות וניהול תיקים, בהיקף של 11 מיליארד שקל תמורת כ-260 מיליון ₪ לקבוצת הפניקס. למעשה רשות התחרות צמצמה את היקף העסקה שבמתווה המקורי שלה עמד היקף הקרנות על כ-17.1 מיליארד שקל. לפסגות יש פעילות היום של קרנות נאמנות, קרנות גידור וחבר בורסה.

להפניקס נימכרו קרנות בהיקף כולל של כ-11.1 מיליארד שקל, לעומת כ-17.1 מיליארד שקל במתווה המקורי; תמורת העיסקה עודכנה מ 310 לכ-260 מיליון שקל.

רני צים – הכיוון היה שם, אבל השוק לא

לפני כשנתיים וחצי, ביוני 2021, השלים רני צים את רכישת פסגות. הרכישה אז היתה הבטחה גדולה מאוד, להקים בית השקעות עם פעילות מגוונת. בראיון שערכנו איתו ב-FUNDER, מיד לאחר הרכישה, ציין צים כי יש לא מעט פעילויות שברצון החברה להוסיף לארסנל הכלים והשירות ללקוחות.  לדבריו, אז בראיון, אם היה לוקח את החלקים של פסגות ומוכר אותם, היה יכול לקבל תמורת הרכישה יותר ממה ששילם. אבל צים העדיף שלא לעשות זאת.
התכנון היה לייצב את החברה, מבחינת כח אדם, ולפתח פעילויות חדשות, כשהרצון בהתחלה היתה להקים פעילות של חבר בורסה. מאז, התנאים בשוק השתנו מאוד. הריבית שהחלה לעלות מ-2022, יצרה תנאים מאתגרים מאוד הן לצים, והן לבית ההשקעות. בשוק ההון, וכך בית ההשקעות וגם צים חיפשו אפשרות נוספות.

נכון להיום פסגות מנהל כ-44 מיליארד שקלים וגייס מתחילת השנה כ-7 מיליארד שקלים. 21.5 מיליארד שקלים מנוהלים בקרנות מנוהלות, אולם רק 9 מיליארד מנוהל בקרנות מסורתיות, כשבקרנות אלה נפדה השנה כ-2.2 מיליארד שקלים. בכך פסגות לא שונים מגופים רבים אחרים, שפודים בקרנות המסורתיות, קרנות שאצלן דמי הניהול הם הגבוהים יותר, והקרנות הרווחיות יותר לניהול בבית ההשקעות.

אל מול הפדיונות במסורתיות, עומדים הגיוסים בקרנות כספיות, פסגות גייסו השנה כ-4 מיליארד שקל בכספיות ועוד כ-5 מיליארד שקלים גיוס למוצרי מדדים. שתי הקטגוריות האלה – מוצרי מדדים, קרנות כספיות מאופיינות בהיקף דמי ניהול נמוך יותר.


הנהלת פסגות כיום:

 • רני צים

 • בעל השליטה

 • רני צים, קרדיט: מאיר אדרי

 • יניב בנדר

  • מנכ"ל קבוצת פסגות
  • מנהל עסקים ראשי, פסגות בית השקעות
 • יניב בנדר

 • יניב בנדר, צילום: מושיק ברין

 • אייל גורן

  • מנכ"ל פסגות בית השקעות
  • מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות
  •  

  • אייל גורן צילום עמי ארליך, פאנדר

    
   x