טופ גאם - המניה יורדת למרות צמיחה בהכנסות וב-EBITDA

הכנסות טופ גאם צמחו בשלושת הרבעונים בכ-18%

 

 

 
TopGum, צילום: טופ גאםTopGum, צילום: טופ גאם
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

בעיצומה של המלחמה, החברה השלימה בהצלחה הנפקת מניות, במסגרתה גייסה כ-70 מיליון שקל. בין המשקיעים מגדל, הפניקס, מור וקרן Target; 

גיוס ההון ישמש לרכישת חברה יצרנית בארה"ב ולמימון סיום הקמת המפעל החדש בשדרות שצפוי לשלש את יכולת הייצור, לתת מענה יצרני לכניסה לעולם הפארמה ולהתחיל לשווק תחת רגולציה מתאימה לשווקי אסיה פסיפיק.

בתקופת הדוח ביצעה החברה לראשונה מכירות ל-21 לקוחות חדשים, ביניהם לקוחות אסטרטגיים; לאחרונה דיווחה החברה שחתמה על הסכם הספקה אסטרטגי עם תאגיד ענק בינלאומי Tier-1 לתקופה של שלוש שנים.

צבר ההזמנות של מוצרי תוספי התזונה במועד פרסום הדו"ח גדל בכ-51% לעומת התקופה המקבילה אשתקד להיקף של כ-11.2 מיליון דולר; 

Non-GAAP EBITDA צמח בשלושת הרבעונים ב-15% והסתכם בכ-5.75 מיליון דולר; 

מכירות מוצרים מבודלים של החברה גדלו בכ-76%, מוצרים מבוקבקים גדלו בכ- 87%;

חברת טופ גאם הישראלית, המובילה בשוק תוספי התזונה בצורת סוכריות גומי, ממשיכה בבניית חברה גלובלית, ומסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023: 

עיקרי התוצאות הכספיות

ההכנסות ממכירות ברבעון השלישי 2023 עלו בכ-14% לכ-11.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-9.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו ההכנסות בכ-18% לכ-37.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-31.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. לפי מטבע השקל, הצמיחה בתקופת הדוח הינה 29% והצמיחה ברבעון השלישי הינה 32%.

לטופ גאם 2 מגזרי פעילות: הראשון, תוספי תזונה, במסגרתו מפתחת, מייצרת ומשווקת החברה מוצרי תוספי תזונה בצורת סוכריית גומי, בעיקר לשוק הבינלאומי; השני, ממתקים, במסגרתו מפתחת, מייצרת, מייבאת ומשווקת סוכריות גומי וממתקים נוספים בעיקר לשוק המקומי.

במגזר תוספי התזונה בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה גידול של 25% לכ-20.8 מיליון דולר, לעומת כ-16.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי, שנחשב בשנים האחרונות לרוב לרבעון החלש ביותר במכירות תחום תוספי התזונה, רשמה החברה גידול של 11% בהכנסות ממכירות שהסתכמו בכ-6.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בהתאם למיקוד האסטרטגי של החברה, הצמיחה במכירות תוספי התזונה של החברה בתקופת הדו"ח וברבעון השלישי מול התקופות המקבילות בשנת 2022, הייתה בעיקר במוצרי Tailor Made שפותחו עבור לקוחות אסטרטגיים - בשיעורים של 76% ו-102%, בהתאמה, וכן במוצרים מבוקבקים - בשיעורים של 87% ו-86%, בהתאמה. 

בכך באה לידי ביטוי האסטרטגיה של החברה לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים מבודלים וחדשניים, ללקוחות אסטרטגיים בעלי מוצרי פרימיום בתחום תוספי התזונה, מזון ופארמה. 

נכון למועד הדו"ח, לטופ גאם צבר הזמנות של מוצרי תוספי תזונה שגדל להיקף של כ-11.2 מיליון דולר לאספקה במהלך החודשים הקרובים, לעומת צבר של כ-7.4 מיליון דולר במועד הסמוך לפרסום הדו"חות הכספיים בתקופה המקבילה אשתקד. 

במגזר פעילות הממתקים הסתכמו הכנסות החברה ברבעון השלישי בכ-4.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו המכירות בכ-10% לכ-16.3 מיליון דולר לעומת כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העברת הייצור של סוכריות גומי למגזר הממתקים לקבלן משנה בוצעה בסוף שנת 2022 כדי לפנות יכולות ייצור לתחום תוספי התזונה, העבירה החברה את מרבית פעילות הייצור של סוכריות גומי למגזר הממתקים לקבלן משנה, והחלה מרבעון ראשון 2023 לרכוש ממתקים מהספק. 

ה-EBITDA (Non-GAAP) עלה ברבעון השלישי לכ-1.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל ה-EBITDA (Non-GAAP) לכ-5.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-5.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה לכ-1.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-975 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה ה-EBITDA לכ-4.6 מיליון דולר לעומת כ-4.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

טופ גאם סיכמה את הרבעון השלישי לשנת 2023 עם רווח נקי של כ-346 אלף דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ-188 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם רווח נקי של כ-2.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של כ-2.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ברווח הנקי התבטאו הוצאות הנהלה וכלליות חד פעמיות בסך של כ-550 אלף דולר בקשר עם עסקת M&A שנבחנה והחברה החליטה שלא להתקדם עמה, והגידול בהוצאות המימון בהיקף של כ-500 אלף דולר.. 

המפעל החדש

החברה נמצאת בשלבים מתקדמים של הקמת המפעל החדש שצפוי לשלש את יכולת הייצור הקיימת של המפעל הקיים וייתן מענה במיוחד למיקוד האסטרטגי של החברה בצמיחה במוצרי Tailor made ללקוחות אסטרטגיים. המפעל החדש שאת הקמתו מנהל נשיא החברה, חי חיון, צפוי לעמוד בסטנדרט מחמיר הנדרש למוצרי פארמה, כמו גם ברגולציית TGA, ויאפשר לחברה לחדור לשווקים גלובאליים גדולים שכיום היא לא פעילה בהם, ביניהם שווקים באסיה פסיפיק. 

כתוצאה מהמלחמה והשלכותיה על העבודה במפעל החדש, החברה צופה כי הקו הראשון יתחיל הרצות במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024 ויופעל מסחרית ברבעון השלישי לשנת 2024, והקו השני יתחיל בהרצות במהלך הרבעון השני בשנת 2024 ויופעל מסחרית ברבעון הרביעי לשנת 2024.

מנוע צמיחה – ביקבוק ואריזה

מכירות מוצרים בבקבוקים גדלו ברבעון השלישי לשנת 2023 בשיעור של כ-86% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון השני לשנת 2022, קלטה החברה והתחילה בהפעלת קו אריזת בקבוקים מתקדם וחיזקה את שירותי ביקבוק תוספי התזונה בצורת מתן של סוכריות גומי, כמקור נוסף להגדלת היקף ההכנסות והרווח של החברה. מרכיב הביקבוק מהווה בממוצע כשליש ממחיר המוצר הסופי. בכך למעשה משלימה החברה מתן מענה מקצה לקצה ללקוחותיה האסטרטגיים. 

שיווק ומו"פ

החברה המשיכה להרחיב את פעילות המו"פ שלה גם ברבעון השלישי לשנת 2023 ופועלת לפיתוח של בסיסים חדשים ורכיבים פעילים שטרם נצרכו בצורת מתן של סוכריות גומי, שיאפשרו לה לשווק את מוצריה לסגמנטים חדשים. בנוסף, מפתחת החברה סוכריות גומי לשווקים בעלי סביבה רגולטורית מחמירה, שעד היום לא ניתן היה לעשות שימוש בהם בסוכריות. 

הסכם לייצור ואספקה אסטרטגי עם תאגיד בינלאומי Tier-1

לאחר תקופת הדו"ח, חתמה החברה על הסכם לייצור ואספקה עם תאגיד בינלאומי ענק Tier-1 ששוויו מעל 150 מיליארד דולר ומשווק בקרוב לכ-200 מדינות. במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים שנכון לעכשיו נחתם לפרק זמן של 3 שנים, תפתח החברה ללקוח האסטרטגי כ-30 מוצרים שונים, 2 מהם כבר אמורים להיות מסופקים לחברה בחודשים הקרובים תמורת סכום של כ-2 מיליון אירו. 

לדברי עמיחי בר-ניר, מנכ"ל טופ גאם: "המשך הצמיחה של החברה וגיוס ההון המוצלח שביצעה בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה ממלאים את כולנו סיפוק וגאווה. אנו מלאי הערכה והוקרה לעובדינו המסורים במפעל החיוני של החברה בשדרות, על כך שגם בתקופת הלחימה המתמשכת ברצועת עזה המשיכו להציג יכולות גבוהות, מחויבות והירתמות למאמץ, חרף העובדה כי חלק מהעובדים גויסו בצו 8 ומתגוררים בישובים שפונו. הירתמות זו מאפשרת להנהלת החברה גם בימים אלה להגביר את פעילות הייצור, לקדם חזרה לשגרה, להמשיך הספקה סדירה ללקוחותיה בדרכה לחזור למגמת הצמיחה המהירה עם סיום הלחימה. גיוס ההון של 70 מיליון ש"ח שהשלימה החברה במהלך החודש האחרון, יאפשר לחברה לממש את תוכניותיה של התרחבות בארה"ב, להגיע לנוכחות תפעולית ויצרנית בארה"ב ולבסס את צמיחתה שנים קדימה. החברה ממשיכה לפעול להרחיב את מספר לקוחותיה, תוך התמקדות בלקוחות אסטרטגיים בעלי מותגים בינלאומיים מובילים, ובהמשך בפיתוח מוצרים חדשניים ופורצי דרך, שיתמכו בתוכניות הצמיחה של החברה." 

לגרף טופ גאם לחצו כאן

28 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 14.1 מיליון בטופ גאם
קרנות נאמנות שמחזיקות את טופ גאם. לרשימה המלאה
x