אינרום מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עם צמיחה יפה בכל הפרמטרים, וביתר שאת ברבעון השליש

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו לכ-959.2 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-7.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מתוכן כ-345.4 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, צמיחה של כ-8.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

 

 
נועם שצ׳לקה, צילום: קרן מזורנועם שצ׳לקה, צילום: קרן מזור
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

ה- EBITDA בתקופת הדו"ח צמח בכ-7.8% והסתכם לסך של כ- 187.8 מיליון ש"ח לעומת כ-174.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכו כ-70.9 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, צמיחה של כ-16.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתקופת הדו"ח צמח בכ-7.9%, והסתכם לכ-98.8 מיליון ש"ח (10.3% מהמכירות), מתוכו כ-35.8 מיליון ש"ח ברבעון השלישי, צמיחה של כ-8.3% לעומת כ-33.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לאחר תקופת הדו"ח בפרוץ המלחמה, מפעל הייצור המרכזי של חברת הבת נירלט שבקיבוץ ניר עוז נפגע באופן משמעותי.

הנהלת החברה נקטה במספר פעולות מיידיות ומשמעותיות במטרה להמשך מתן מענה מקצועי ומיטבי ע"י נירלט ללקוחותיה, במקביל לפעילותה לקימום המפעל שנפגע.

ציון גינת, יו"ר החברה, מסר: " אינרום, יחד עם כל ענפי הבנייה והשיפוצים בארץ בהם אנו ממוקדים, מתמודדת עם ההאטה בהיקפי הביקושים מאז פרוץ המלחמה וירידה בהיקפי פעילותה בצל המלחמה. בהמשך לפגיעה המהותית במפעל נירלט בפרוץ המלחמה שהינו בליבת העסקים של הקבוצה, נקטנו ראשית בפעולות מיידיות ומשמעותיות להמשך מתן מענה מצטיין ומקצועי ללקוחותינו הרבים בשוק, כשאנו נחושים ופועלים לקומם את המפעל שנפגע, ומאמינים שכל הגורמים הרלבנטיים ירתמו ויסייעו לנו בכל הדרוש לבצע זאת מהר ככל האפשר, כפי שסייעו לנו עד עתה. 

אינרום קבוצה מובילה ואיתנה, ואנו נאמנים להמשך קידום ומימוש האסטרטגיה שלנו להרחבת הפעילויות הקיימות, סל המוצרים, הפתרונות והשירות המיטבי אותם אנו מציעים בקבוצה לכלל לקוחותינו."  

נועם שצ'לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "אנו מסכמים את דוחות הרבעון השלישי שהיה רבעון חזק עם צמיחה אורגנית יפה בכל הפרמטרים, בשעה שאנו עסוקים בימים אלה בהתמודדות עם הפגיעה הישירה והמהותית שספגנו במפעל העיקרי של נירלט שבקיבוץ ניר-עוז ואתגרי המציאות הנוכחית בצל המלחמה. במסגרת כך, בתוך תקופה קצרה ביותר, ביצענו מספר פעולות ומהלכים מידיים, עליהם דיווחנו, להבטחת מקורות ייצור ואחסון חלופיים ברמה האיכותית הגבוהה של מוצרי הצבע שלנו, להמשך מתן מענה לשוק וללקוחותינו. ביניהם, חתימת ההסכם לרכישת פעילות דקוליין המותנה באישור הממונה על התחרות, שיתופי פעולה עם יצרני צבעים מקומיים ויצרן אירופאי לייצור עבורנו של חלק ממוצרי הצבע שלנו, שכירת מחסן לוגיסטי בבאר שבע ועוד. בד בבד, אנו פועלים כמובן לשיקום וקימום המפעל שנפגע כאמור, לרבות גיבוש תוכניות לצורך כך, חזרה לעבודה במתקנים במפעל שלא נפגעו, ולקבלת כספי הפיצויים בגין נזקי המלחמה להם אנו זכאים מהמדינה, הן הישירים למפעל והן העקיפים לפעילותה של נירלט, בהמשך למקדמה על סך 100 מיליון ש"ח שקיבלנו לאחרונה ממס רכוש. 

למרות השפעות המלחמה על השווקים ובהתחשב בצמיחה שהצגנו בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לא צפויה ירידה משמעותית בהיקף הכנסות הקבוצה בשנת 2023 בכללותה בהשוואה לאשתקד.

הקבוצה חזקה ועם הפנים קדימה, כשיש לה בארגז הכלים את כל היכולות וכל הדרוש על מנת להתמודד עם האתגרים השונים ולממש את יעדיה ותוכניותיה להמשך הרחבת פעילותה והעמקת הצעת הערך שלה בשווקי הפעילות השונים בהם היא ממוקדת."

המכירות בתקופת הדו"ח הסתכמו לכ-959.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.8% ביחס למכירות של כ- 889.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו המכירות בכ-345.4 מיליון ש"ח לעומת כ-319.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד גידול של כ-8.2%. הגידול במכירות בתקופת הדוח וברבעון השלישי, נבע מהמשך צמיחה במרבית תחומי פעילות הליבה של הקבוצה ובעיקר בתחום פתרונות הבנייה, מרביתו לאור הביקושים למוצרי פיתוח סביבתי על רקע שנת הבחירות לרשויות המוניציפליות.

הרווח הגולמי בתקופת הדו"ח, הסתכם לכ- 332.8 מיליון ש"ח (34.7% מהמכירות), גידול של כ-8.3% בהשוואה  לרווח הגולמי אשר הסתכם לסך של כ-307.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ-34.5% מהמכירות). ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם הרווח הגולמי בכ-119.2 מיליון ש"ח (34.5% מהמכירות), המשקף גידול של כ-8.4% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-109.9 מיליון ש"ח (34.4% מהמכירות). 

הגידול ברווח הגולמי בתקופת הדוח וברבעון השלישי בהשוואה לתקופות המקבילות  אשתקד, נבע בעיקר כנגזרת מהמשך הצמיחה במכירות הקבוצה כמתואר לעיל.

הרווח התפעולי הסתכם בתקופת הדו"ח  לכ-140 מיליון ש"ח (14.6% מההכנסות),  גידול של כ-8.4% לעומת כ-129.2 מיליון ש"ח (14.5% מההכנסות) בתקופה המקבילה.

ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם הרווח התפעולי בכ-51.9 מיליון ש"ח (15% מהמכירות), גידול של 13% בהשוואה לכ-45.9 מיליון ש"ח (14.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי בתקופות הדיווח בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, נבע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי כמתואר לעיל, אשר קוזז בחלקו בעיקר ע"י גידול בהוצאות מכירה ושיווק כנגזרת מהגידול במכירות.

ה-EBITDA בתקופת הדו"ח  הסתכם בכ-187.8 מיליון ש"ח  (19.6% מהמכירות), גידול של כ-7.8% בהשוואה לכ-174.1 מיליון ש"ח (19.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם ה- EBITDA לכ-70.9 מיליון ש"ח (20.5% מהמכירות), המהווה גידול של כ-16.9% בהשוואה לכ-60.6 מיליון ש"ח (19% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי בתקופת הדו"ח, הסתכם לכ- 98.8 מיליון ש"ח (כ-10.3% מההכנסות), גידול של כ-7.9% בהשוואה לכ-91.6 מיליון ש"ח  (10.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי הסתכם הרווח הנקי לסך של כ-35.8 מיליון ש"ח (10.4% מהמכירות), גידול של כ-8.3% בהשוואה לכ-33 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (10.4% מהמכירות). 

לגרף אינרום לחצו כאן

209 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 129.49 מיליון באינרום
קרנות נאמנות שמחזיקות את אינרום. לרשימה המלאה
x