יו״ר דירקטוריון פינרג׳י מודיע כי לא ימכור ל- Indian Oil מניות במסגרת הפעימה השנייה

יו״ר הדירקטוריון מר אביב צידון הודיע לחברה כי לא ימכור ל- Indian Oil מניות במסגרת הפעימה השנייה של הסכם ההשקעה. המניה מזנקת 4.33%+

 

 

 
Image by PIRO from PixabayImage by PIRO from Pixabay
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/12/2023

לדברי אביב צידון, יו״ר דירקטוריון פינרג׳י, ״אני נותן אמון מלא בחברה ובפוטנציאל העסקי הרב הגלום בה כפי שעולה מדיווחי החברה בחודשים האחרונים במסגרת ההסכמים שחתמה וכן שיתופי פעולה עם חברות גלובליות ולכן אינו רואה לנכון להשתתף במכירת המניות כאמור.״
 
חברת פינרג׳י (ת״א: פנרג), מדווחת כי בהמשך לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 13 בנובמבר 2023 ניתן דיווח מיידי כדלקמן:
 
1. כמפורט בדוח זימון האסיפה, החברה פועלת על מנת לאפשר את מימוש הפעימה השנייה של הסכם ההשקעה בחברה שנחתם עם Indian Oil Cooperation Limited (באמצעות IOC Sweden AB).

2. כמו כן וכאמור שם, במסגרת הפעימה השניה זכאים בעלי המניות של החברה אשר השתתפו בפעימה הראשונה  למכור ל - IOC Sweden AB מניות בשווי כולל של עד כ - 2.5 מיליון דולר. מר אביב צידון יו"ר הדירקטוריון  רשאי למכור 21.76% מהסכום הכולל שהם כ - 2 מיליון ש״ח. (לפרטים נוספים ראו סעיפים 2 ו- 3.2 לדוח זימון האסיפה).

3. על רקע זה מר צידון הודיע ביום 3 בדצמבר לחברה כי ככל והפעימה השנייה תאושר באסיפה הכללית,  אין בכוונתו לממש את זכאותו ולקחת חלק במכירת מניות המוחזקות על ידו  במסגרת הפעימה השניה.

לגרף פינרג׳י לחצו כאן

45 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 9.95 מיליון ב פינרג׳י
קרנות נאמנות שמחזיקות את פינרג׳י. לרשימה המלאה
x