הושלמה ההשקעה באינטר תעשיות בהובלת קבוצת החברות הפרטיות של אנשי העסקים ברק דותן ונדב דותן

בסך של 38 מיליון שקל, בתמורה לכ- 35.44% מהון מניות החברה, לפי מחיר של 2.45 ₪ למניה; בנוסף, הקצתה החברה כ-12.6% נוספים מהון המניות בכתבי אופציות לא סחירות

 

 

 
ברק דותן, קרדיט: ניר כהןברק דותן, קרדיט: ניר כהן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

במסגרת הסכם ההשקעה הושלמה מכירת מלוא זכויות החברה בחברות "ILIERGON" ו-"InterG", בתמורה של כ- 12 מיליון שקל.

סך התמורות לחברה במסגרת הסכם ההשקעה בהיקף של עד כ- 70 מיליון שקל, ברוטו (ככל וימומשו כל כתבי האופציות בסכום של עד 19 מיליון שקל).

שונה מבנה השליטה בחברה והרכב הדירקטוריון ברק דותן מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל.

ג'רי שנירר, מנכ"ל החברה: "עם השלמת העסקה וכניסת אנשי העסקים והמשקיעים ברק דותן ונדב דותן, לאינטר תעשיות פלוס, נמשיך לקדם את יכולות החברה בעולמות התוכן של תשתיות האנרגיה תוך פיתוח תיק שירות ואחזקה משמעותי. יחדיו תמצה החברה את יכולותיה ואת  פוטנציאל הצמיחה שלה, בדרך להפיכתה למובילת שוק".

עיקרי עסקת ההשקעה:

עם השלמת העסקה למכירת החברות הבנות "ILIERGON" ו-"InterG" בתמורה של כ- 12 מיליון שקל, נתמלאו כל התנאים לכניסתם של אנשי העסקים והמשקיעים ברק ונדב דותן כבעלי שליטה באינטר פלוס.  בנוסף, הרכב דירקטוריון החברה שונה, וברק דותן מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל.

אינטר תעשיות פלוס, המתמחה במתן מענה מלא ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל, בניהולו של ג'רי שנירר, עדכנה היום כי מיד לאחר השלמת כל התנאים  כאמור לעיל, הושלמה  הקצאת המניות לקבוצת חברות פרטיות, ב.ר.י.ן. השקעות בע"מ, שירז דש השקעות בע"מ וקונדור לבן אחזקות בע"מ, בהובלת אנשי העסקים ברק דותן ונדב דותן בהיקף של 38 מיליון שקל, לפי מחיר של 2.45 שקל למניה, בתמורה לכ- 35.44% מהון מניות החברה.

בנוסף, הוקצו כ- 12.6% מהון המניות בכתבי אופציות (לא סחירות) שהוקצו ללא תמורה, הניתנות למימוש למניה (תקופת המימוש 24 חודשים) לפי מחיר מימוש של 3 ₪ למניה. ככל שימומשו כתבי האופציה, יושקע בחברה על ידי המשקיעים סכום נוסף של עד 19 מיליון שקל.

x