דוחות רווחיות בענף האלמנטרי

פנייה של נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק לחברות הביטוח

 

 

 
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צשלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צ
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

נשיא לשכת סוכני הביטוח שלמה אייזק פנה במכתב אל מנהלי תחום אלמנטרי בחברות הביטוח:

"לאחרונה נתקבלו בלשכת סוכני הביטוח פניות מצד סוכני ביטוח, אשר לדבריהם, פנו לחברות ביטוח על-מנת לקבל דוחות רווחיות בתיקי הביטוח על שמם (Loss Ratio) ולא קיבלו מענה לפנייתם; לחילופין, הנפקת דוחות הרווחיות הועברו לידם בחלוף פרק זמן ארוך למדי.

"מצאתי לנכון לפנות אליך בעניין זה לצורך קבלת הבהרה באשר למדיניות חברתכם בכל הנוגע להעברת דוחות רווחיות לסוכני הביטוח, לרבות לצורך עדכון סוכני ביטוח חברי הלשכה באם חברתכם נוהגת לשלוח דוחות רווחיות באופן קבוע לכלל הסוכנים או שהדבר נעשה רק לפי דרישה. ככל והדבר נעשה לפי דרישה - מהו פרק הזמן הנדרש להנפקת הדוח עד למסירתו לסוכן? 

"אודה לקבלת התייחסותך".

x