תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל מגייסת סכום של כ-7.2 מיליארד שקלים בהובלת הקרנות הכספיות

התעשייה הפאסיבית גייסה 2.6 מיליארד שקלים

 

 

 
קרנות הנאמנות, צילום: Image-by-jcomp-on-Freepikקרנות הנאמנות, צילום: Image-by-jcomp-on-Freepik
 

נאור כהן, מנהל קשרי יועצים במיטב בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/05/2024

התעשייה האקטיבית (מסורתיות וכספיות) ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות כשגייסה במהלך חודש אפריל סכום של כ- 4.6 מיליארד ₪. גם בתעשייה הפסיבית נמשכו הגיוסים שהוסיפו כ- 2.6 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות כמו בחודש שעבר, מובילות את הגיוסים בתעשייה ורשמו גיוס גדול של כ-3.9 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את חודש אפריל עם גיוס של כ-0.7 מיליארד ₪ למרות הירידות שנרשמו בשוקי המניות.

התעשייה הפסיבית גייסה כאמור כ-2.6 מיליארד ₪, כאשר קרנות הסל גייסו סכום של כ-2.1 מיליארד ₪ והקרנות המחקות סיימו את החודש עם גיוס של כ-0.5 מיליארד ₪. 

מרבית הגיוס בתעשייה הפסיבית הגיע לקטגוריית מניות בחו''ל.

סך נכסי התעשייה כולה עלה בחודש אפריל בכ-1.4 מיליארד ₪, מכ-496.3 מיליארד ₪, לכ-497.7 מיליארד ₪. עלייה שנובעת מכניסת הכספים לתעשייה של  כ-7.2 מיליארד ₪ שקוזזה על ידי תשואה שלילית (כ-5.8 מיליארד ₪).

אפריל בשווקים הפיננסיים

חודש אפריל נסגר במגמה שלילית במדדי המניות המובילים בישראל ובעולם, ומגמה מעורבת בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל.

שער השקל רשם פיחות מול הדולר והאירו בחודש אפריל, כשנחלש בשיעור של כ-1.6% וכ-0.9% בהתאמה במהלך החודש.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה שלילית כאשר מדד S&P500  ירד בכ-4.2% לאחר חמישה חודשים רצופים שבהם השיג תשואה חיובית, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-4.4%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של כ-3%, ומדד הניקיי היפני נחתך בשיעור של כ-4.4%.

גם שוק המניות הישראלי סיים את חודש אפריל במגמה שלילית גם הוא, כאשר מדד ת"א 35 ירד 

בכ-3%, מדד ת"א 125 רשם ירידה של כ- 3.6%, ומדד ת"א 90 השיל מערכו כ- 4.4%. איגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש אפריל במגמה שלילית מתונה. כשתשואות מדדי התל בונד 60, 40, 20 נעו בין 0% ל- 0.3%-, מדד אג"ח קונצרני כללי נותר ללא שינוי ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש בירידה בשיעור של כ-1.1%.

התעשייה האקטיבית המסורתית בחתך של קטגוריות

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת הגיוסים שהחלה בדצמבר 2023 עם 710 מיליון ש"ח. כל הגיוס הגיע לקטגוריית אג"ח בחו''ל שמסכמת את חודש אפריל כקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס של כ-720 מיליון ₪, ואחריה בפער משמעותי קטגוריית אג"ח כללי שגייסה סכום של כ-200 מיליון ₪. קטגוריית מניות  בחו''ל תרמה לגיוס סכום של כ-90 מיליון ₪ , אחריה קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות שהוסיפה גיוס של כ-20 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח מדינה מסיימת את החודש עם גיוס של כ-10 מיליון ₪ אחרי תקופה ארוכה מאוד של יציאת כספים ממנה. קטגוריית אגד קרנות הוסיפה לגיוס גם היא סכום של כ-10 מיליון ₪. קטגוריית אג"ח חברות והמרה מסיימת את חודש אפריל, כקטגוריה הפודה ביותר כשפדתה סכום גבוה של כ-320 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ אשר פדתה במהלך החודש כ-20 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות: ממשיכות להוביל בגיוסים: גייסו ב-25 חודשים  כ-97.8 מיליארד ₪ 

הקרנות הכספיות ממשיכות עם גיוסים גבוהים תוך הגברת הקצב כאשר סיימו את חודש אפריל עם גיוס גבוה של כ-3.9 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.8 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות הוסיפו סכום של כ-0.1 מיליארד ₪. ב-25 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-97.8 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-24.3%.

סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-121.1 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים במונחי סוף חודש, והוא מהווה 43.5% מסך נכסי הקרנות המנוהלות.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות 

חודש אפריל בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה חיובית, עם גיוס כולל של כ-2.6 מיליארד ₪, כאשר תעשיית קרנות הסל גייסה סכום של כ-2.1 מיליארד ₪ ותעשיית הקרנות המחקות הוסיפו לגיוס סכום של כ-500 מיליון ₪.      

קטגוריית מניות בחו''ל מרכזת את עיקר הגיוס גם החודש בתעשייה הפסיבית עם  סכום גדול של כ-1.85 מיליארד ₪, שהגיע כמעט כולו מקרנות הסל שגייסו כ-1.6 מיליארד ₪, והקרנות המחקות הוסיפו גיוס של כ-250 מיליון ש"ח. אחריה בגיוס קטגוריית מניות בארץ שבחודש מרץ הייתה הקטגוריה הפודה ביותר, ומסיימת את אפריל עם גיוס של כ-340 מיליון ₪, שברובו המוחלט הגיע גם הוא מקרנות הסל שגייסו סכום של כ-320 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-20 מיליון ₪. קטגוריית חברות והמרה גייסה סכום של כ-250 מיליון ₪, כשקרנות הסל גייסו סכום של כ-150 מיליון ₪ והקרנות המחקות תרמו לגיוס סכום של כ-100 מיליון ₪. 

קטגוריית אג"ח בחו''ל סיימה את החודש גיוס של כ-175 מיליון ₪, כאשר כל הגיוס הגיע מהקרנות המחקות שגייסו סכום של כ-170 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו גיוס זעיר של כ-5 מיליון ₪. 

בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות קרנות הסל גייסו כ-30 מיליון ₪.

הקטגוריות הפודות בקרנות הפסיביות בחודש אפריל הן קטגוריות אג''ח מדינה ואג''ח כללי אשר פדו סכום זהה של כ-20 מיליון ₪ כל אחת, בקטגוריית אג''ח מדינה קרנות הסל פדו סכום של כ-50 מיליון ₪, ואילו הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-30 מיליון ₪.  

בקטגוריית אג''ח כללי כל הפדיון הגיע מהקרנות המחקות.


x