קרנות הנאמנות בשיא כל הזמנים

היקף הנכסים הכולל עומד על שיא כל הזמנים של 510 מיליארד שקלים. כמה כסף מנהלות הקרנות הכספיות?

 

קרנות נאמנות בבורסה, צילום: פאנדרקרנות נאמנות בבורסה, צילום: פאנדר

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2024

סיכום מחצית מאי (עד ליום רביעי ה 15 למאי) מציג צמיחה חזקה מאוד בהיקף נכסי קרנות הנאמנות. היקף הנכסים בקרנות הנאמנות צמח בכ 12.4 מיליארד שקלים כאשר הסגמט החזק ביותר הוא "מניות בחו"ל" עם גידול של 5.9 מיליארד שקלים מתוכם כ 5.44 מיליארד שקלים הם קרנות צמודות מדד ויש להניח שמרכיב צמודי מדד S&P500 הוא המשמעותי ביותר בגידול הנ"ל.

הסגמט השני בעוצמתו הוא אפיק הקרנות הכספיות עם גידול של 2.44 מיליארד שקלים. הסגמנט השלישי בעוצמתו הוא אפיק ה"מניות בארץ" שגדל בכ 1.59 מיליארד שקלים. 

יש לציין שהגידול בכל האפיקים מכיל עליה בשווי נכסי ניירות הערך שבכרנו וכן גיוסים חדשים.

היקף הנכסים הכולל עומד על שיא כל הזמנים של 510 מיליארד שקלים.

סיווג קרנות ("כותרת-על")

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 15/05/2024

שווי נכסים ליום 30/04/2024

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2023

שינוי מתחילת השנה

גמישות

45

4,114

3,994

120

3,789

325

מניות בארץ

272

71,390

69,804

1,586

66,927

4,463

מניות בחו"ל

607

115,925

110,027

5,899

95,111

20,814

ממונפות ואסטרטגיות

60

2,673

2,512

161

2,495

178

קרן כספית

46

123,567

121,129

2,437

107,340

16,226

אג"ח בארץ- מדינה *

203

22,150

22,070

80

22,473

-323

אג"ח בארץ - חברות והמרה

413

74,362

73,389

973

69,810

4,552

אג"ח בארץ משולבת- כללי

437

80,126

79,180

946

75,435

4,690

אג"ח בחו"ל

103

13,287

13,097

190

10,488

2,799

לתושבי חוץ בלבד

2

18

17

1

16

1

סחורות

9

346

339

7

322

24

אגד קרנות

28

1,149

1,132

17

1,059

90

קרן סגורה

1

583

578

5

536

47

אחר

1

1

13

-12

18

-17

קרן גידור בנאמנות

25

446

446

0

224

221

סה"כ קרנות כספית

46

123,567

121,129

2,437

107,340

16,226

סה"כ קרנות אקטיביות מסורתיות

1058

160,051

157,642

2,410

148,982

11,069

סה"כ קרנות מחקות

673

85,017

81,750

3,267

74,361

10,656

סה"כ קרנות סל

475

141,501

137,207

4,295

125,361

16,141

סה"כ קרנות מדדיות

1,148

226,518

218,957

7,562

199,722

26,797

סה"כ קרנות מנוהלות

1,104

283,618

278,771

4,847

256,322

27,295

סה"כ לשוק הקרנות

2,252

510,136

497,727

12,409

456,044

54,092


x