רשות ניירות ערך מפרסת טיוטת הוראה לחברות תשלומים לעניין שירות נלווה

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום מסמיך את רשות ניירות ערך להעניק רישיונות ולפקח על חברות אשר עוסקות בשירותי תשלום חוץ בנקאיים

 

 
Photo-Audioundwerbung-Dreamstime.comPhoto-Audioundwerbung-Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/05/2024

דברי הסבר

א. רקע כללי

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג- 2023 (להלן – "חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום" או "החוק") אשר פורסם ברשומות ביום 6.6.23 , מסמיך את רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") להעניק רישיונות ולפקח על חברות אשר עוסקות בשירותי תשלום חוץ בנקאיים. מטרתו של החוק היא לעודד את התחרות בשוק שירותי התשלום באמצעות יצירת אפשרות לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום זה ולהתפתח בו, לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות.

מטרתו של חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום היא לעודד את התחרות בשוק שירותי התשלום באמצעות יצירת אפשרות לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום זה ולהתפתח בו, לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות. עקרונות האסדרה אשר נקבעו בחוק מבוססים, בהתאמות הנדרשות, על שתי הדירקטיבות האירופאיות המסדירות את שירותי התשלום באירופה.


x