קרנות עוקבות S&P500 וכספיות ממשיכות להיות הלהיט בבורסה - סיכום דו שבועי

כמה מיליארדים גייסו הכספיות והצמודות S&P500 בשבועיים החולפים ? מדד הפחד עלה מעט והגיע לכ-16 נקודות, והדולר נחלש בכ-1.8% ביחס לשקל - סיכום דו-שבועי של המסחר בבורסה 12-23 במאי

 

 

 
S&P500, צילום: Photo-Funtap-P-Dreamstime.comS&P500, צילום: Photo-Funtap-P-Dreamstime.com
 

נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה לני"ע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/05/2024

ירידות שערים במדדי המניות ומגמה מעורבת במדדי איגרות החוב.

המסחר בשבועיים האחרונים המשיך להתנהל בצל המלחמה, ותביעה נוספת שהוגשה נגד ישראל בהאג.

מדד הפחד עלה מעט והגיע לכ-16  נקודות, והדולר נחלש בכ-1.8% ביחס לשקל.

תשואת איגרות החוב הממשלתיות לטווח של 10 שנים בארץ עלתה לכ-4.9%.

בקרנות המחקות – נרשמו מכירות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר אחר מדד ת"א-125. לעומת זאת, נמשכו רכישות של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, ושל קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים.

בקרנות האקטיביות נמשכה הזרמת כספים לקרנות הכספיות. בנוסף, הוזרמו כספים לקרנות המשקיעות במניות בחו"ל ולקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב.

>>> המסחר בתל אביב בשבועיים האחרונים התנהל על רקע פעולה צבאית מוגבלת ברפיח בהשפעת לחץ של ארה"ב, דיון בהאג בדבר תביעה נוספת של דרום אפריקה בעניין הלחימה בעזה בתמיכת טורקיה ומצרים, והמשך לחימה בצפון הארץ.

>>> ביום שישי שקדם לשבועות אלה, ב-9 במאי, אישררה  חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's את דירוג האשראי של ישראל העומד על A2 עם תחזית "שלילית".

>>> גל ההתייקרויות במשק נמשך, ושיעור האינפלציה במשק ב-12 החודשים האחרונים עלה מעט והגיע לכ-2.8% באפריל, לעומת כ-2.7% על פי נתון קודם ולעומת יעד של 3% (רף עליון). לפיכך, גוברות הציפיות לכך שהריבית במשק תישאר ללא שינוי בשיעור של 4.5% במועד העדכון הקרוב שיחול ב-27 במאי.

>>> השפעה חיובית ממתנת היתה לפרסום נתוני הצמיחה במשק, לפיהם התמ"ג עלה בכ-14.1% (בחישוב שנתי) ברבעון הראשון של שנת 2024, לאחר ירידה של כ-21.7% ברבעון הרביעי של שנת 2023.

>>> בעקבות נתונים אלה, סוכנות הדירוג S&P פרסמה השבוע סקירה על כלכלת ישראל לפיה התאוששות הכלכלה הישראלית צפויה להיות איטית, זאת לנוכח הסיכון להסלמה בגבול הצפון ומול איראן והיחסים המתוחים בין ישראל ובנות בריתה.

>>> מדד הפחד עלה מעט מכ-15 נקודות לפני שבועיים, לכ-16 נקודות היום (23 במאי).

>>> המסחר בשוקי חו"ל וגם בארץ  התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של השנה ע"י החברות הציבוריות. מנתונים שהתפרסמו עולה כי שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים ירד מעט והגיע לכ-3.4% באפריל, לעומת כ-3.5% על פי נתון קודם ולעומת יעד של 2%. לאור זאת, יו"ר הפד חוזר על עמדתו כי מוקדם מידי להוריד את הריבית.

>>> מחיר נפט ברנט התמתן והגיע לכ-82 דולר לחבית לקראת סוף השבוע ומחיר הזהב המשיך ועלה ל-2,378 דולר לאונקיה - עלייה של כ-6% ושל כ-16%, בהתאמה, מתחילת השנה (נתוני הסחורות נכונים ליום רביעי).

>>> מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בשבועיים האחרונים בכ-1.5% ובכ-7.1%, בהתאמה, זאת במקביל לעלייה של כ-0.7% וכ-1.8% במדדי ה- Dow Jones וה-S&P 500 בארה"ב, בהתאמה, וירידה של כ-0.6% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

>>> את ירידות השערים הובילו מדדי חברות הנדל"ן, בראשם מדד ת"א-בנייה שירד בשבועיים האחרונים בכ-8.8%.

מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב

את עליות השערים הובילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד לטווח של עד 5 שנים ואיגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד לטווח של עד 3 שנים שעלו בשבועיים האחרונים בכ-0.8%, בממוצע.  

מנגד, מדד תל גוב שקלי 10 + בלט בירידה של כ-3.1%  בשבועיים האחרונים.

התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה בכ-0.3% בשבועיים האחרונים ועומדת על כ-4.9%, זאת בשונה מהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה כמעט ללא שינוי ועומדת על כ-4.4%.

מדד תל בונד-דולר בלט אף הוא בירידה של כ-1.4% בשבועיים האחרונים, זאת במקביל להיחלשות הדולר ביחס לשקל בשיעור של כ-1.8%.

קרנות מחקות

בקרנות המחקות (קרנות סל וקרנות פתוחות), נרשמו השבוע רכישות בסכום של כ-840 מיליון שקל:

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נמשכו הרכישות, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד S&P 500, והסתכמו בכ-990 מיליון שקל נטו בשבועיים האחרונים, לאחר רכישות בסכום של כ-520 מיליון שקל בשבוע שקדם להם.

בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים התהפכה המגמה ונרשמו מכירות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125, בסכום של כ-280 מיליון שקל, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-200 מיליון שקל בשבוע שקדם להם.

בקרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב מקומיים נמשכו הרכישות והסתכמו בכ- 130 מיליון שקל נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדדי איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד, זאת לאחר רכישות נטו בסכום של כ-140 מיליון שקל בשבוע שקדם להם.

קרנות אקטיביות

בקרנות האקטיביות נמשכו הזרמות הכספים לקרנות הכספיות והסתכמו בשבועיים האחרונים בכ-1,045 מיליון שקל, לעומת סכום של כ-715 מיליון שקל שהוזרם לקרנות אלה בשבוע שקדם להם.

לקרנות המשקיעות במניות בחו"ל הוזרמו בשבועיים האחרונים כ-500 מיליון שקל, לאחר שלא נרשמה בהן פעילות מהותית בשבוע שקדם להם.

לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב הוזרמו בשבועיים האחרונים כ-215 מיליון שקל, זאת לאחר שהוזרמו אליהן 160 מיליון שקל בשבוע שקדם להם.

הנפקת מניות / חברה חדשה

חברת מניות חדשה –  חמישית השנה

חברת הבנייה עמרם אברהם, שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה מאז יולי 2022, גייסה כ-313 מיליון שקל בהנפקה ראשונית של מניות (IPO), בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-1,562 מיליון שקל לאחר ההנפקה. החברה עוסקת בנדל"ן יזמי למגורים ובנדל"ן מניב בישראל.

הנפקת איגרות חוב חברות

בשוק איגרות החוב השבוע גויסו השבוע כ-1,115 מיליון שקל בשבע הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית למשקיעים מסווגים:


פאי פיקדונות גייסה השבוע כ-232 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה. האג"ח הינו שקלי בריבית משתנה - מרווח של 0.2% מעל ריבית בנק ישראל שתשולם בתשלום אחד יחד עם פידיון הקרן ביום ב-15 במאי 2034, ובדירוג Aa2 ע"י "מידרוג".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר גייס בשבועיים האחרונים בהנפקת איגרות חוב בבורסה סכום של כ-4.6  מיליארד שקל, לאחר גיוס של כ-920 מיליון שקל בשבוע שקדם להם. כ-76% מהסכום גויס באג"ח שקלי, וכ-24% מהסכום גויס באג"ח צמוד מדד.

בנוסף, האוצר ביצע בשבועיים האחרונים שני מכרזי החלף של איגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל ע.נ בתמורה להנפקת כמות דומה. במסגרת המכרז:

אג"ח שקלי לפידיון באוקטובר 2024 בהיקף של 1.2 מיליארד שקל ע.נ הוחלף: באג"ח שקלי לפידיון בספטמבר 2028 בהיקף של 0.6 מיליארד שקל ע.נ, באג"ח שקלי לפידיון במרץ 2047 בהיקף של 0.2 מיליארד שקל ע.נ, ובאג"ח צמוד מדד לפידיון במאי 2029 בהיקף של 0.4 מיליארד שקל ע.נ.

אג"ח שקלי לפידיון בפברואר 2026 בהיקף של 0.7 מיליארד שקל ע.נ ואג"ח שקלי לפידיון בנובמבר 2030 בהיקף של 0.3 מיליארד שקל, הוחלפו באג"ח שקלי לפידיון בנובמבר 2034 בהיקף של 1.0 מיליארד שקל ע.נ.

קרנות סל

ביום שלישי, ה-21 במאי, נרשמה למסחר קרן סל חדשה של מגדל על מדד המניות הבינלאומי – Bloomberg US Analyst Recommendations.

במדד נכללות 50 מניות המדורגות על ידי עורך המדד בדירוג הגבוה ביותר על בסיס המלצות אנליסטים, מבין המניות הכלולות במדד Bloomberg US Large & Mid Cap Index.

שונות

שבועות מסחר מקוצרים

השבועיים שהסתיימו היום (ב-23 במאי) הם שבועות מסחר מקוצרים – 8 ימי מסחר סה"כ, בעקבות חופשות יום הזיכרון ויום העצמאות שחלו ב-13 וב-14 במאי, בהתאמה.

נמשכת העלייה בגירעון התקציבי

מנתוני האוצר עולה כי באפריל 2024 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-6.9 מיליארד שקל (בנטרול דחיית מיסים מאפריל למאי), לעומת גירעון של 3.2 מיליארד שקל באפריל 2023, והגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-37.6 מיליארד שקל המהווה כ-7.0% מהתוצר – עלייה של כ-0.8% לעומת הנתון בחודש הקודם.

לגירעון התקציבי המצטבר תרמה ירידה בהכנסות הממשלה בעיקר ממיסים בשיעור של כ-2.2% בינואר-אפריל 2024 לעומת ינואר-אפריל 2023, זאת לצד זינוק  בהוצאות הממשלה בכ-35.8% במקביל (שיעור הגידול בהוצאות, ללא עלויות הקשורות למלחמה, עומד על כ-11.7%).

מדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% באפריל 2024 ובסיכום 12 החודשים האחרונים (מאי 2023 – אפריל 2024) עלה המדד ב-2.8%, זאת לעומת אינפלציה של כ-2.7% על פי נתון קודם, ויעד אינפלציה של 1%-3%.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי נמשכת העלייה במחירי הדירות, מגמה שהחלה בחודשיים האחרונים של 2023, ובחודשים פברואר – מרץ 2024 מחירי הדירות עלו בכ-0.9% לעומת החודשיים הקודמים, ורשמו עלייה שנתית של כ-1.1% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת.

שיעור הצמיחה רבעון ראשון שנת 2024

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן, לפיהם:

התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון הראשון של שנת 2024 ב-14.1% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (3.3% בחישוב רבעוני), לאחר ירידה של 21.7% ברבעון הרביעי של שנת 2023. התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-12.3% בחישוב שנתי.          

שיעור הצמיחה בארץ ברבעון הראשון של 2024 לעומת הרבעון הראשון של 2023 ירד בכ-1.4%, בהמשך לירידה של 4.0% ברבעון הרביעי של שנת 2023 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2022.

נתוני הרבעון הראשון של שנת 2024 כמו גם נתוני הרבעון הרביעי של שנת 2023 הושפעו ממלחמת חרבות ברזל. הם משקפים את גיוס המילואים הנרחב, תשלומים עבור דיור חלופי למפונים בהתאם לתוכנית הממשלתית, העדר כוח עבודה בענף הבינוי ועוד.

העלייה החדה יחסית בתוצר המקומי הגולמי ברבעון הראשון של 2024 משקפת גידול משמעותי בנתוני הצריכה הפרטית וההשקעה בנכסים קבועים לאחר ירידות גדולות ברבעון הרביעי של שנת 2023, אך עדין נתוני הצריכה הפרטית וההשקעה בנכסים קבועים מושפעים מהמצב הבטחוני ולא חזרו לרמה שלפני פרוץ המלחמה.x