דיסקונט: בכירי הפד ממשיכים להעריך כי הריבית תישאר ברמה הנוכחית

הכלכלנית הראשית בבנק דיסקונט מעריכה כי הפד ימתין מספר חודשים על מנת לראות שהאינפלציה ממשיכה לרדת לכיוון היעד ויתחיל להפחית ריבית בספטמבר

 

 

קמפוס דיסקונט, צילום: איל תגרקמפוס דיסקונט, צילום: איל תגר

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2024

נקודות עיקריות:

בעולם:

ארה"ב: בכירי הפד ממשיכים להעריך כי הריבית תישאר ברמה הנוכחית למרות ההפתעה מטה באינפלציה.

כיוון לעתיד: אנו מעריכים כי הפד ימתין מספר חודשים על מנת לראות שהאינפלציה ממשיכה לרדת לכיוון היעד ויתחיל להפחית ריבית בספטמבר, עד ל-4.9% בסוף השנה.

בישראל:

שיפור נוסף בשוק העבודה בחודש אפריל, תוך עליה בהיקף ובשיעור המשרות הפנויות, המשך גידול במספר המועסקים וירידה באבטלה.

עליה חדה בתשואות השקליות ל-10 שנים לרמה של 5.02%, תוך עליה בפער התשואות מול האג"ח האמריקאיות ל-55 נ"ב.

כיוון לעתיד: בנק ישראל לא צפוי לשנות מחר את הריבית, וזאת, על רקע עליה בסביבת האינפלציה ובפרמיית הסיכון של מדינת ישראל, ההתנהלות הפיסקאלית של הממשלה וחוסר היציבות הגיאופוליטית. להערכתנו, לא צפוי שינוי בריבית במהלך 2024.

ארה"ב

פרוטוקול הודעת הריבית האחרונה הצביע, כצפוי, על רצון המשתתפים לשמור על הריבית ברמתה למשך זמן ממושך, לאור ההפתעות מעלה באינפלציה ברבעון הראשון. עם זאת, חלק מחברי הפד היו מוכנים לשקול העלאת ריבית נוספת במידה והסיכון האינפלציוני יתגבר, בניגוד לדברי הנגיד, במסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה, לפיהם העלאת ריבית נוספת אינה עומדת על הפרק. ההפתעות מטה בנתוני שוק העבודה והאינפלציה לחודש אפריל, שהתפרסמו לאחר הודעת הריבית, הפחיתו את החששות מפני הסיכון האינפלציוני, עם זאת, בכירי הפד לא ממהרים להפחית ריבית. בכירי הפד אמרו השבוע כי האינפלציה צפויה להמשיך ולהתמתן אולם בקצב איטי, לא קיימת דחיפות להפחתת ריבית והם מרגישים נוח עם שמירה על הריבית ברמתה הנוכחית למשך מספר חודשים נוספים’ על מנת לראות ירידה באינפלציה.  

גוש האירו

קצב עליית השכר בהסכמי השכר בגוש האץ ברבעון הראשון ל-4.7%, לעומת 4.5% ברבעון הרביעי והגיע לשיא, העליה נובעת ברובה מעליית שכר בגרמניה, בעוד שבצרפת, איטליה וספרד הקצב האט והגיע ל-3%, קצב שנחשב לרוב לעקבי עם יעד האינפלציה במדינות הגוש. בכירי ה-ECB שמו דגש על נתון זה בציפייה להתמתנות בקצב עליית השכר, אולם, ההאצה אינה צפויה למנוע הפחתת ריבית ביוני, לאור ההצהרות של בכירים בבנק המרכזי כי הריבית צפויה לרדת ביוני, בכלל זה דברי נגידת הבנק המרכזי השבוע לפיהם האינפלציה נמצאת תחת שליטה’ ולכן הבנק צפוי להפחית את הריבית ביוני.

מדד מנהלי הרכש בגוש למאי עלה ל-52.3 נקודות הרמה הגבוהה ביותר השנה, לעומת 51.7 בחודש הקודם ומצביע על התאוששות נוספת בצמיחה. המדד בתעשייה עלה ל-47.4 נקודות, והמדד בשירותים נותר יציב ברמה של 53.3. סעיפי המדד מצביעים על שיפור בפעילות במקביל להמשך ירידה במחירי התשומות והתפוקות.

ישראל

בחודש אפריל חלה עליה של כ-3,500 במספר המשרות הפנויות ל-137 אלף משרות, המהווים שיעור של  4.44% מסך המשרות. עיקר הגידול בביקוש לעובדים בחודש אפריל מתרכז בענף שירותי אירוח ואוכל, ענף מסחר סיטוני וקמעוני, שירותי מקצועיים, וחינוך, ולראשונה קיטון מסוים בענף הבינוי, אולם הביקוש עדיין מאוד גבוה לעומת ערב המלחמה (בכ-40%). 

חשוב לציין, כי למרות הגידול המרשים במשרות הפנויות בהשוואה לספטמבר 2023 (כ-20%), מרבית הגידול למעשה, נובע ממחסור עובדים בענף הבינוי ופעילויות בנדל"ן (43%) וענף שירותי אירוח ואוכל (30%), ענפים בהם קיימת מצוקה בעובדים זרים מאז המלחמה. יש לציין כי, בענף שירותי הייטק, בתקופה זו, חל קיטון מסוים בהיקף המשרות הפנויות, לעומת ערב המלחמה בשיעור של כ-1.5%.

ועוד בשוק העבודה - ירידה נוספת באבטלה הרחבה  בחודש אפריל לשיעור של 3.8%, לעומת 4.1% במרץ ו-4.4% בפברואר. במקביל נמשכת העליה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה (מועסקים ומחפשי עבודה כאחוז מאוכלוסיית גיל העבודה), לאחר ירידה חדה בראשית המלחמה. היקף המועסקים מוסיף לעלות אף הוא, ונמצא ברמה הגבוהה ב-1.5% לעומת השפל שנרשם בנובמבר, וב-0.5% לעומת ספטמבר אשתקד.

להלן הנתונים הצפויים להתפרסם השבוע: ארה"ב: מדד אמון הצרכנים (28/5), הוצאות ואינפלציית צרכנים (31/5) גוש האירו: אינפלציה (31/5); ישראל: החלטת ריבית (27/5), המדד המשולב של בנק ישראל 4/24 (28/5), יצוא שירותים 3/24, רכישות בכרטיסי אשראי 4/24 (29/5), נתונים מסקר כוח אדם 4/24 (2/6).

אג"ח ממשלתי בחו"ל 

בהיעדר נתוני מאקרו משמעותיים, תשואות אג"ח ממשלת ארה"ב נעו בהתאם לדברי בכירי הפד, ששיקפו צפי לשמירה על הריבית ברמתה הנוכחית למשך מספר חודשים. בנוסף, ירידה מתונה מהצפוי באינפלציה בבריטניה שימשה כתזכורת לכך שהאינפלציה יכולה לשוב ולהפתיע מעלה ולדחות את הפחתת הריבית ותמכה בעליית תשואות. ציפיות הריבית עלו מעט, והשווקים צופים ריבית של 5% בסוף השנה, עליה של 10 נקודות לעומת השבוע הקודם, ורמה המשקפת צפי לפחות משתי הפחתות ריבית. במקביל נרשמה עליית תשואות של 12 נ"ב ו-4 נ"ב בתשואות לשנתיים ולעשר שנים, בהתאמה, עליית התשואות נתמכה בעליה בתשואות הריאליות.

שוק האג"ח הממשלתיות בישראל 

בשוק המקומי נרשמה בעקום השקלי עליית תשואות, בעיקר לטווח הארוך, תוך עליה נוספת בשיפוע העקום - יציבות בתשואות לשנתיים ועליה של 19 נ"ב לעשר שנים לרמה של 5.02% - רמה שנרשמה לאחרונה ב-2011 (מזה: עליה  של כ-4 נ"ב התרחשה לאחר הירי לשרון) . כך, פער התשואות ל-10 שנים בין ישראל לארה"ב עלה מכ-40 נ"ב לפני שבוע לכ-55 נ"ב היום (הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 23'), בהשוואה לכ-20 נ"ב בעת החלטת הריבית האחרונה (תחילת אפריל). עליית התשואות השקליות הארוכות לוותה בעליה של כ-15 נ"ב בתשואות הצמודות. 

ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק החוזים מוסיפות לעלות ועומדות על 2.97% לשנה ו-2.89% לשנתיים – עליה של כ-20 נ"ב לעומת רמתן בתחילת אפריל. במקביל, חלה עליה נוספת בריבית לסוף שנה המגולמת בשוק החוזים, וזו הגיעה לרמה של  4.4%, לעומת 3.9% בתחילת אפריל. אנו מוסיפים להעריך, כי הריבית לא תרד השנה, ותעמוד עוד שנה על 4.25%.

סחורות

עליה במלאי הנפט בארה"ב והודעה על מכירה של מיליון חביות ממלאי הנפט לחירום של ממשלת ארה"ב תמכו בירידה במחיר הנפט. במהלך השבוע ירד מחיר הנפט ב-2.2% והשלים ירידה של 6.4% מתחילת מאי, ירידה הנתמכת גם ברגיעה במתח הגיאופוליטי. הירידה האחרונה במחיר החבית מגדילה את הסיכוי שמדינות אופ"ק יחליטו לשמור על מכסות תפוקה מקוצצות בישיבה שתתקיים בסוף השבוע הקרוב.

מחיר הזהב רשם ירידה חדה של 3.4% מרמת השיא (2,426$), אליהם הגיע בתחילת השבוע. מימוש הרווחים נתמך גם בעליית התשואות בארה"ב ובהתחזקות הדולר. עם זאת, העליה המינורית בתשואות אינה מסבירה ירידה בעוצמה כזו בזהב. 

שוק המט"ח

השקל התחזק בשיעור של 1.2%, למרות התחזקות הדולר בעולם בשיעור של 0.3%, על רקע עליות בשוקי המניות בעולם. מבחינת השינויים בשקל מאז פרוץ המלחמה ניתן לראות כי המתאם השלילי בין השקל\דולר לשוק המניות נשמר לאורך חלק משמעותי מהתקופה, בעוד השפעות המתח הגיאופוליטי מנתקות את השקל מהשפעת שוקי המניות בחו"ל למשך פרקי זמן קצרים בלבד.

 

תחזית חודשית

תחזית שנתית שנה קדימה

ריבית בנק ישראל (סוף תקופה)

4.5%  (מאי, 24')

4.25%

אינפלציה

0.7% (מאי 24')

3.2%


x