לפני ביטוח נט - תשואות הפניקס ביטוח - מאי 2024

תשואות הפניקס ביטוח לחודש מאי 2024

 

 
בנין הפניקס גמא, צילום: נינה שירהבנין הפניקס גמא, צילום: נינה שירה
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/06/2024

תשואות הפניקס לחודש מאי 2024


שם הקופה

תשואה לחודש  05/24

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת ל- 12 חודשים

תשואה מצטברת ל 3 שנים

תשואה מצטברת ל 5 שנים

יתרת נכסים לחודש באלפי ש"ח

סטיית התקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

תשואה ממוצעת ל 3 שנים

תשואה ממוצעת ל 5 שנים

קרן י'

1.49%

5.22%

11.00%

15.78%

45.71%

   34,885,191 

7.31%

5.00%

7.82%

הפניקס-כללי

1.54%

5.30%

11.48%

14.07%

42.93%

   19,232,998 

7.61%

4.49%

7.40%x