בנק אגוד » מומלץ להגדיל את החשיפה למניות לצד הורדת החשיפה לאג"ח הממשלתי בארץ

עקב הפתרון המסתמן עם יוון והדו"חות הרבעוניים בארה"ב שמפתיעים לטובה

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/07/2015

בנק אגוד אומר בסקירתו השבועית כי "אופטימיות בשווקי המניות השבוע על רקע ההבנות בין יוון ונושיה ואישור ההסכם. ברקע עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני נפתחה בארה"ב, כאשר עד כה מרבית החברות הפתיעו לחיוב מה שממשיך לתמוך באפיק המנייתי. להערכתנו רמת הריביות הנמוכה בארץ ובעולם צפויה להמשיך ולתמוך בחברות ובהתייעלותן ובאפיק המנייתי . לאחר תקופה בה העדפנו להיות חשופים במינון נמוך יותר לאפיק המנייתי עקב המשבר ביוון והשלכותיו, החלטנו להגדיל את החשיפה המנייתית המשקפת את הערכותינו בתיק מייצג מ- 21% ל-25% ובתיק ספקולטיבי מ-38% ל-40%. בהתייחס לחלוקה הגיאוגרפית אנו ממליצים על חלוקה של :ארה"ב – 53%  גוש האירו -20% בדגש על חברות גלובאליות, אסיה ללא יפאן - 12% ,יפאן 10% ואנגליה- 5%."
 
בנוגע לשוק האג"ח הממשלתי אומרים באגוד כי "לאחר שיתגבש הסכם סופי באירופה, יחזרו השווקים להתמקד במתווה העלאת הריבית האמריקאית, מה שעשוי להשפיע גם על התשואות בארץ כלפי מעלה. לאור זאת אנו מפחיתים השבוע את חשיפתנו בתיקים לאגרות החוב הממשלתיות בארץ. אנו מורידים את החשיפה בתיק מייצג ב 2% ל- 14% ובתיק ספקולטיבי ב 6% ל- 10%."
 
בהתייחס לשוק המט"ח נאמר באגוד כי "העננה שהעיבה על המסחר בחודשים האחרונים מתחילה להתפזר ומובילה להתחזקות של הדולר בין השאר מול האירו, הין היפני והפרנק השוויצרי. מול השקל שמר הדולר השבוע על יציבות ונסחר סביב רמת שער של 3.87 שקל לדולר ואילו האירו המשיך להיחלש מול השקל. נקודת תמיכה קרובה היא 3.71 שקל לדולר ונקודת התנגדות הינה 3.834 שקל לדולר. מול הדולר השבוע נרשמה דווקא התחזקות של האירו בעיקר בשל קבלת המתווה של המדינות המלוות ע"י ממשלת יוון וההצבעה החיובית על כך בפרלמנט היווני. נקודות תמיכה קרובה עומדת על 1.0871 דולר לאירו  ונקודת התנגדות הינה 1.1453 דולר לאירו."

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.