הנהלת הבורסה מגבילה את משקל החברות החדשות שייכנסו למדדים

משקל מניה של חברה חדשה במדד, זרה או ישראלית, לא יעלה על 4% ועדה בורסאית תגדיר מהי חברה זרה עם זיקה לישראל | אלה הם צעדי ביניים עד לקבלת רפורמת המדדים המלאה

 

 
יוסי ביינארט מנכל הבורסהיוסי ביינארט מנכל הבורסה
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2015

מנכ"ל הבורסה, יוסי ביינארט: "אנו שמחים כי מאמצינו להביא חברות נושאים פרי. פעלנו במהירות לתקן עיוותים לטובת השוק כולו ובלי לסגור את הדלת בפני חברות זרות הרוצות להיסחר בבורסה".

דירקטוריון הבורסה החליט בישיבתו מיום חמישי האחרון (19.11.15) על הגדרת "חברה זרה עם זיקה לישראל" לצורך כניסה למדדים ועל תקרת המשקל של כניסת חברות למדד, עד ליישום הרפורמה הצפויה במדדים.

הנהלת הבורסה הכריזה בתחילת השנה כי תפעל באופן אקטיבי ונחוש להגדיל את מחזורי המסחר ואת מספר המניות הנסחרות,  ולהביא חברות נוספות לרישום ולמסחר בבורסה בתל-אביב. גיוון והרחבת בסיס החברות הנסחרות בבורסה הינם יעדים אסטרטגיים של הבורסה, לטובת שוק ההון והמשק הישראלי.  

בשל משכי הזמן הארוכים יחסית הנדרשים ליישום מהלכים עמוקים שיגדילו את מספר המניות הנסחרות בבורסה הכוללים, בין היתר, שינויי חקיקה לצורך יישום המלצות ועדת המו"פ וקידום נושא המסחר בכל, החלה הבורסה בפעולות שיווק אקטיביות מול חברות הרשומות למסחר בבורסות המובילות בארה"ב. פעולות אלה הביאו להתעניינות רבה של חברות זרות להירשם למסחר בתל-אביב וכיום יש מספר חברות הבוחנות את אפשרות הרישום בישראל. 

כניסתן של חברות זרות למסחר בתל-אביב והאפשרות שלהן להשתלב במדדי הדגל של הבורסה, דרשו מהנהלת הבורסה לבצע התאמות בכללי הכניסה למדדים – כל זאת עד ליישום הרפורמה צפויה במדדי הבורסה, עליה הוכרז לפני מספר חודשים ואשר תושלם במהלך 2016. 

לצורך ההנחיות שנקבעו הוגדרה כאמור מהי "חברה זרה". דירקטוריון הבורסה קבע כי חברה כזו הינה חברה שהתאגדה מחוץ לישראל וכי הזיקה לישראל תיקבע באופן מפורט על ידי ועדה בורסאית אשר תורכב מיו"ר דירקטוריון הבורסה, מנכ"ל הבורסה, מנהל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים ומנהל המחלקה הכלכלית.

בין יתר השיקולים שאותם תבחן הוועדה בקבלת החלטה זו יהיו: 

  • היקף הפעילות בישראל, לרבות פעילות מו"פ; 

  • היקף נכסים בישראל ביחס לגודל החברה;

  • היקף העסקת עובדים בישראל;

  • מטה החברה ממוקם בישראל;

  • תלות החברה בנכסיה בישראל;

  • החברה ביצעה הנפקה ראשונה לציבור בישראל;

  • היקף האחזקות של הציבור בישראל במניות החברה;

  • רכש או מיזוג עם חברה נסחרת שהתאגדה בישראל.
כפי שקבע דירקטוריון הבורסה, חברות אשר התאגדו מחוץ לישראל ושאין להן זיקה לישראל ויירשמו למסחר בבורסה בתל אביב, לא ייכנסו למדדים עד להשקת הרפורמה במדדים. כמו כן נקבע כי תקרת המשקל למניה שתצורף למדדי הבורסה ת"א-25, ת"א-75 ות"א-100, יעמוד על 4%. 

ההתאמות האמורות גובשו במהלך השבוע האחרון, תוך קיום דיאלוג מתמיד עם פעילים בשוק וחברות נסחרות, ובחינת הצרכים של כלל המשקיעים והשחקנים בו, על מנת לשמור על איזון המדדים ולמנוע עיוותים. 

מנכ"ל הבורסה, יוסי ביינארט מסר כי: "הוכחנו כי אנו יכולים לפעול במהירות, כל זאת מבלי לסגור את הדלת שלנו בפני חברות הרשומות בבורסות ראויות ומבקשות להירשם בתל-אביב במסגרת הרישום הכפול. אנו רואים בהגדלת מספר החברות הנסחרות בבורסה תנאי קריטי לפיתוחה. אנו גאים כי מאמצינו להביא חברות לבורסה נושאים פרי, ונמשיך לעשות מאמצים גדולים על מנת להמשיך ולהרחיב את מעגל החברות הישראליות והזרות הנסחרות בתל-אביב, לטובת המשקיעים והשוק כולו".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x