נובל אנרגי על מוכרת 35% מאחזקותיה בבלוק 12 בקפריסין ל- BG

 

 
 

יהונתן שוחט
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/11/2015

נובל אנרג'י מדווחת כי תמכור 35% מאחזקותיה בבלוק 12 בקפריסין, בו נמצא מאגר אפרודיטה בתמורה לכ-165 מיליון דולר ל-BG.

בתרחיש זה, מבנה האחזקה במאגר יהיה:
העסקה משקפת למאגר שווי של 471 מיליון דולר או כ-135 מיליון דולר ל-TCF.
נזכיר, כי ביוני השנה שותפויות דלק דיווחו כי הן במשא ומתן לרכוש 19.9% מזכויות נובל במאגר בתמורה ל-155 מיליון דולר, מה ששיקף למאגר שווי של 780 מיליון דולר.
הסיבה שנובל מצמצמת אחזקותיה ברורה - היא נפגשת עם תזרים גבוה, שעוזר לה להתגבר על הפגיעה בתוצאות שנובעת מהירידה במחירי הנפט בעולם, צמצום סיכונים והכנסת גורם בינלאומי נוסף כשותף, כזה שמכיר את המשק המצרי לעומק.
 
הנקודות החיוביות בהסכם:

  • מקטין את החשש מ"הבריון" החדש באיזור, מאגר Zohr של ENI. למה? BG אחראית על כ-1/3 ממכירות הגז למשק המקומי המצרי. היא פועלת שם עשרות שנים ומכירה את השוק לעומק. אם BG נכנסת למאגר אפרודיטה, שכל ייעודו המקורי היה למכור גז שישמש את המשק המצרי המקומי, אפשר להסיק מכך שיש מקום גם ל"גז נוסף" מלבד הגז העתידי שיופק מ-Zohr.

  • BG ודלק הופכות להיות שותפות במאגר אפרודיטה - נזכיר כי  לשותפויות דלק מכתב הצהרת כוונות למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן למתקן ההנזלה של BG במצרים. אחד החששות שעלו, הוא שלאור עסקת Shell-BG המתקרבת, יצוא הגז למתקן ההנזלה לא יצא לפועל, שכן ל-Shell אינטרסים רבים במדינות ערב. סביר להניח ש-Shell היתה מודעת לכל צעד בעסקה המתגבשת בין BG  לנובל בנוגע למאגר אפרודיטה ולשותפויות הנוספות במאגר.

  • צעד בדרך לפיתוח איזורי של מאגרי הגז. קרי, הרחבת תמר, פיתוח לוויתן ואפרודיטה. כניסה של חברה כמו BG בוודאי ממחישה את האטרקטיביות של המאגרים בים התיכון ושל שווקי הייצוא האופציונאלים.
לשלילה:

  • ירידה בשווי המאגר. בעוד עסקת דלק-נובל הייתה אמורה לשקף לאפרודיטה שווי של כ-780 מיליון דולר (עסקה שלא יצאה לפועל בשלב זה), השווי בעסקה זו נמוך בכ-40%. בהערכת השווי שלנו לאפרודיטה, אשר מהווה כ-3% משווי הנכסים של שותפויות דלק, התבססנו על השווי כפי שהיה צפוי להשתקף מעסקת דלק-נובל.
·סביר להניח שנובל לא תמכור עכשיו לשותפויות דלק נתח של כ-20% מהמאגרים. אך אם תהיה עסקה, סביר להניח שהיא תהיה במחיר נמוך מהמחיר המקורי אותו התכוונו לשלם שותפויות דלק לנובל, לאור העסקה מול BG.

מחשבה להמשך
המתווה לקראת אישורו הסופי במהלך חודש דצמבר. יכול להיות, שסעיף היציבות במתווה, יהיה זה שיאפשר לחברות זרות, או אולי אפילו ל-BG להתעניין ברכישת חלק מאחזקות נובל/דלק/רציו במאגר לוויתן, שתוכנית הפיתוח שלו תהיה חלק מתוכנית פיתוח אזורית כוללת.נזכיר, כי לאור האירועים הצפויים ובניהם אישור המתווה שיאפשר את השגת חוזי הייצוא ממאגר לוויתן ותמר, אנחנו חיובים על מניות הסקטור. עסקת נובל-BG שופכת אופטימיות נוספת על מצרים כשוק שאפשר להישען עליו כאופציה ליצוא!
 
יהונתן שוחט, אנליסט לידר שוקי הון,
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
x