מה קרה החודש בבורסה...?? סיכום נובמבר בבורסה

ירידות שערים במרבית המדדים המובילים | כיום נסחרות בת"א 58 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה | הבורסה משיקה אופציות על כל מניות תא-25

 

 
 

נורית דרור
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/12/2015

שוק המניות 

 • המסחר במניות בתל-אביב בנובמבר הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.

 • מדד ת"א-25 ירד בכ-0.8% בנובמבר, וכעת הוא גבוה בכ-6.5% מהרמה בה היה בתחילת השנה. 

 • מדד ת"א-75 ירד בנובמבר בכ-3% וכעת הוא נמוך בכ-1.4% מהרמה בה היה בתחילת השנה, ואילו מדד יתר-50 בלט בעלייה של כ-5% החודש ובעלייה של כ-24%  מתחילת השנה. מדד ת"א-ביומד ירד החודש בכ-5% ובולט לשלילה בירידה של כ-20% מתחילת השנה.

 • הבורסה השיקה ב-15 בנובמבר את מדד ת"א-25 נטו דולר - המדד מבטא תשואה כוללת נטו דולרית, כאשר רק הדיבידנד נטו (75% מהדיבידנד) מושקע חזרה במדד. המדד החדש פותח על מנת לענות לצרכי משקיעים בחו"ל, זאת במטרה שחברה בינלאומית תשיק בחו"ל ETF על מדד ת"א-25.

 • מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) בנובמבר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וגבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. 

 • מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) שהסתכם בכ-1 מיליארד שקל ביום בנובמבר וגם בממוצע מתחילת השנה, היה גבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.

 • ענקית התרופות מיילן (שווי שוק של כ-100 מיליארד שקל) שמניותיה נסחרות ב - NASDAQ ביצעה רישום כפול ומניותיה החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-4 בנובמבר. מניות החברה צפויות להצטרף למדדי ת"א-25 ות"א-100 ב-15 בדצמבר, ומשקל המניה במדדים אלה יוגבל ל-4%. 

 • חברת הביומד האמריקאית סלזיון (שווי שוק של כ-194 מיליון שקל) שמניותיה נסחרות ב - NASDAQ ביצעה רישום כפול ומניותיה החלו להיסחר גם בתל-אביב ב-12 בנובמבר. מניות החברה צורפו למדדי ת"א-יתר מאגר, ת"א-בלוטק ות"א-ביומד ב-29 בנובמבר.

 • חברת הביומד הבורסאית כיטוב פארמה גייסה כ-51 מיליון שקל מהציבור בארה"ב ומניותיה החלו להסחר ב NASDAQ החל ב-20 בנובמבר.

כיום נסחרות בת"א 58 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או גם באירופה

 • בנובמבר גויסו בשוק המניות כ-610 מיליון שקל:

 • כ-150 מיליון שקל גויסו בארבע הנפקות לציבור.  בלטו חברות הנדל"ן ישרס ואורתם סהר שגייסו כ-78 וכ-59 מיליון שקל, בהתאמה.

 • כ-460 מיליון שקל גויסו בשמונה הקצאות פרטיות של מניות. מתוכם כ-200 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן כלכלית ירושלים בהקצאה למשקיעים שונים, כ-140 מיליון שקל גויסו ע"י החברה הדואלית הזרה מנקיינד שהקצתה מניות למנפיקי תעודות סל ערב כניסתה למדדי הבורסה, וכ-94 מיליון שקל גויסו ע"י איתמר מדיקל בהקצאה לקרן ויולה.

 • סכום ענק בהיקף של כ-3.3 מיליארד שקל גויס בחו"ל ע"י חברות דואליות באמצעות הנפקות והקצאות של מניות. מרבית הסכום, כ-3.1 מיליארד שקל גויסו ע"י אופקו במסגרת מיזוג BIO-REFERENCE LABORATORIES בחברה. 

 • 13 חברות פרסמו החודש תשקיפי מדף, על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון השני של 2015. 

שוק איגרות החוב והמק"מ

 • המסחר בשוק איגרות החוב בנובמבר התאפיין בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 • בנובמבר ירדו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-0.9%, ומתחילת השנה עלו בכ-0.2% בלבד. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו אף הן בכ-0.7% בנובמבר, והן עדיין גבוהות  בכ-3% לעומת תחילת השנה. 

 • איגרות חוב חברות צמודות מדד נותרו ללא שינוי בנובמבר, לאחר עלייה של כ-1.5% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) עלה החודש בכ-1.0%.

 • מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכ-0.1% בנובמבר ועלה בכ-3.3% מאז השקתו.

 • איגרות חוב חברות צמודות המט"ח נותרו החודש כמעט ללא שינוי, חרף התחזקות הדולר בכ-0.3% ביחס לשקל, וזאת לאחר עלייה של כ-5.2% מתחילת השנה. 

 • הבורסה השיקה ב-15 בנובמבר 2015 את מדד "תל בונד - תשואות שקלי". זהו מדד התל-בונד ה-12 והוא כולל את כל אגרות החוב שאינן צמודות בריבית קבועה, בחתך דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) ואשר נכללות במאגר תל-בונד. במדד כלולות כ-24 סדרות של אג"ח בשווי של כ-13.6 מיליארד שקל. המדד עלה בכ-1.1% אחוז מאז השקתו.

 • בנובמבר הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) בכ-3.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.9 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בכל שנת 2014.

 • מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל בנובמבר, לעומת כ-3.7 מיליארד שקל בחודש הקודם, ובכ-3.9 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת.

 • המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ-410 מיליון שקל בנובמבר, לעומת כ-435 מיליון שקל בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-504 מיליון שקל – נמוך בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. 

 • בנובמבר גייס האוצר ברוטו כ-3.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-73% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-27% באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

 • החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי שקלי בסך כ-0.2 מיליארד שקל. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-2.9 מיליארד שקל בנובמבר.

 • הסקטור העסקי גייס בנובמבר כ-2.4 מיליארד שקל ב-14 הנפקות של אג"ח לציבור. להלן מאפייני הגיוס העיקריים:

 • כ-2.1 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי (מתוכם: כ-1.7 מיליארד שקל אג"ח בריבית קבועה, כ-0.3 מיליארד שקל אג"ח בריבית משתנה, וכ-0.1 מיליארד שקל נע"מ), כ-0.2 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-0.1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד דולר.

 • בין המנפיקות החודש חברות הנדל"ן הזרות סטרוברי וקבוצת קליין העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, שביצעו הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסו כ-265 וכ-206 מיליון שקל בהתאמה באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה. 

 • בין המנפיקות הותיקות בלטו בגודלן החודש הנפקות שביצעו אלוני חץ (550 מיליון שקל), דור אלון (250 מיליון שקל), והחברה הזרה ספנסר אקויטי (225 מיליון שקל).

 • כ-0.2 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש בהקצאה פרטית של נע"מ (ניירות ערך מסחריים) למשקיעים מוסדיים ע"י נצבא במסגרת נ.ש.ר.

 • בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-51.4 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר). 

שוק איגרות החוב והמק"מ

 • המסחר בשוק איגרות החוב בנובמבר התאפיין בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 • בנובמבר ירדו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בכ-0.9%, ומתחילת השנה עלו בכ-0.2% בלבד. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו אף הן בכ-0.7% בנובמבר, והן עדיין גבוהות בכ-3% לעומת תחילת השנה. 

 • איגרות חוב חברות צמודות מדד נותרו ללא שינוי בנובמבר, לאחר עלייה של כ-1.5% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) עלה החודש בכ-1.0%.

 • מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, עלה בכ-0.1% בנובמבר ועלה בכ-3.3% מאז השקתו.

 • איגרות חוב חברות צמודות המט"ח נותרו החודש כמעט ללא שינוי, חרף התחזקות הדולר בכ-0.3% ביחס לשקל, וזאת לאחר עלייה של כ-5.2% מתחילת השנה. 

 • הבורסה השיקה ב-15 בנובמבר 2015 את מדד "תל בונד - תשואות שקלי". זהו מדד התל-בונד ה-12 והוא כולל את כל אגרות החוב שאינן צמודות בריבית קבועה, בחתך דירוג אשראי שבין (-BBB) לבין (A) ואשר נכללות במאגר תל-בונד. במדד כלולות כ-24 סדרות של אג"ח בשווי של כ-13.6 מיליארד שקל. המדד עלה בכ-1.1% אחוז מאז השקתו.

 • בנובמבר הסתכם מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) בכ-3.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.9 מיליארד שקל בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב מתחילת השנה הסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל, בדומה למחזור הממוצע בכל שנת 2014.

 • מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל בנובמבר, לעומת כ-3.7 מיליארד שקל בחודש הקודם, ובכ-3.9 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה – בדומה למחזור הממוצע בשנה הקודמת.

 • המחזור היומי במק"מ ירד והסתכם בכ-410 מיליון שקל בנובמבר, לעומת כ-435 מיליון שקל בחודש הקודם. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-504 מיליון שקל – נמוך בכ-21% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. 

 • בנובמבר גייס האוצר ברוטו כ-3.1 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-73% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-27% באמצעות אג"ח צמוד מדד. 

 • החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי שקלי בסך כ-0.2 מיליארד שקל. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-2.9 מיליארד שקל בנובמבר.

 • הסקטור העסקי גייס בנובמבר כ-2.4 מיליארד שקל ב-14 הנפקות של אג"ח לציבור. להלן מאפייני הגיוס העיקריים:

 • כ-2.1 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח שקלי (מתוכם: כ-1.7 מיליארד שקל אג"ח בריבית קבועה, כ-0.3 מיליארד שקל אג"ח בריבית משתנה, וכ-0.1 מיליארד שקל נע"מ), כ-0.2 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-0.1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח צמוד דולר.

 • בין המנפיקות החודש חברות הנדל"ן הזרות סטרוברי וקבוצת קליין העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, שביצעו הנפקה ראשונה של איגרות חוב בתל-אביב, וגייסו כ-265 וכ-206 מיליון שקל בהתאמה באמצעות אג"ח שקלי נושא ריבית קבועה. 

 • בין המנפיקות הותיקות בלטו בגודלן החודש הנפקות שביצעו אלוני חץ (550 מיליון שקל), דור אלון (250 מיליון שקל), והחברה הזרה ספנסר אקויטי (225 מיליון שקל).

 • כ-0.2 מיליארד שקל נוספים גויסו החודש בהקצאה פרטית של נע"מ (ניירות ערך מסחריים) למשקיעים מוסדיים ע"י נצבא במסגרת נ.ש.ר.

 • בסיכום מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-51.4 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור וכ-2 מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים (- רצף מוסדיים ונ.ש.ר). 
שוק הנגזרים
 • באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-163 אלף יחידות ביום בממוצע בנובמבר, לעומת כ-193 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. המחזור מתחילת השנה באופציות על מדד ת"א-25 מגיע לכ-203 אלף יחידות ביום, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2014.  

 • גם באופציות השבועיות על מדד ת"א-25 חלה ירידה בפעילות, והמחזור היומי בהן הסתכם בכ-35 אלף יחידות בנובמבר לעומת כ-39 אלף יחידות בחודש הקודםוכ-41 אלף יחידות ביום בממוצע מתחילת השנה. 

 • באופציות הדולריות נסחרו כ-55 אלף יחידות ביום בממוצע בנובמבר, לעומת כ-59 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. המחזור מתחילת השנה באופציות הדולריות מגיע לכ-65 אלף יחידות ביום - גבוה בכ-26% מהמחזור הממוצע בשנת 2014.  
תעודות סל 

 • בשוק תעודות הסל הונפקה בנובמבר תעודות סל חדשה על מדד מניות הפיננסים בארה"ב. במקביל פקעה ונמחקה מהמסחר תעודה בחסר על מדד ת"א-נדל"ן 15. כיום נסחרות בבורסה 640 תעודות סל, ביניהן 23 תעודות מטבע. 

 • בלוסטאר השיקה החודש בארה"ב תעודת סל (ITEQ)  על מדד ת"א-ביגיטק. זהו המדד הראשון העוקב אחר מגוון רחב של חברות הייטק ישראליות ובעלות זיקה לישראל הנסחרות בבורסות ברחבי העולם: בתל אביב, נאסד"ק, הבורסה של  ניו-יורק, לונדון וסינגפור.

 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות שהסתכם בכ-450 מיליון שקל בנובמבר, היה גבוה בכ-25% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-466 מיליון שקל  בממוצע מתחילת 2015, גבוה בכ-28% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת. 

 • המחזור בתעודות סל על מדדי מניות היווה כ-31% מהמחזור הכולל במניות בנובמבר וכ-33% בממוצע מתחילת השנה, לעומת כ-30% בממוצע בשנת 2014.

 • מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע הסתכם בכ-205 מיליון שקל בנובמבר, גבוה בכ-12% מהמחזור בחודש הקודם. מחזור המסחר היומי בתעודות סל אלה הסתכם בכ-323 מיליון שקל בממוצע מתחילת השנה, גבוה בכ-11% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת. 

 • המחזור בתעודות סל על מדדי אג"ח היווה כ-25% מהמחזור הכולל באג"ח לא-ממשלתיות בנובמבר, והיווה כ-29% בממוצע מתחילת 2015 בדומה לממוצע בשנת 2014.

 • הציבור מכר תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בנובמבר, ובסך כ-1 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, ולאחר מכירות נטו בסך כ-1.2 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.

 • בנובמבר רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו. רכישות הציבור בתעודות סל אלה מסתכמות בכ-3.7 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר רכישות ענק בסך כ-7.4 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2014.
   
 • בנובמבר לא ביצע הציבור פעילות מהותית בתעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים. רכישות הציבור בתעודות סל אלה מסתכמות בכ-0.2 מיליארד שקל נטו בלבד מתחילת השנה, וזאת לאחר רכישות בסך כ-4.1 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014.

 • הציבור מכר בנובמבר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.9 מיליארד שקל נטו, ומתחילת השנה מכר הציבור תעודות מטבע בסכום ענק בהיקף של כ-14.8 מיליארד שקל נטו, לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2014. 
קרנות נאמנות

 • בקרנות האג"ח התמתנו הפדיונות בנובמבר, חודש שלישי ברציפות, והסתכמו בכ-0.9 מיליארד שקל נטו. סך הפדיונות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-5 מיליארד שקל מתחילת השנה, וזאת לאחר שקרנות אלה בלטו בשנת 2014 ביצירות נטו בסכום ענק של כ-28 מיליארד שקל. 

 • בקרנות הכספיות התגברו הפדיונות והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו בנובמבר, לאחר פדיונות בסך כ-1 מיליארד שקל בחודש הקודם. קרנות אלה בולטות בפדיונות ענק בסך כ-25.8 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות נטו בסך כ-7.4 מיליארד שקל בסיכום שנת 2014.  

 • בקרנות הנאמנות המשקיעות בחו"ל הסתכמו הפדיונות בכ-0.3 מיליארד שקל נטו בנובמבר, בדומה לחודשיים הקודמים. קרנות אלה עדיין מובילות ביצירות בסך כ-1.9 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, לאחר יצירות נטו בסך כ-8.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014.

 • בקרנות המנייתיות ובקרנות השקליות נרשמו בנובמבר יצירות בסך כ-0.3 וכ-0.1 מיליארד שקל נטו, בהתאמה. סך היצירות בקרנות המנייתיות מתחילת 2015 מגיע לכ-1.5 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו בשנת 2014, וסך הפדיונות נטו בקרנות השקליות מתחילת השנה מגיע לכ-2.1 מיליארד שקל נטו, לאחר פדיונות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2014.
חדשות

הבורסה משיקה אופציות על כל מניות מדד ת"א-25 בסה"כ יתווספו 16 אופציות על מניות הכלולות במדד דירקטוריון הבורסה אישר ביום ה' (19.11.2015) השקת אופציות על שאר 16 המניות הנכללות במדד ת"א-25. בעקבות החלטה זו יתאפשר מסחר באופציות על כל המניות הכלולות במדד. 

בשנת 2009 השיקה לראשונה הבורסה אופציות על מניות הנסחרות במדד ת"א-25. בשנה שעברה הושקו אופציות גם על מניות "בזק" ו"פריגו", וכיום נסחרות בבורסה אופציות על 9 מניות. 

ההחלטה על השקת האופציות נועדה להרחיב את מגוון האופציות הרשומות למסחר בבורסה. השקת האופציות תאפשר חשיפה באמצעות נגזרים למניות מענפים אשר כיום לא מונפקות עליהן אופציות - ביומד, טכנולוגיה, נדל"ן ובינוי, והשקעה ואחזקות. כיום מונפקות אופציות רק על מניות מענפי הבנקים, מסחר ושירותים, תעשייה וחיפושי נפט וגז.

נורית דרור, יחידת המחקר,הבורסה לנירות ערך

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x