בזק >> ניתוח המניה על-ידי לאומי שוקי הון

 

 
 

גיל דטנר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
13/12/2015

עבור בזק האופק ממשיך להשתפר

פלאפון. הערכת השווי שלנו לפלאפון עולה בעדכון זה, וזאת למרות התוצאות הגרועות שצפויות לפלאפון ברבעון הרביעי ו 2016 . הסביבה התחרותית בשוק הסלולר צפויה להשתפר משמעותית עקב ההסכם למכירתה של גולן טלקום. גם אם לא תאושר בסופו של דבר, גולן טלקום לא תוכל להמשיך לפעול בשוק ללא
עליות מחירים משמעותית.

מגזר קווי. השנה ראינו את תחילתו של השוק הסיטונאי, אך למרות הגידול בתחרות במגזר השנה עתיד לעלות בכ 6% לאור עלייה EBITDA- בתשתיות אינטרנט, הבהכנסות משירותי אינטרנט, כאשר הגידול במנויים סיטונאיים פיצה על הירידה בפעילות הקמעונאית. במבט קדימה התחרות בטלפוניה עתידה לעלות עקבות הסכם בין בזק למשרד התקשורת על הכללת שירותי טלפוניה בתוך השוק הסיטונאי, שצפוי בקרוב. עם זאת, נראה שהמשרד יבוא לקראת בזק בנושא התמחור, מה שיקטין את הנזק הכלכלי לחברה. נראה גם כי הגידול בהכנסות משירותי אינטרנט ותמסורת, והתייעלות מתמשכת, יקזזו את שחיקת ההכנסות נדמה שהוא לא גדול נוכח הבעיות החמורות ,Unlimited- בטלפוניה. לגבי האיום במיזם.

בזק בינלאומי. הפעילות ממשיכה להיות יציבה, ובעתיד צפויה להוות את השלב הראשון בביטול של ההפרדה המבנית.

השנה לא גרמה TV טלוויזיה. נראה שהאיום התחרותי בשוק סביר. השקת סלקום של יס. במבט קדימה, פרטנר EBITDA- לטלטלה בשוק, מה שניתן לראות ביציבות הצפויה להיכנס לשוק במהלך 2106 , כאשר גם האיום משירותי סטרימינג )חוקיים ולא חוקיים( גדל. למרות זאת, החלטת יס והוט לאחרונה לעלות מחירים לשירותי מעיד על בטחון בכך שחסמי הכניסה בשוק, הן מבחינת תוכן והן מבחינת VOD- ה איכות/אמנית השירות, עדיין גבוהים. ביטול הפרדה המבנית. תחילתו של השוק הסיטונאי, והסכם צפוי על שירותי טלפוניה, עתידים להוביל להתקדמות בביטול חובת ההפרדה המבנית. הפוטנציאל לחסכון פה גדול מאוד, אם כי זה ייקח מספר שנים למצות את התהליך. נכון לעכשיו, אנו מעריכים את החיסכון ב כ 10% מסעיפי ההוצאות הרלוונטיות.

תחזית לרווחים. לאחר העלאת תחזית הרווח ל 2016- מ 1.5- מיליארד ש"ח ל 1.7 מיליארד ש"ח. התחזית ל 2016- צפויה להיות יותר נמוכה ) 1.5 מיליארד ש"ח להערכתנו( בשל הוצאות הפחתה מעסקת מיזוג יס, והמשך השחיקה בהכנסות פלאפון.מחיר יעד והמלצה. מחיר היעד שלנו עולה מ 7.3 ש"ח ל 7.8 ש"ח. מחירהמניה כבר משקף את הגורמים החיוביים, ולכן המלצתנו נותרת 'תשואת שוק'.

האנליסט גיל דטנר מלאומי שוקי הון 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x