מכון ון ליר >> הבידול בין בתי הספר בחינוך העברי הממלכתי מחריף גם בין ישובים וגם בבתי ספר באותו יישוב

מחקר נוסף מגלה שבשנים האחרונות נרשמת נסיגה ברמת ההעדפה המתקנת שמעניק משרד החינוך לתלמידים חלשים

 

 
 

מכון ליר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/12/2015

מחקר חדש שביצע צוות חוקרים בהובלת פרופ' אודרי אדי-רקח מגלה כי בעשור האחרון גבר הבידול בין בתי ספר על בסיס מיצב חברתי-כלכלי במגזרי החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. כן גבר הבידול בהרכב החברתי-כלכלי בין יישובים. עלייה זו נובעת מצמיחתה של שכבת בתי ספר שבהם לומדת אוכלוסייה של תלמידים מבתים מבוססים כלכלית. במגזר החינוך ערבי, לעומת זאת, נרשמה צמיחה של בתי ספר הטרוגניים, שבהם לומדים יחד תלמידים ממשפחות מבוססות יותר ומבוססות פחות, וזאת כתוצאה מצמיחת מעמד הביניים בחברה הערבית. לבסוף, במגזר החינוך החרדי גדל הבידול בין בתי ספר עקב גידול במספר בתי הספר המשרתים בעיקר אוכלוסייה מרקע חברתי-כלכלי חלש.

המחקר מגלה כי בידול על בסיס חברתי-כלכלי פוגע במיוחד בתלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש. מסתבר שתלמידים אלו לומדים בבתי ספר המשרתים בעיקר תלמידים מרקע דומה לשלהם ומתגוררים בקהילה דלה במשאבים. בכך נוספת על דלות המשאבים בבית גם דלות יחסית של המשאבים בבית הספר, השפעת עמיתים שלילית וסביבה שהיא דלה בהזדמנויות חינוכיות ואף עלולה להיות עתירת סיכון.

מהמחקר עולה כי יש להרחיב את המשאבים העומדים לרשות הקהילות ובתי הספר החלשים או לנקוט מדיניות שתפחית את מידת הבידול (בין יישובים ובין בתי ספר). הממצאים מצביעים על חשיבות הרשות המקומית בעיצוב מדיניות חינוכית באמצעות מדיניות רישום לבתי הספר ובחלוקת משאבים בין שכונות ובתי ספר שונים.

מחקר חדש נוסף של נחום בלס שיוצג לראשונה בכנס מגלה כי בשנים האחרונות נרשמת נסיגה ברמת ההעדפה המתקנת שמעניק משרד החינוך לתלמידים חלשים. יחד עם זאת התקציב הריאלי של משרד החינוך במונחים של תקציב לתלמיד גדל בין שנת 2000 לשנת 2014 בלמעלה מ-20 אחוז. גם בחלקו של תקציב החינוך מתוך כלל תקציבי המשרדים האחרים יש עלייה משמעותית: מ-  8.75 אחוזים ב-2003 ל-10.75 בשנת 2014 – עלייה המצביעה על שינוי רחב ועמוק ביחס הממשלה לתחום החינוך. בלס ממליץ לקיים סל שירותים דיפרנציאלי בכל שלבי החינוך, מגן הילדים ועד לחטיבה העליונה, סל שיכלול את כל המרכיבים הנדרשים למתן חינוך. סל השירותים הדיפרנציאלי חייב להבטיח שהתלמיד החלש ביותר יזכה בהעדפה מתקנת שתאפשר צמצום פערים בחינוך. 

מחקר של ד"ר סמדר מושל בנושא חינוך בגיל הרך כאמצעי לצמצום אי-שוויון ופערים חברתיים, שיוצג לראשונה ביום העיון, מגלה כי שיעור הילדים בסיכון מכלל הילדים במעונות היום הלך וירד לאורך השנים; באותן שנים עלה שיעור הילדים של נשים עובדות.  העדפת מדיניות כזאת לא מאפשרת למעונות היום לקדם יותר ילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך. 

ד"ר רות ברקוביץ' תציג ביום העיון סקירה מדעית בנושא קשרים בין אקלים הכיתה ובין אקלים בית הספר, היבטים חברתיים-כלכליים ואי-שוויון וזיקותיהם להישגים לימודיים. מהסקירה עולה כי לאקלים כיתתי ולאקלים בית-ספרי יש השפעה ממתנת על הקשר בין מאפייני רקע של התלמיד לבין הישגים אקדמיים. ברקוביץ מדגישה במיוחד שנמצא כי אקלים כיתתי משמעותי ביותר להישגים לימודיים. 

מושב מיוחד ביום העיון יוקדש לנקודת המבט הפרלמנטרית ויארח רב-שיח בהשתתפותם של חברי הכנסת יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך (ש"ס), ד"ר יוסף ג'בארין (הרשימה המשותפת) ופרופ' מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני). מושב זה נערך בשיתוף מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובהנחיית ד"ר שירלי אברמי, מנהלת המרכז. את הכנס יסכם פרופ' מייקל פויאר, נשיא האקדמיה הלאומית האמריקנית לחינוך.  

יום העיון "אי שוויון וחינוך" יתקיים ביום שלישי, י"ז בטבת תשע"ו, 29 בדצמבר 2015 במכון ון ליר, רחוב ז'בוטינסקי 43 בירושלים, על ידי היזמה למחקר יישומי בחינוך של האקדמיה למדעים. יום העיון הוא פרי עבודת מחקר של שנתיים. בראש צוות המומחים עמד פרופ' נח לוין-אפשטיין. הפעילות מתקיימת בתמיכת הכנסת ובשיתוף מרכז המחקר והמידע של הכנסת, קרן ספנסר ויד הנדיב תמכו בתהליך הלמידה שהוביל ליום העיון, והשפיעו בעצותיהם הטובות על התהליך. היזמה הוקמה בשלהי שנת 2003 – מיזם משותף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך ויד הנדיב. מתחילת שנת 2010 פועלת היזמה כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

המחקרים יוצגו בכנס "אי-שוויון וחינוך" של היזמה למחקר יישומי בחינוך ש יתקיים ביום ג', 29.12 במכון ון ליר בירושלים 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x