לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש דצמבר 2016

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

חן יצחק
28/11/2016

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 

 

 

 

1

בריטניה: מבחני לחץ של הבנקים, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור

ארה"ב: תביעות אבטלה, מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ISM

2

בריטניה: מדד מנהלי הרכש במגזר הבנייה

ארה"ב: שיעור אבטלה

3

4

סין: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים Caixin

 

5

בריטניה: מדד מנהלי הרכש במגזר שירותים.

ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הלא יצרני ISM, מדד מנהלי הרכש במגזר שירותים

גוש האירו: מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים, מכירות קמעונאיות.

6

ישראל: השקעות תושבי חוץ בישראל, אוקטובר 2016

גרמניה: הזמנות ממפעלים

ארה"ב: מאזן מסחרי, הזמנות ממפעלים

7

ישראל: יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל, נובמבר 2016. שכר ממוצע למשרת שכיר, ספטמבר 2016

בריטניה: תפוקה תעשייתית

ארה"ב: מלאי הנפט, אשראי צרכני

יפן: החשבון השוטף, תוצר מקומי גולמי

סין: מאזן מסחרי

גרמניה: תפוקה תעשייתית.

8

בריטניה: מאזן הסחורות

גוש האירו: החלטת ריבית

ארה"ב: תביעות אבטלה, משרות פתוחות

סין: מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים ליצרן

9

ארה"ב: סנטימנט צרכני של אונ' מישיגן

גרמניה: מאזן מסחרי

10

11

ישראל: סקר אמון הצרכנים, נובמבר 2016

12

סין: תפוקה תעשייתית, השקעה בנכסים קבועים, מכירות קמעונאיות

13

ישראל: סחר חוץ, נובמבר 2016

בריטניה: מדד מחירים לצרכן, מדד המחירים ליצרן

גרמניה: סנטימנט צרכני של ZEW, מדד המחירים לצרכן

ארה"ב: מחירי ייבוא

 

14

ישראל: מאזן התשלומים, רבעון שלישי

בריטניה: שיעור אבטלה

ארה"ב: ליבת מכירות קמעונאיות, מכירות קמעונאיות, מדד המחירים ליצרן, ליבת מדד המחירים ליצרן, שיעור הניצולת, תפוקה תעשייתית, מלאי הנפט, החלטת ריבית

 

15

ישראל: התחלות וגמר בנייה, רבעון שלישי סקר משרות פנויות, מדד מחירי תשומות, מדד המחירים לצרכן, מדד המחירים ליצרן, נובמבר 2016

בריטניה: מכירות קמעונאיות, החלטת ריבית

ארה"ב: מדד המחירים לצרכן, ליבת מדד המחירים לצרכן, תביעות אבטלה, החשבון השוטף

16

גוש האירו: מדד המחירים לצרכן, ליבת מדד המחירים לצרכן, מאזן מסחרי

ארה"ב: אישורי בניה, התחלות בניה

17

18

יפן: החלטת ריבית, מאזן מסחרי

19

גרמניה: סקר עסקים IFO

20

ישראל: המדד המשולב, נובמבר 2016. הייצור התעשייתי, אוקטובר 2016

גוש האירו: החשבון השוטף, ביטחון הצרכנים

21

גרמניה: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים, תביעות אבטלה

גוש האירו: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור, מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים

ארה"ב: מכירות בתים קיימים, מלאי הנפט

22

ישראל: סקר כח אדם, נובמבר 2016. ייצוא שירותים, אוקטובר 2016

ארה"ב: תוצר מקומי גולמי, תביעות אבטלה, הוצאות משקי הבית

23

ארה"ב: הזמנות מוצרי ברי-קיימא, ליבת הזמנות מוצרים ברי-קיימא, מכירות בתים חדשים, סנטימנט צרכני של אונ' מישיגן

24

25

26

ישראל: החלטת ריבית, תחזית מקרו כלכלית של בנק ישראל

יפן: הוצאות משקי הבית, ליבת מדד המחירים לצרכן, שיעור אבטלה

27

בריטניה: החשבון השוטף, תוצר מקומי גולמי

ארה"ב: מדד בטחון הצרכנים

יפן: מכירות קמעונאיות, התחלות בניה

28

ארה"ב: מכירת בתים בתהליך

גרמניה: מחירי ייבוא

29

ישראל: לקט אינדיקטורים כלכליים, נובמבר 2016

ארה"ב: תביעות אבטלה, מלאי הנפט, מאזן הסחורות

30

ארה"ב: מדד מנהלי הרכש של שיקאגו

31

 


חן יצחק, אנליסטית, קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.