אושרה לקריאה שניה ושלישית הצעת שר האוצר להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל

החוק צפוי להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, על ידי הוספת שחקנים עצמאיים וחדשים שיוכלו להתחרות במערכת הבנקאית הקיימת ולחולל תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שר האוצר משה כחלון שר האוצר משה כחלון

מיכאל לוי
15/12/2016


ועדת הרפורמות אישרה  לקריאה שניה ושלישית את הצעת שר האוצר, משה כחלון להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. החוק מתבסס על דוח הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים בראשותו של עו"ד דרור שטרום, אשר מונתה ביוני 2015, על ידי שר האוצר משה כחלון ונגידת בנק ישראל קרנית פלוג ("ועדת שטרום").

שר האוצר, משה כחלון: " אחריי עשרות שנים שבמהלכן המערכת הבנקאית בישראל הפכה ריכוזית יותר ויותר ומספר הבנקים רק הצטמצם, אנחנו משנים את הכיוון. הרפורמה שעברה היום היא לא פחות מהיסטורית עבור אזרחי מדינת ישראל. במהלך הדרך היו הרבה אנשים שהרימו גבה ולא האמינו שנצליח, אנחנו האמנו וידענו לאורך כל הדרך. אני בטוח כי הרפורמה הזו תגדיל את התחרותיות במערכת הבנקאית, תכניס שחקנים קטנים וחזקים ובסופו של דבר תביא גם לירידת מחירים".

החוק צפוי להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, על ידי הוספת שחקנים עצמאיים וחדשים שיוכלו להתחרות במערכת הבנקאית הקיימת ולחולל תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים. החוק צפוי להביא ליצירת שוק בנקאות יעיל יותר, לצמצם עלויות למשק, לפשט את התחרות עבור הצרכן הישראלי ולגוון את מקורות האשראי והשירותים הפיננסיים המוצעים לו, באופן שיוכל להפחית את עלויותיו ולשפר ולגוון את השירות הבנקאי.

החוק מאמץ את המלצת ועדת שטרום להפריד מהבנקים הגדולים את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם. ההפרדה צפויה ליצור איום תחרותי חוץ-בנקאי על המערכת הבנקאית בטווח הזמן הקרוב, על ידי כניסת שחקנים תחרותיים ובני קיימא, אשר יגבירו ויחוללו תחרות בשוק השירותים הבנקאיים והפיננסיים. במקביל להפרדה יזכו החברות המופרדות להגנת ינוקא למשך זמן מוגבל, על מנת לבסס את מעמדן בתחום האשראי הקמעונאי ולאפשר להן ולחברות נוספות להתפתח ולגדול, כך שיהוו גורם אפקטיבי בשוק האשראי הישראלי. 

בנוסף, החוק משנה את מבנה הבעלות בחברת המפעילה ממשק לאישור עסקאות בכרטיסי חיוב בין מנפיק לבין סולק (שב"א – שירותי בנק אוטומטים בע"מ), כך שיתאפשר לכל אדם להחזיק עד 10% מסך המניות של החברה. וכן, לאפשר לחברה להעניק שירותים לגופים פיננסיים נוספים, דוגמת מבטחים, בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, ועוד. שינוי מבנה הבעלות נועד לאפשר לגופים נוספים לעסוק בתחום הנפקה וסליקה של כרטיסי חיוב.

על מנת להוזיל עלויות הקמה ותפעול של מערכות מחשוב, החוק מתיר לבנקים הקיימים למכור שירותי מחשוב ותפעול ולהשכיר מקרקעים המשמשים לכך. הוספת תחומים אלו נועדה לאפשר לבנקים וגופים פיננסים אחרים (דוגמת אגודות אשראי), לרכוש שירותי מחשוב ותפעול מבנקים אחרים, מה שיביא להסרת חסם כניסה משמעותי לתחום השירותים הבנקאיים.

כמו כן, החוק כולל שורה של צעדים משלימים, אשר תכליתם הסרת חסמים בפני מתחרים חדשים והטבת השירות ללקוח, כגון: איסור שינוי לרעה של תנאים בהסכם התקשרות עם לקוח, רק בשל כך שהלקוח התקשר בהסכם לקבלת שירותים פיננסיים מגוף פיננסי אחר שאינו תאגיד בנקאי; הענקת האפשרות לקבלת מידע מהתאגידים הבנקאיים, המתקבל במסגרת תפעול הנפקה של כרטיסי חיוב; העברת מידע אודות יתרה שלילית בחשבון העובר ושב לגוף פיננסי המעניק אשראי, על פי דרישת הלקוח, על מנת להציע הצעה מתחרה להצעה הבנקאית; מתן אפשרות לנותני אשראי מפוקחים להשתמש ביכולת ההפצה הגבוהה של הבנקים, ובכך לאפשר ללקוח לגוון את מקורות האשראי שלו; חובת להציג את המידע אודות עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב חוץ בנקאי בדף החשבון הבנקאי של הלקוח; והסרת חסם לקבלת שעבוד נוסף על נכסים מצד תאגידים בנקאיים.

על מנת להגביר את התחרות בשוק הסליקה הוסדר המעמד של "סולק מתארח", כך שסולק קיים יאפשר לסולק חדש להתארח על התשתית הקיימת, על פי כללים שייקבע שר האוצר. בנוסף, הוסדר מעמדם של "מאגדים", כך שגופים פיננסים מפוקחים יוכלו לאגד מספר בתי עסק לצורך הורדת עלויות סליקה.

נוסף על כך, התוותה הוועדה את המסלול לפיתוח ענף המתווכים הפיננסים, אשר יוכלו לספק ללקוח יכולת השוואה ותמחור לגבי השירותים הבנקאיים אותם הוא צורך. המהלך יאפשר ללקוח, בפעם הראשונה, לבצע השוואה ובחינת כדאיות על סל השירותים הבנקאיים המלא שהוא צורך וכן לספק לו הצעות מחיר מגופים פיננסים, אשר יכולים להציע לו הצעה אטרקטיבית יותר מזו שהוא צורך כיום. הדבר יאפשר מהפכה צרכנית שתאפשר למתווכים הפיננסים לעבוד בשביל הלקוח ולספק לו את הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורו וכך להוזיל משמעותית את עלות השירותים הבנקאיים. 

על מנת לעקוב אחר יישום הוראות החוק נקבע כי תוקם ועדה מיוחדת, בה יהיו חברים הממונה על הגבלים עסקיים, המפקחת על הבנקים, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הממונה על מערכות תשלומים בבנק ישראל והממונה על התקציבים במשרד האוצר. הועדה תערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ותאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק זה, ותמליץ על צעדים להגברת התחרות בשוק האשראי. הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.