מנורה מבטחים תשואות המשתתפות נובמבר 2016

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

מנורה
19/12/2016

שם קופה

מנורה מבטחים אמיר כללי

מבטחים מרכזית לפיצויים

מנורה מבטחים יתר מסלול ד'

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - לבני 50-60

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים טווח קצר

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח ממשלת ישראל

מס' קופה במס הכנסה

260

827

119

1364

1280

1359

9792

1147

1343

1344

תשואת חודש נובמבר

0.44%

0.18%

0.22%

2.17%

0.14%

-0.93%

0.50%

-0.51%

-0.01%

-0.94%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

3.15%

2.92%

2.45%

3.54%

2.28%

0.55%

2.94%

1.75%

0.12%

0.55%

סך נכסים נטו באלפי ₪

      234,851

      173,924

    779,219

      28,536

    217,159

   396,703

   3,400,583

   1,152,398

  71,679

   155,654

תשואה מצטברת בשנת 2015

2.18%

1.53%

2.50%

1.36%

1.49%

1.29%

0.00%

1.49%

0.22%

1.02%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

2.39%

2.01%

1.78%

1.75%

1.55%

0.40%

0.00%

1.35%

0.13%

0.42%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

10.58%

10.07%

10.55%

16.02%

9.87%

5.68%

0.00%

8.06%

0.70%

5.09%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

3.41%

3.25%

3.40%

5.08%

3.19%

1.86%

0.00%

2.62%

0.23%

1.67%

תשואה ממוצעת שנתית ב-60 חודשים

6.64%

5.99%

6.67%

8.33%

5.69%

3.90%

0.00%

4.83%

0.94%

3.43%


 

שם קופה

אומגה קרן השתלמות

אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח

אומגה קרן השתלמות מסלול מנייתי

חופשה והבראה

מס' קופה במס הכנסה

286

1445

1446

1154

תשואת חודש נובמבר

0.81%

-0.87%

2.53%

0.10%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

3.03%

0.81%

3.64%

2.15%

סך נכסים נטו באלפי ₪

    2,225,552

        77,372

      9,503

 58,243

תשואה מצטברת בשנת 2015

2.88%

1.36%

2.08%

1.49%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

2.26%

0.65%

1.74%

1.35%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

12.10%

5.97%

13.94%

8.49%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

33.67%

20.35%

38.73%

30.71%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

3.88%

1.95%

4.45%

2.75%

תשואה ממוצעת שנתית ב-60 חודשים

5.98%

3.77%

6.77%

5.50%

 

לאומי

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות להבה כללי

מנורה השתלמות  עד 10%

מנורה השתלמות מנייתי

מנורה השתלמות שיקלי

מנורה השתלמות מדדי

מנורה מרכזית לפיצויים

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות

מור מנורה מבטחים מסלול מנייתי

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי שקלי

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל

מס' קופה במס הכנסה

828

1149

1256

1114

1110

1144

1145

1374

1294

1408

1409

תשואת חודש נובמבר

0.63%

-0.44%

2.14%

-0.05%

-0.24%

0.54%

-0.44%

-0.88%

2.57%

-1.00%

2.49%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2.32%

1.91%

2.56%

0.09%

2.61%

2.59%

1.90%

0.76%

2.81%

0.47%

2.74%

סך נכסים נטו באלפי ₪

    2,779,531

   1,700,428

    52,105

 62,046

 81,608

    34,306

   131,234

   52,847

     36,872

 369,203

 37,192

תשואה מצטברת בשנת 2015

1.64%

1.23%

1.66%

0.19%

0.34%

1.74%

1.26%

1.00%

0.50%

1.61%

-1.16%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

1.45%

1.53%

0.55%

0.10%

2.10%

1.67%

1.48%

0.46%

0.73%

0.63%

1.56%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

10.34%

7.95%

12.11%

1.31%

5.37%

9.64%

7.65%

5.65%

12.05%

9.42%

17.11%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

35.17%

26.43%

45.11%

6.20%

22.52%

35.02%

25.93%

21.11%

45.32%

23.35%

53.03%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

3.33%

2.58%

3.89%

0.43%

1.76%

0.00%

0.00%

1.85%

3.87%

3.05%

5.41%

תשואה ממוצעת שנתית ב-60 חודשים

6.21%

4.80%

7.73%

1.21%

4.15%

0.00%

0.00%

3.91%

7.76%

4.29%

8.88%


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.