הממונה על ההגבלים העסקיים >> יש לחייב את הבנקים לעבוד עם יועצי המשכנתאות לצורך קידום התחרות

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

הרשות להגבלים עסקיים
25/05/2017

הממונה על הגבלים עסקים עו"ד מיכל הלפרין הציגה היום בוועדת הכספים את ממצאי בדיקת הרשות בתחום המשכנתאות. 

תחום המשכנתאות היה בין התחומים היחידים שבהם מתקיימת תחרות  בענף הבנקאות הסובל כידוע מכשלי תחרות לא מעטים. 

עד לפני כשנה התקיימה בתחום המשכנתאות תחרות משמעותית בין הבנקים. 

הלקוחות העיקריים של משכנתא הינם זוגות צעירים אשר בעצם לקיחת המשכנתא מקבלים על עצמם החלטה פיננסית משמעותית וארוכת טווח. זוגות אלו מגיעים לקבלת ההחלטה פעמים רבות ללא ידע בתחום וללא יכולת לקבל החלטה הפועלת לטובתם. מכאן חשיבותם של יועצי משכנתאות שיסייעו להם להשיג את המשכנתא הטובה והזולה ביותר עבורם. 

העלאת מחירי המשכנתא עבור הזוגות הצעירים קשורה קשר הדוק עם ההוראות הרגולטוריות, של הפיקוח על הבנקים אשר הקשיחו את התנאים לקבלת משכנתא.

ממצאי בדיקת הממונה גילו התנהגות פוגעת בתחרות של  הבנקים מול יועצי המשכנתאות החיצוניים וניסיון לצמצם את פעילותם של יועצי המשכנתאות.

בדיקת הרשות העלתה כי סיבה משמעותית לדחיקת יועצי המשכנתאות היתה הצלחת היועצים להוריד את מחיר המשכנתא עבור לקוחותיהם ,ובכך להקטין את הרווח של הבנקים. יועצי המשכנתאות הם גורם משמעותי בתחום אשר מצליחים לתחר בין הצעות שונות מהבנקים השונים עבור הזוגות המעונינים לרכוש דירה. 

המסמכים שהתקבלו מהבנקים מצביעים על כך שפעילות יועצי המשכנתאות משמעותה תחרות גדולה יותר וריבית נמוכה יותר. 

החל מאמצע 2016 החלו כל הבנקים לצמצם את פעילותם של יועצי המשכנתאות תוך שהם יודעים שגם בנקים אחרים נוהגים באותו אופן. הבנקים יצרו לעצמם מאגרי מידע שלפיהם קבעו עם אילו יועצי משכנתאות כדאי להם לעבוד ועם אילו יועצים לא כדאי לעבוד. הבנקים יצרו רשימות שחורות של יועצי משכנתאות שאיתם הם מסרבים לעבוד. הבנקים דרשו מיועצי משכנתאות להגיע לראיונות. גם יועצי משכנתאות שהבנקים נאותו לעבוד איתם נתקלו בקשיים בעבודה מול הבנקים שסירבו לדבר איתם ללא נוכחות הלקוח, סירבו להעביר להם מסמכים וכיו"ב. 

החשש המרכזי אותו הביע הפיקוח על הבנקים היה הונאות ופעילות לא מקצועית של גורמים המגדירים עצמם כיועצי משכנתאות. ממצאי רשות הגבלים עסקיים מלמדים כי שיקולי הונאות היו רק חלק מן השיקולים של הבנקים בצמצום פעילות יועצי המשכנתאות וכי בנוסף לשיקולי הונאות הבנקים שקלו את טובת עצמם במקום את טובת הלקוח. 

הרשות סבורה כי יש להסדיר רוחבית את תחום יועצי המשכנתאות על מנת להגן על הלקוחות של הבנקים וגם על מנת למנוע כל אפשרות של הבנקים לדחוק את יועצי המשכנתאות מעבודתם. 
הסדרת התחום תאפשר לזוגות הצעירים המעוניינים לרכוש דירה לקבל משכנתא בתנאים טובים ובמחיר תחרותי.  

הבדיקה החלה בעקבות פנייתו של חה"כ רועי פולקמן. בפנייתו טען חה"כ פולקמן כי יש חשש לתיאום בין הבנקים בתחום המשכנתאות. בדיקת הרשות לא מצאה עדויות לתיאום בין הבנקים בתחום המשכנתאות.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.