טבלת תמותה, נעים להכיר

 

 
 

רועי פולניצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/07/2017

בהמשך למאמר הקודם כי הרעיון של קבוצת אנשים המגיעה לגיל מסוים ומספרם הולך מצטמצם בהדרגה, עד שבסוף הם כולם מתים על ידי פעולת התמותה באופן כזה ששיעורי התמותה בגילאים עוקבים יוצרים סדרה חלקה, הינה תפיסה תיאורטית גרידא. עם זאת, מדובר למעשה בתפיסה שימושית ביותר המהווה את הבסיס לאקטואריית סיכוני החיים אשר נמצאה על ידי שימוש ארוך שנים כמתאימה ביותר לפתרון הבעיה הפרקטית ביותר של ביטוחי חיים וביטוחים פנסיוניים. אקטואר רועי פולניצר, מנכ"ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (IAVFA).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x