סקר העצמאים הגדול ליום העצמאות- משקיעים יותר, מקבלים יותר, מרוצים - אבל לא מהמדינה

רוב העצמאים לא מרוצים מתמיכת המדינה ומבקשים הקלות במיסוי, השוואת תנאים סוציאליים לשכירים וסיוע

 

 
ירדן נוי מנכלית BNI. צלמת תמי שחם	ירדן נוי מנכלית BNI. צלמת תמי שחם
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/04/2018

ארגון הנטוורקינג לעצמאים BNI ערך סקר בקרב חבריו, 1860 עצמאים קטנים בעלי עסקים בני 1-5 לרגל 70 שנה לעצמאות ישראל:   
 
כמעט כל העצמאים (97%) טענו כי המדינה לא תומכת בעצמאים. במיוחד בתחומי מיסוי, תנאים וזכויות סוציאליים והכשרה וליווי מקצועי ולמרות זאת, רובם הגורף (92%) אינו חושב כלל לחזור להיות שכיר.
 
(56%) מרוויחים יותר מאשר לפני הקמת העסק, כשהיו שכירים (כמעט כל המשיבים היו שכירים לפני הקמת העסק 88%) אולם היו בהחלט שמחים לשיפור המצב
 
עוד עולה מן הסקר כי רוב העצמאים משקיעים שעות עבודה רבות בעסק, ורובם (כ70%) עובדים בו בהיקף של משרה מלאה ואף יותר מכך אולם למרות זאת מרגישים שליטה על הלו"ז היומי (80%)
 
ירדן נוי מנכלית BNI- "נתוני הסקר מעלים את הבעיה הקשה של העצמאים- מגזר העצמאים הקטנים מחזיק את המשק הישראלי ומספק אחוז ניכר ממקומות התעסוקה, למרות זאת לא זוכה להתחשבות מיסויית וסוציאלית מהמדינה הגיע הזמן כי  בשנת ה70, תפעל המדינה לשנות את המצב לטובת כולנו".
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.

 
x