אחזקות הגדולות ביותר של

הנתונים נכונים ל-

מניות

שם הנכס סה'כ אחזקות

מניות חו"ל

שם הנכס סה'כ אחזקות

תעודת סל

שם הנכס סה'כ אחזקות

תעודת סל חו"ל

שם הנכס סה'כ אחזקות

אופציות

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח קונצרני

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח ממשלתי

שם הנכס סה'כ אחזקות

אג"ח להמרה

שם הנכס סה'כ אחזקות

מק"מ

שם הנכס סה'כ אחזקות
אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.