נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

 בלעדי ל FUNDER  >>> יעקב שיינין: "התאוששות של המשק מחייבת ריבית מוניטארית של 0.75%" צופה שהתשואה באג"ח ממשלתית ל 10 שנים תרד ל 3.15%

 

 

ד


בדיווח שהוציאו מודלים כלכליים בראשות ד"ר יעקב שיינין הוצגו תחזיות מפתיעות מאוד. ד"ר שיינין צופה למשל שהדולר יעלה תוך כשנה לרמה של מעל ל 4 שקלים בנוסף האבטלה תעלה ל 8% .

ד"ר שיינין מציע לבנק ישראל להמשיך להוריד את הריבית, בשתי פעימות של 0.25% לרמה של 0.75% ומאמין שהתשואה לפידיון של אג"ח ממשלתית, שקלית, ל 10 שנים צריכה לרדת לרמה של כ 3.15% , לעומת כ 3.80% כיום. דברים אלו שונים מאוד מכפי ששמענו לאחרונה מפי כלכלנים ומנהלי השקעות בכירים רק לאחרונה שטענו שהתשואות באג"ח ממשלתי ירדו לשפל שממנו רק יעלו.

להלן תקציר של הדו"ח:

המגמות במשק

מגמת ההאטה בצמיחה שהחלה בשנת 2012 נמשכת ומעצימה בשנת 2013 וגם בשנת 2014 ההאטה צפויה להימשך. להערכתנו ובהתבסס על התקציב המוצע, קצב הצמיחה (ללא הפקת הגז מתמר) יסתכם בשנת 2013 בכ-2% בלבד. על פי מגמה זו אנו מעריכים ששיעור האבטלה הממוצע לשנת 2013 יגיע לכ-7.5%. בשנת 2014 קצב הצמיחה צפוי להגיע 2.5% ושיעור האבטלה לכ-8%.

לדעתנו, הדרך לצאת ממלכוד זה הינה בהפעלת מדיניות כלכלית אגרסיבית לעידוד הצמיחה כבר מתחילת 2014. בהפעלת תכנית אגרסיבית יש סיכוי סביר שב-2015 יחל המשק הישראלי לחזור בהדרגה לתוואי צמיחה סביר של מעל 4%. המדיניות האגרסיבית לעידוד הצמיחה חייבת להיות שילוב של מדיניות מוניטארית - ריבית נמוכה ושקל חלש, עם מדיניות פיסקאלית - תמריצים לעידוד השקעות במשק. נכון לעכשיו אין מודעות מלאה להכרח זה והמשק מתנדנד ללא כיוון ברור.

המדיניות המוניטארית הנדרשת ועימה המשמעויות של מדיניות זו:

תוואי הריבית הרצוי בישראל

בתחילת חודש מאי נראה היה שבנק ישראל הבין לבסוף את מצבו הקשה של המשק. לאחר שהחליט שלא להוריד את הריבית המוניטארית בסוף חודש אפריל הוריד בפועל את הריבית פעמיים בחודש מאי וכעת הריבית עומדת על 1.25% (לעומת 1.75% בתחילת מאי).

מהלך זה הצליח רק לייצב את שער החליפין ברמתו החזקה  של השקל (ראו להלן), ועל כן מחויבת הורדה נוספת של הריבית, כדי להביא לפיחות משמעותי של השקל. בסביבת האינפלציה הנמוכה מאוד השוררת היום בישראל (ראו להלן) ובשיעור האבטלה הגדל (וזאת לפני שהחרדים נכנסו לשוק העבודה), ריבית מוניטארית של 1.25% הינה ריבית גבוהה יחסית  לארה"ב ולגוש האירו !! 

ארה"ב נמצאת היום (2013) במצב טוב יחסית, יותר מאשר ישראל, והריבית המוניטארית אצלה 0% והריבית על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים עומדת על 2.15% בלבד !

הצמיחה החזויה לשנת 2013 בארה"ב היא כ-3% (גבוהה מאשר של ישראל) ושיעור האבטלה לסוף השנה שם כ-7.0% (צפוי להיות נמוך מאשר בישראל). לכן, יש הכרח מידי להוריד את הריבית המוניטרית לרמה של 0.75% כבר במהלך החודשיים הקרובים ולהשאירה במצב זה לפחות לאורך כל שנת 2014.

הערכות מומחים בארה"ב, שמקובלות עלינו, הן כי הריבית (0%) שם לא צפויה לעלות משמעותית לפני תום 2015. על פי הערכות אלו, בשנת 2014 תעמוד התשואה על אג"ח ממשלתי אמריקאי ל-10 שנים על כ-2.5%, לעומת 2.15% כיום. רמת "שיווי משקל " בשוק האמריקאי תושג כנראה רק בשנת 2017, עם ריבית מוניטארית של 3% ותשואה של 4% על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים.

במציאות של היום, פער התשואה בשוק האמריקאי בין אג"ח ממשלתי ל-10 שנים לבין אג"ח חברות בדירוג A+ ל-10 שנים  עומד על 1 נקודת האחוז בלבד ! (אג"ח ממשלתי 2.15% ואילו אג"ח A+ כ-3.15%).

הדירוג של ישראל בעולם הינו A+, ולכן התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים צריכה להתכנס עתה לכ- 3.15% (שומרת גם על תלילות סבירה של עקום התשואות). מנגד, לישראלים דירוג אג"ח ממשלת ישראל הוא AAA ואין באחזקתה חשיפה מטבעית. לכן, נראה שהתשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 צריכה להתכנס עכשיו אל מתחת ל- 3.15% (לעומת כ-3.8% היום).

כלומר, התשואה על אג"ח ממשלת ישראל ל-10 שנים גבוהה מידי יחסית לארה"ב (המהווה נקודת התייחסות לכל העולם), וזאת עוד לפני שהתאמנו את הפער (הפרמיה) למצב שבו ישראל גולשת להאטה ואילו ארה"ב במגמת צמיחה מואצת.

לכן, לאור הערכות לגבי התקדמות ההתאוששות הצפויה במשק האמריקאי,  אנו בדעה שהריבית המוניטארית בישראל ב- 2014 חייבת לעמוד על 0.75% וכאשר כך יהיה התשואה על אג"ח מדינה שקלי ל-10 שנים תתיצב בתחום של בין 3% לבין 3.5%.

שיפוע של עקום התשואות הנגזר מהערכתנו  לעיל הינו כ-2.5 נקודות האחוז  (עד ל10 שנים) והוא שיפוע סביר למדי, וייתכן שאף תלול במקצת.

כזכור, גורם הסיכון העודף של ישראל לא השפיע כלל על הריבית המוניטארית בשנים 2005 – 2007, וגם בעיצומה של מלחמת לבנון השניה, עת הייתה הריבית המוניטארית כאן נמוכה מהריבית המוניטארית בארה"ב.

שער החליפין של השקל

הורדת הריבית ב-0.5 נקודות והכרזת בנק ישראל על ספיגת מט"ח, גרמו לשינוי מגמה בשער החליפין והביאו לפיחות מהיר  של כ-3.5% ביחס לשקל. עם זאת כיום עדיין חזק שער השקל ביחס לדולר ב-1.8% משערו בסוף 2012.

גם אם תרד הריבית בישראל ל-0.75% (ראו לעיל), עדיין יהיו פערי ריבית של כ-0.25% ביחס לגוש האירו ומעל ל- 0.5% ביחס לארה"ב. אולם אלו הם פערים קטנים יחסית הצפויים להחליש מאוד את תנועות ההון לישראל. אין לשלול גם מצב שבו תנועות ההון לישראל תהפוכנה מגמה (יציאת מט"ח נטו).

בשנת 2013 צפוי עודף של 1 מיליארד $ בחשבון השוטף של מאזן התשלומים ולכן, אם אכן יתערב בנק ישראל בשוק המט"ח ויספוג 2 מיליארד דולר, יש לצפות לעודפי ביקוש למט"ח.

לאור הירידה הצפויה בפערי הריביות וספיגת מט"ח על ידי בנק ישראל אנו בדעה שהשקל צפוי להחלש בכ-5% לפחות ביחס למצבו עתה, והוא צפוי לעמוד על כ- 3.85 ₪ לדולר עד סוף השנה.

בשנת 2014 צפוי גירעון של מעל 1 מיליארד $ בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ולכן ישנה סבירות גבוהה לפיחות נוסף של 7% עד 10%.

אנו מעריכים שבסופו של תהליך, יתייצב השקל על יותר מ-4.2  שקלים לדולר וששער הדולר יעמוד על כ-1.15 $ לאירו. במצב זה נראה שהשינוי בכדאיות היצור המקומי יביא לגידול בפעילות וגידול בהשקעות.

מסקנות

במצב זה של המשק הישראלי נראה לנו שהשכל הישר ותורת הכלכלה יתמכו בהורדה מיידית של הריבית המוניטארית  ל-0.75%. הורדה זאת ניתנת להיעשות בשתי פעימות האחת בסוף חודש יוני והשניה בסוף חודש יולי. אנו מקווים שכך אכן ינהג בנק ישראל וככל שיקדים לעשות זאת כך ייטב למשק הישראלי.

ישנם אנשים אשר מודאגים שהורדת הריבית תביא לאינפלציה אבל אינפלציה עלולה "להרים ראש" רק שאנו "בדרך" לשיעור אבטלה של 8% ובמצב זה כנראה שהשכר הריאלי ירד ועימו תורד האינפלציה.

המקור אתר מודלים כלכליים www.modelim.co.il

הבהרה ואזהרה 
סקירה זו מיועדת לציבור הרחב אבל אין באמור בה משום המלצה לרכישה ו/או מכירה של ני"ע כלשהו, או תחליף לייעוץ אישי. הסקירה עוסקת בתחזיות, אשר במהותן אינן ודאיות. הנתונים בפועל יכולים לסטות משמעותיות מהתחזיות. לשימוש מושכל בתחזיות אלו יש הכרח במיומנות שאינה נחלת הכלל. אין לעשות בהן שימוש ללא ייעוץ מקצועי מתאים. המידע המוצג כאן הוא חלקי, ועלולות לחול בו טעויות. מודלים כלכליים ו/או מודלים שוקי הון ו/או מי מעובדיהן אינן נושאים באחריות כלשהי לגבי החומרים הכתובים כאן. אי מימושן של התחזיות והערכות לא יהווה עילה כל שהיא לתביעה בגין נזקים ישירים או עקיפים שיגרמו עקב השימוש בהן. מודלים שוקי הון בע"מ הינה חברה לניהול השקעות שבשליטת בעלי מניות חברת מודלים כלכליים. בבעלות מודלים שוקי הון חברה לניהול קרנות נאמנות, מודלים קרנות נאמנות בע"מ. מודלים שוקי הון ומודלים קרנות נאמנות מחזיקות וסוחרות במניות, באג"ח ובמט"ח לסוגיהם הן בשוק מקומי והן בשווקי חו"ל.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> http://www.funder.co.il/newsletter.aspx
עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.