נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

קבוצת ישראכרט מודיעה היום על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2018

 

 
 • מחזור העסקאות ברבעון השני  הסתכמו ל- 37.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 35.4 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של 6%.

 • ההכנסות ברבעון השני  הסתכמו ל- 572 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 553 מיליון ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של 3%.

 • הרווח הנקי ברבעון השני  הסתכם ב- 89 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 104 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון בשיעור של  14% הנובע בעיקרו מהוצאות חד פעמיות הקשורות להפרדה.


ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, אמר היום בהתייחס לתוצאות הכספיות של הקבוצה:


"למרות האתגרים הקיימים בשוק, ישראכרט ממשיכה לצמוח בהיקפי פעילותה ולהוביל את שוק האשראי בישראל.

  מחזור העסקאות עלה ב- 6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יתרות האשראי לאנשים פרטיים     

 גדלו בכ- 10% בהשוואה לתקופה אשתקד.

 הרווח הנקי של קבוצת ישראכרט לחציון הראשון של 2018 הסתכם ב-158 מיליון ש"ח לעומת 180 מיליון ש"ח אשתקד, קיטון של כ- 12% , קיטון המוסבר ברובו מהוצאות חד פעמיות בגין תהליך ההפרדות מבנק הפועלים .

ישראכרט ממשיכה בקידום הדגשים האסטרטגיים שלה ונערכת להפרדה תוך צמיחה בכל תחומי הפעילות".תמצית נתוני הפעילות המצרפית של החברות ישראכרט בע"מ, פועלים אקספרס בע"מ :  


 

שינוי ברבעון לעומת אשתקד

4-6.2018

4-6.2017

שינוי בתקופה לעומת אשתקד

1-6.2018

1-6.2017

 

באחוזים

במיליוני ש"ח

באחוזים

במיליוני ש"ח

מחזור עסקאות (מיליארדי ש"ח)

6

37.4

35.4

6

              74.7

           70.2

סך כל ההכנסות

3

572

553

5

            1,136

         1,082

הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

3

496

482

4

               984

            943

הכנסות ריבית, נטו

12

76

68

10

               148

            134

הוצאות בגין הפסדי אשראי

3

30

29

21

                 64

              53

הוצאות תפעול

8

178

165

6

               361

            341

הוצאות מכירה ושיווק

15

102

89

17

               215

            184

הוצאות הנהלה וכלליות

14

24

21

17

                 48

              41

רווח לפני מיסים

(15)

118

139

(12)

               213

            243

הפרשה למיסים על הרווח

(17)

29

35

(13)

                 55

              63

רווח נקי

(14)

89

104

(12)

               158

            180

 


תמצית יתרות נתונים מצרפיים של החברות ישראכרט בע"מ ופועלים אקספרס בע"מ :


 

שינוי ביתרה ליום 30 ביוני 2018

יתרה ליום

 

לעומת 31.12.2017

לעומת 30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

31.12.2017

 

באחוזים

במיליוני ש"ח

סה"כ כרטיסים (אלפי יחידות)

1

3

5,103

4,967

5,050

מס' כרטיסים בנקאיים (אלפי יחידות)

1

3

3,633

3,517

3,588

מס' כרטיסים חוץ בנקאיים (אלפי יחידות)

1

1

1,470

1,450

1,462

מתוכם: חוץ בנקאיים פעילים (אלפי יחידות)

2

3

901

876

885

סך הכל יתרת האשראי (*)

20

23

4,248

3,447

3,553

יתרת אשראי אנשים פרטיים

7

10

2,609

2,382

2,433

יתרת אשראי מסחרי(*)

46

54

1,639

1,065

1,120

סך כל המאזן

2

3

20,683

20,120

20,282

הון המיוחס לבעלי מניות החברה

6

11

3,307

2,991

3,117

 

         (*) יתרות בגין ניכיון שוברים אינן נכללות.

.

 • חזור העסקאות של קבוצת ישראכרט, ברבעון השני עמד על 37.4 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 35.4 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של 6%.


 •  סך כל ההכנסות הסתכמו ברבעון השני ב- 572 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 553 מיליון ₪ אשתקד, גידול של 3%.


 •  הכנסות הריבית, נטו ברבעון השני הסתכמו ב- 76 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 12%.


 • הוצאות התפעול ברבעון השני הסתכמו ב- 178 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 165 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 8%.


 • הוצאות בגין מכירה ושיווק ברבעון השני הסתכמו ב- 102 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 89 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 15%.


 • הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ב- 89 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 104 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 14%.


 • המאזן המצרפי, של החברות בקבוצה ביום 30 ביוני 2018 עמד על 20.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 20.1 מיליארד ש"ח ביום 30 ביוני 2017.


 • ההון המיוחס לבעלי מניות החברה, המצרפי, של החברות בקבוצה ביום 30 ביוני 2018 עמד על 3,307 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 2,991 מיליון ש"ח ביום 30 ביוני 2017, גידול בשיעור של 11%.


 • לגבי ישראכרט בע"מ והחברות המאוחדות שלה- יחס ההון, הכולל, לרכיבי סיכון, בהתאם להוראות מדידה והלימות הון, ליום 30 ביוני 2018 הגיע לשיעור של  21.4% בהשוואה ל – 20.6% ליום 30 ביוני 2017.


 • מספר הכרטיסים, נכון ליום 30 ביוני 2018, עמד על כ- 5,103 אלפי כרטיסים, בהשוואה לכ- 4,967 אלפי כרטיסים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ- 3%.

 • סך כל יתרת האשראי בקבוצה עמד ביום 30 ביוני 2018 על- 4,248 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 3,447 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 23%.

לקרנות המשקיעות בסול גל לחץ כאן
 
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL) ("סול-ג'ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התוצאות הכספיות ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2018 ומסרה עדכון על תוכניות הפיתוח הקליני שלה. 
 
"השיא של הרבעון השני היה ההתחלה של התוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 שלנו ב-Epsolay® שהיא הישג משמעותי לסול-ג'ל", אמר ד"ר אלון סרי-לוי, מנהל העסקים הראשי של סול-ג'ל טכנולוגיות. "אנחנו שמחים שהצלחנו לבצע את אבני הדרך שתוארו מוקדם יותר השנה ומצפים גם להתחלת הניסויים שלב 3 באקנה וולגריס ב-2018". 
דגשים והתפתחויות אחרונות בחברה
 
 
ביוני 2018 סול-ג'ל הודיעה על המינון של הנבדק הראשון בתוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 שמעריכה את הבטיחות והיעילות של Epsolay® (לשעבר VERED) בנבדקים עם רוזציאה פפולו פוסטולרית (שנקראת גם רוזציאה תת סוג 2). התוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 מתבצעת בהתאם להסכמי הערכה באמצעות פרוטוקול מיוחד (SPA) עם מינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) לגבי התכנון של הניסויים הפיבוטליים וגיוס החולים מתקדם כמתוכנן. רוזציאה פפולו פוסטולרית היא מחלת עור דלקתית כרונית שבעיקר פוגעת בפנים. Epsolay היא משחה מקומית לשימוש פעם ביום המכילה בנזואיל פרוקסיד כמוס, 5%, באמצעות טכנולוגיית המיקרו כימוס הקניינית של סול-ג'ל.
 
עדכון על התוכנית הקלינית
 
סול-ג'ל מצפה להתחיל את הניסויים הקליניים הפיבוטליים שלב 3 שמעריכים את הבטיחות והיעילות של TWIN בנבדקים עם אקנה וולגריס ברבעון הרביעי של 2018.
 
סול-ג'ל מתכננת להתחיל במחקר שקילות ביולוגית במוצר גנרי פוטנציאלי ברבעון הרביעי של 2018.
 
סול-ג'ל מצפה לדווח על נתונים ראשוניים מהתוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 שמעריכה של Epsolay ו-TWIN ב-2019.
תוצאות כספיות של הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2018.
 
הוצאות מחקר ופיתוח היו 5.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בהוצאות ייצור של 1.3 מיליון דולר שקשורות לייצור של האצוות הקליניות של TWIN ו-Epsolay.
הוצאות מנהלה וכלליות היו 1.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017. הקיטון היה בעיקר בגלל קיטון של 0.3 מיליון דולר בהוצאות משפטיות וראיית חשבון וקיטון של 0.4 מיליון דולר בהוצאות ייעוץ, שקוזז חלקית על ידי גידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות על שכר מבוסס מניות.
 
סול-ג'ל דיווחה על הפסד של 6.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת הפסד של 6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017.
נכון ל-30 ביוני 2018, היו לסול-ג'ל 19.2 מיליון דולר במזומנים, שווי ערך מזומנים ופיקדונות ו-59.4 מיליון דולר בניירות ערך סחירים, בסך הכל 78.6 מיליון דולר לעומת 9.0 מיליון דולר במזומנים, שווי ערך מזומנים ופיקדונות ב-31 בדצמבר 2017
 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.