כך תנצלו נכון את הטבות המס בתיקון 190

התקנה הגדילה את מגוון ההקלות והפטורים בתשלום המס על קצבת הזקנה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

12/01/2021 שנהב גולדברג

קופת גמל הייתה מאז ומתמיד חלופה אטרקטיבית בין מגוון אפיקי החיסכון אלא שעם כניסתו לתוקף של תיקון 190 הפכה אלטרנטיבה זו למשתלמת הרבה יותר, בייחוד עבור בני הגיל השלישי. מדובר בהטבה פיננסית משמעותית שרבים מציבור החוסכים עדיין לא מכירים במשמעותה הפיננסית ואיך ניתן לנצלה בחוכמה במסגרת הכספים שנצברו. 

טרם כניסתה לתוקף של התקנה, בשנת 2008 עבר 'תיקון 5' שביטל את אופציית המשיכה החד פעמית של כספים שהופקדו בקופות הגמל ואלו הותרו למשיכה רק כתשלומי קצבה חודשיים. תיקון זה חולל שינוי הדרגתי אצל ציבור החוסכים שהבין כי נחסמה בפניו הדרך למשיכות חד-פעמיות מקופת הגמל והחל לצמצם את הזרמת הכספים שהביאה לנסיגה מתמשכת בקצב הגיוסים בקופות הגמל. 

אלא שהתקנה שחוקק משרד האוצר בשנת 2012 הייתה בשורה כלכלית אמיתית שנועדה אז להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים והגמלאים בפרט להפקיד את הכספים בקופה במטרה להגדיל את רכיב הפנסיה, ובכך להנות מהאפשרות למשיכת הכספים בתנאים משתלמים במיוחד, זאת בכפוף למספר תנאים מצטברים. 

למעשה, התקנה הגדילה את מגוון ההקלות והפטורים בתשלום המס על קצבת הזקנה וקבעה כי כל מי שחצה את גיל 60, ובתנאי שמשולמת לו קצבה חודשית העולה על הקצבה המזערית (מעל 4,525 ₪, נכון לשנת 2020), יכול לבחור בין שתי אפשרויות. האחת, משיכה של כלל הכספים שנצברו בקופה כקצבה חודשית הפטורה לחלוטין ממס או לחילופין לבצע משיכה הונית של כל הסכום בתשלום מס מופחת של 15% בלבד על הרווח הנומינלי, זאת לעומת 25% מס רווח הון שנגבה על הרווחים הריאליים בשאר מכשירי ההשקעה. 

למי מיועד ומהם תנאי הזכאות לפתיחת קופת חיסון לפי תיקון 190?
תיקון 190 מתאים בעיקר לבעלי כספים נזילים הקרובים לגיל 60 ומחפשים אחר אלטרנטיבת השקעה מתגמלת, אבל לא רק - כל חוסך רשאי לפתוח קופת גמל במסגרת תיקון 190 ולהפקיד סכום עד לתקרה מסוימת (הנקבעת בהתאם לגילו של החוסך) ללא קשר למצבו האישי, עיסוקו או הכנסתו.

התקנה היא גם חדשות מצוינות עבור שכירים בעלי הכנסה גבוהה (לפחות פי שניים מהשכר הממוצע במשק) המחפשים פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה של הטבות המס.

מהם היתרונות הבולטים בתיקון 190?
תשלום מס רווח הון מופחת – החוסכים נהנים מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי, לעומת מס רווח הון בשיעור של 25% ריאלי הנהוג כמעט בכל חלופות ההשקעה האחרות (קרן נאמנות, תיק השקעות מנוהל וכו').
נזילות וגמישות מלאה באשר לאופן משיכת הכספים – לחוסך עומדת הבחירה האם לבצע משיכה של הכספים כקצבה חודשית שתהיה פטורה לחלוטין ממס לכל תקופת הקצבה או לחילופין לבצע משיכה הונית (מלאה\חלקית) שתהיה כרוכה כאמור בתשלום מס מופחת של 15% בלבד. 

הטבות מס בכספי ירושה – במקרה בו החוסך נפטר חלילה בטרם עת (לפני גיל 75) היורשים או המוטבים שנבחרו, זכאים למשיכה הונית של הכספים שנצברו בקופה בפטור מלא ממס רווח הון, ללא קשר לגילם או מצבם. לחילופין, באפשרותם להעביר את היתרה הצבורה לקופת גמל על שמם מבלי שהפעולה תיחשב כאירוע מס.

בשאר המקרים, הטבת מס רווח הון של 15% נומינלי תחול על כספי הקופה, זאת בתנאי שמלאו למוטיבים 60 והם מקבלים קצבה חודשית מעל לקצבה המינימלית. 

מלבד אלה, החוסכים נהנים גם משלל היתרונות של קופת הגמל עצמה, בדמות דחיית תשלום המס שיוצר אפקט ריבית דה-ריבית הרווחים, עלויות השקעה נמוכות ופטור מעמלות נוספות הכרוכות בהשקעה (דמי משמורת וכו').

כמו-כן, מתאפשר מעבר בין מסלולי ההשקעה (כללי, מנייתי, אג"ח) מבלי שיחשב כאירוע מס, צעד שנחוץ בייחוד כאשר השווקים מתאפיינים בתנודתיות עמוקה ונדרש להתאים את אופי ההשקעה לתנאי השוק. בעניין זה יש לציין כי במסגרת הקופה מתאפשרת השקעה בנכסים בלתי סחירים (כדוגמת נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות וכו') המספקים פיזור סיכונים רחב ונטרול קורלציה לתנועת השווקים. 

לסיכומו של עניין, תיקון 190 והיתרונות הגלומים בו מהווים בשורה של ממש עבור מי שעתיד או כבר נמצא בתקופת הפנסיה ומחפש השקעה אטרקטיבית לכספים שנצברו במהלך השנים.