ההשקעה החדשה של מודיעין אנרגיה בארה"ב מוערכת בכ-41 מיליון דולר

מודיעין אנרגיה מפרסמת דוח עתודות מוכחות לקראת השלמת רכישת שדה הנפט בקולורדו

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

13/01/2021 עידו אסיאג

עליית מחיר הנפט מהמועד הקובע לביצוע העסקה, לצד פעולות השבחה ופיתוח עתודות נוספות הקיימות בשדה וניצול הפסדי מס צבורים, צפויים להגדיל את התזרים למודיעין בעסקה

מודיעין אנרגיה, המתמחה בפיתוח והפקה בנכסי נפט וגז טבעי בפרויקטים יבשתיים בארה"ב, פרסמה הבוקר דוח עתודות מוכחות (Proved Reserves) ונתוני תזרים מהוון ביחס לחלקה בפרויקט (50%) מפיק אותו היא עתידה לרכוש בקולרדו.

בחודש שעבר דיווחה מודיעין על כוונתה להתקשר בעסקה במסגרתה היא תרכוש בשותפות שווה עם Fulcrum Energy Capital  ,קרן   Private Equity  אמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום האנרגיה, שדה נפט בשטח של 42 אלף דונם הכולל כ-55 בארות מפיקות, בתמורה נטו של כ-40 מיליון דולר (חלקה של מודיעין נאמד בכ-20 מיליון דולר).

דוח הרזרבות לפרויקט שפורסם היום בוצע על-ידי חברת Ryder Scott Company, שהינה מעריך עתודות מוסמך ובלתי תלוי. על פי תחשיבים שערכה השותפות על בסיס דוח העתודות, התזרים הצפוי נטו למחזיקי יחידות ההשתפות של מודיעין, לאחר תשלום תמלוגים, דמי מפעיל ומס בארה"ב, נאמד בכ-28.9 מיליון דולר (בשיעור היוון של 10%). שווי חלקה של מודיעין בפרויקט מוערך בכ-41.4 מיליון דולר.

הדוח מתייחס אך ורק לעתודות מוכחות (Proven Reserves - P1) בפרויקט, ולא נכללה בו התייחסות לעתודות פוטנציאליות נוספות שקיימות בו ולהשבחה ופיתוח נוסף של השדה. על-פי פרסומי המוכרת, חברת  SandRidge (סימול SD), העתודות המותנות בפרויקט נאמדות בכ-19 מ' חביות נוספות. 

כמו-כן, הדוח אינו מביא בחשבון את ההפסדים הצבורים הקיימים בחברת הבת של מודיעין שדרכה יירכש הפרויקט, שעשויים להקטין את חבות המס בפועל ולהגדיל את התזרים החזוי מהפרויקט. 
הדוח נערך לתאריך 1.10.2020, שהינו המועד הקובע לביצוע העסקה, ושווי התזרים שמיוחס למודיעין נקבע בהתאם לעקום מחירי נפט גולמי מסוג WTI שהיו באותה העת. עלייה במחיר הנפט בשיעור של 10%, צפויה להגדיל את התזרים הצפוי למודיעין בכ-5.8 מיליון דולר נוספים. 

יצויין כי ב-1 לאוקטובר מחיר הנפט מסוג WTI נאמד בכ-39 דולר לחבית, וזאת בהשוואה למחיר של כ-52 דולר לחבית, סמוך למועד פרסום דוח זה. 

מודיעין רוכשת את השדה בשותפות שווה עם  ,Fulcrum Energy Capital קרן Private Equity המתמחה בהשקעות lower-middle market בתחום הגז והנפט בצפון אמריקה, אשר משרדיה ממוקמים בעיר  Denver, בסמיכות לאזור הנכס. Fulcrum מתמחה בהשקעות בהן היא רוכשת אחוזים משמעותיים מנכסים מפיקים ויכולה להשפיע על ניהולם ותפעולם, תוך ניצול הידע והניסיון המקצועי של עובדיה ומנהליה.

השלמת העסקה כפופה לביצוע בדיקת נאותות ע"י מודיעין ו-Fulcrum, כאשר הכוונה להשלימה עד אמצע חודש פברואר 2021. השותפות דיווחה על כוונה לגיוס אגרות חוב להמרה, אשר צפוי להתבצע בימים הקרובים.


לדוח המלא