לאומי || החוזים על הנפט מצביעים על יציבות מחירים בטווח הקצר וירידה מסוימת בטווח בינוני ארוך

ביקושים מקומיים חזקים תומכים בהמשך עליית מחירי הגז הטבעי באירופה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
גיל בפמן קרדיט אורן דאיגיל בפמן קרדיט אורן דאי

ד``ר גיל בפמן
06/04/2021

תמונת המאקרו של שוק הנפט העולמי 

התפתחות מחיר הנפט

מחיר הנפט היה תנודתי במהלך השבועיים האחרונים על רקע חסימת תעלת סואץ והחשש שחילוץ האוניה שנתקעה בתעלה יגורם לשיבושים קשים באספקת הנפט ובשילוח הימי. כמו כן, התנודתיות במחיר הנפט התגברה על רקע הציפיות מן התוצאות של פגישת קבוצת OPEC+ שנערכה בתחילת החודש, בה הקבוצה החליטה על מכסות הייצור של חבריה.

בסיכום של שבועיים אלו, מחיר הנפט מסוג BRENT ירד מכ-64.12 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-19/3/2021 לכ-62.41 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-2/4/2021 ומחיר חבית מסוג WTI ירד מכ-61.42 דולרים לחבית בסוף המסחר ב-19/3/2021 לכ-59.16 דולרים לחבית בסיום יום המסחר ב-2/4/2021.

ההיצע הגלובלי

קבוצת OPEC+ החליטה על הקלה במכסות הייצור של חבריה במהלך החודשים מאי-יולי, כאשר הגידול המתוכנן במכסות הייצור יהיה הדרגתי, כך שבמהלך החודשים מאי-יוני המכסות יגדלו ב-350,000 חביות ביום ובחודש יולי הם יעלו ב-441,000 חביות ביום. ההחלטה על הקלת מכסות הייצור התקבלה על אף עליית התחלואה באירופה ובאמריקה הלטינית והידוק המגבלות בחלק מהמדינות, מה שמגביר את החשש לביקושים נמוכים מהצפוי.

הקבוצה הצדיקה את ההקלה במכסות הייצור בכך ששוק הנפט החל להתאזן, כתוצאה מהמכסות המחמירות שהיו במהלך החודשים האחרונים, לצד התקדמות בחיסון האוכלוסייה מהלך התומך בביקושים. אולם, היא הדגישה כי יש צורך לשמור על זהירות בשל התנודתיות הקיימת בשוק בשבועות האחרונים. 

בנוסף, ערב הסעודית הודיעה כי במהלך החודשים מאי-יולי היא תפחית בהדרגה את קיצוץ יצור הנפט מרצון שהיא נטלה על עצמה, במסגרתו היא הפחיתה את יצור הנפט שלה בכמיליון חביות ביום. החלטה זו של ערב הסעודית הייתה צפויה על רקע התחזית לעליית הביקושים המקומיים לנפט ברביע השני והשלישי של השנה מצד תחנות החשמל, בשל עליית הביקושים לקירור בתקופה זו, בה מזג האוויר במדינה חם במיוחד.

הצירוף של הקלת המכסות של OPEC+ יחד עם סיום הקיצוץ מרצון של ערב הסעודית צפוי להגדיל את היצע הנפט הגלובלי בעוד שלושה חודשים בכשני מיליון חביות ביום.

יצור הנפט של ערב הסעודית ירד בשנת 2020 בכ-7%, מכ-9.9 מיליון חביות ביום בשנת 2019 לכ-9.2 מיליון חביות ביום, הרמה הנמוכה ביותר משנת 2011, בשל ירידת הביקושים הגלובליים לאנרגיה שנבעה מהטלת המגבלות ברחבי העולם שנועדו לבלום את התפשטות נגיף הקורונה. מצב זה, הביא להידוק מכסות הייצור של קבוצת OPEC+ במהלך שנת 2020 ואף להפחתה נוספת מרצון של יצור הנפט של ערב הסעודית במטרה לייצב את השוק.

ערב הסעודית הפחיתה את יצוא הנפט שלה בחודש האחרון בכמיליון חביות ביום, לעומת כמות הנפט שהיא ייצאה בחודש דצמבר 2020, והיא ייצאה כ-5.6 מיליון חביות ביום. במקביל, איחוד האמירויות הערביות הפחיתה את משלוחי הנפט שלה ללקוחות במדינות אחרות לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש דצמבר.
קזחסטן הפחיתה את יצור הנפט וגז Condensate שלה במהלך חודש מרץ בכ-57,000 חביות ביום, לאחר שהיא חרגה בחודש פברואר ממכסות הייצור שהוקצו לה בהסכם של קבוצת OPEC+, ובחודש האחרון היא ייצרה כ-1.71 מיליון חביות ביום. רמה זו קרובה יותר למכסת הייצור המותרת לה, אך היא עדיין גבוהה ממנה.

שר הנפט של לוב אמר כי ממשלת האחדות שהוקמה במדינה בשנה האחרונה, לאחר מלחמת האזרחים שנמשכה כעשור, תקצה 1.6 מיליארד דולר מתקציב הממשלה לפיתוח חברת הנפט של המדינה, מה שיבטיח את המשך יצור הנפט והגז של לוב אשר תשתיותיה רעועות בשל מלחמת האזרחים הממושכת. השקעה זו, במידה ותתממש, צפויה להביא לייציבות בייצור וייצוא הנפט של לוב אשר עלו בקצב מהיר עם הפסקת הסכסוך בין הממשלה והצבא.

מספר בארות הנפט בארה"ב שנקדחו, אך טרם הושלמה הכנתן לשאיבת נפט, מצוי בירידה ועל פי הערכות הוא צפוי לרדת השנה אל מתחת ל-5,000, רמה הנמוכה בכ-2,000 בארות מהרמה שהייתה ברביע השני של שנת 2020.

ירידה זו נובעת בין השאר בשל העדפת יצרני הנפט להשתמש ברווחים לטובת תשלום חובות וכן תשלום לבעלי המניות על חשבון השקעות שייצרו צמיחה עתידית, מה שעל פי הערכות עשוי לכווץ את יצור הנפט של ארה"ב עד סוף השנה בכ-485,000 חביות ביום. אולם, אנו מעריכים כי יצרני הנפט צפויים להגביר את קידוחי הבארות עם התייצבות השוק. 

סקר של שלוחת ה-FED ב-Dallas מצביע על עליית העלות הממוצעת של קידוחי בארות נפט חדשים. מחיר נקודת האיזון הממוצע של הנפט לכריית בארות חדשים עלה לכ-52 דולרים לחבית, עלייה של 6% ביחס לשנה שעברה, ומחיר נקודת האיזון של תפעול בארות קיימים עלה ב-3% בהשוואה לשנה שעברה ל-31 דולרים לחבית.

ברמות המחירים הנוכחיות, הצפויות על ידי חברות בארה"ב להישמר בשנה הקרובה, ישנה כדאיות להמשך הרחבת מספר הקידוחים. עם זאת, הסקר הנוכחי עסק גם בשאלה של מידת החשש מפני צעדים רגולטוריים פדרליים, אשר יהפכו את פעילות החיפוש, קידוח והפקה לבלתי כדאיות.

רוב החברות, כ-58% מהן, הביעו חשש כבד מפני הכבדה רגולטורית שתהפוך את פעילותן לבלתי כדאית. בנסיבות אלו, אף שמחיר הנפט מצדיק הרחבת החיפושים וההפקה, נראה שמשקל הסיכון הרגולטורי גובר על כך והרחבת התפוקה תבוא בעיקר ממידה רבה יותר של ניצול בארות קיימים.

מלאי הנפט בארה"ב ירד בשבוע המסתיים ב-26/3/2021, לראשונה מזה שישה שבועות, בשל הירידה בייבוא נטו ועליית שיעור הפעילות של בתי הזיקוק ל-83.9%, השיעור הגבוה ביותר מאז מרץ 2020. בהתאם לכך, דו"ח הנפט השבועי של ה-EIA (סוכנות האנרגיה של ארה"ב) מצביע על ירידה בהיקף של כ-0.9 מיליון חביות במלאי המסחרי בשבוע המסתיים ב-26/3/2021.

גם לאחר ירידה זו, מלאי הנפט המסחרי בארה"ב נותר ברמה הגבוהה מ-500 מיליון חביות והוא גבוה בכ-6% מהרמה ממוצעת בתקופה זו בחמש השנים האחרונות. 

צד הביקוש הגלובלי
הביקוש לדלק לכלי רכב בארה"ב עלה לאחרונה במידה משמעותית והגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע אוקטובר 2020. במקביל, הביקוש לדלק מטוסים המשיך לעלות לאחר שהוא חצה את רף מיליון החביות ביום והוא הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז אמצע חודש ינואר השנה. עלייה זו התרחשה על רקע עליית הביקוש לטיסות שהחלה להסתמן עם תחילת עונת האביב ועל רקע הליך חיסון האוכלוסייה הצפוי להגדיל את מספר הטסים ואת הביקוש לדלק מטוסים.

מספר הטסים דרך שדות תעופה בארה"ב עלה לאחרונה לרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה והוא התייצב לאחרונה על  יותר ממיליון נוסעים ביום, כאשר ב-28 במרץ מספר הטסים הגיע כמעט ל-1.6 מיליון איש. זאת, על רקע חיסון האוכלוסייה הצפוי לשמור על מגמת העלייה בביקושים לטיסות. להערכתנו, הביקוש לטיסות צפוי להמשיך לעלות במהלך המחצית השנייה של השנה, עם חיסון חלקים נרחבים נוספים באוכלוסייה, מה שצפוי לשמור על המומנטום החיובי שיש בביקושים לדלק מטוסים.

מלאי הנפט בסין, הכולל את מאגרי הנפט האסטרטגיים והמלאי המסחרי, עלה לאחרונה שוב והתקרב לרמת השיא שהיה בה בחודש אוקטובר 2020 והגיע בשבוע שהסתיים ב-18 למרץ לכ-953 מיליון חביות המהווה כ-69% מסך קיבולת המאגרים בסין.

צוות המומחים של קבוצת OPEC+ הסכים לבקשתה של ערב הסעודית לשנות את ההערכות של הקבוצה בנוגע לתחזית צמיחת הביקוש לנפט השנה ועל פי ההערכה המעודכנת הביקושים צפויים לגדול ב-5.6 מיליון חביות ביום. תחזית זו נמוכה בכ-300,000 חביות ביום מהתחזית הקודמת של הקבוצה. אולם, הקבוצה צופה כי העודף שנוצר בשוק במהלך שנת 2020, בשל ירידת הביקושים שנבעה ממשבר הקורונה, יצטמצם ברובו במהלך הרביע השני של השנה.

עדכון זה התרחש מספר ימים לפני פגישת OPEC+ בה היא דנה בנוגע למכסות הייצור של חברי הקבוצה בחודשים מאי-יולי. ירידה זו בתחזית מתרחשת על רקע עליית התחלואה במדינות אירופה מה שאף הביא להידוק המגבלות במספר מדינות וכתוצאה מכך חלה ירידה בעומסי התנועה בערים המרכזיות של אירופה, מה שמצביע על ירידה בביקושים לדלק המשמש לתחבורה יבשתית.

משק הגז הטבעי
מחיר הגז הטבעי בארה"ב (Henry Hub) עלה מעט לאחר שירד בשבועות האחרונים מהשיא והגיע ל-2.63 דולרים ל-MMBTU. עלייה זו מתרחשת על רקע עליית מלאי הגז הטבעי בשבוע שהסתיים ב-26 במרץ ב-14 BCF ל-1.764 TCF, עלייה הנמוכה מהצפי של השוק.

מחיר הגז הטבעי באירופה מצוי במגמת עלייה על רקע מזג האוויר הקר המעלה את הביקושים של תחנות החשמל המקומיות בשל השימוש הגובר במוצרי חשמל לחימום ביתי ושל חללים עסקיים. להערכתנו, ביקושים מקומיים חזקים אלו תומכים בהמשך עליית מחירי הגז הטבעי באירופה.

הצפי לטווח הבינוני
ההקלה במכסות הייצור של חברי OPEC+, יחד עם ההפסקה בקיצוץ מרצון בתפוקת הנפט של ערב הסעודית צפויות להגדיל את היצע הנפט הגלובלי באופן הדרגתי, כך שבעוד שלושה חודשים יתווספו לשוק כשני מיליון חביות ביום.

תוספת זו צפויה להכביד על מחיר הנפט, בפרט אם הביקושים במדינות אירופה, שהידקו את המגבלות בשל עליית התחלואה, לא יחזרו למגמת עלייה מה שיגדיל את הסיכון בשוק. במידה והביקושים במדינות שהידקו לאחרונה את המגבלות יעלו באופן מהיר בשלב מאוחר יותר של 2021, אזי יתכן שהשוק יצליח לספוג את עליית ההיצע, בפרט על רקע האפשרות של האצה בתהליך האיטי של חיסון האוכלוסייה במהלך המחצית השנייה של השנה.

ישנה חשיבות להיקף ההפקה של נפט בארה"ב, זאת מאחר ומחירי הנפט הנוכחיים תומכים מאוד בכדאיות להגדלת יצור הנפט באמצעות פצלי השמן. אולם, עלייה בייצור הנפט של ארה"ב, לא צפויה להתבצע כבר במהלך השבועות הקרובים אלא רק בהמשך השנה. להערכת ה-EIA, יצור הנפט של ארה"ב יעלה בשנת 2022 לכ-12 מיליון חביות ביום.

במידה ולא יהיו התפתחויות חריגות בשוק שיצמצמו את ההיצע, בדגש על צד ההיצע של יצרני OPEC+, עלייה זו בייצור הנפט של ארה"ב צפויה למנוע ממחיר הנפט לעלות עוד בטווח הבינוני.

נראה שרמת המחירים הנוכחית מתומחרת במידה הכוללת את הצפי לגירעון נמוך יותר בשוק הנפט לצד צפי לעליית הביקושים בשלב מאוחר יותר של השנה שיספוג את עליית ההיצע של יצרני OPEC+. ההתקדמות בשיווק גלובלי מגוון וגדל של חיסונים (סיני, רוסי, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אסטרה-זנקה),  שניתן לשנע בקלות, ולהביא למדינות העולם המתפתח במחיר נמוך, מהווה איתות חשוב לגבי פוטנציאל עליית הביקוש לנפט גולמי בהמשך, מה שנראה כגלום כבר כיום במחירי הנפט.

בהתאם לכך, החוזים העתידיים צופים שמירה על סביבת המחירים הנוכחיים בטווח הקצר וירידה מסוימת בטווח הבינוני והארוך.