רשות ניירות ערך קוראת לתאגידים המדווחים להתייחס בדיווחיהם לסיכוני ESG

הרשות מפרסמת המלצות אודות אופן הגילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ענת גואטה קרדיט ענבל מרמריענת גואטה קרדיט ענבל מרמרי

שנהב גולדברג
19/04/2021

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "סיכוני ESG, כחלק מתחום האחריות התאגידית, הפכו בשנים האחרונות לחלק משמעותי בהתנהלותם של ארגונים. מדובר על שינוי תפיסה בעולם ההשקעות ולא במגמה חולפת. אירופה צועדת בצעדי ענק עם רגולציה מתקדמת, בדגש על סיכוני אקלים שהופכים לסיכון מוביל במדינות רבות בעולם.

היום, אנו מניחים את התשתית בשוק ההון הישראלי להטמעת תחום ESG בדיווחי התאגידים, בשלב ראשון באופן וולונטרי. אני מאמינה שלאור המשקל שמשקיעים מוסדיים בישראל מייחסים לנושא, כצעד ראשון נכון להוביל את השוק לכיוון הזה, באמצעות עידוד השוק וביצירת תמריצים חיוביים.

לעיתים, ניתן לייצר שינוי ולהתניע תהליכים מתוך הבנת התועלת לתאגידים עצמם ולעיתים, אין מנוס מקביעת סטנדרטים באמצעות רגולציה. זוהי תחילתה של דרך –אנו נלווה את התאגידים, נעקוב אחר ההטמעה וההתפתחות בשוק – נסיק מסקנות ונבצע התאמות, במידת הצורך.

כבר היום ניתן לראות ניצנים ראשונים של משקיעים מוסדיים מקומיים שהצהירו כי מתודולוגיית ההשקעות שלהם כוללת שיקולי ESG. אני צופה כי נראה בשוק הישראלי יותר ויותר חברות וגופים נוספים שיצטרפו ויגלו למשקיעים מידע רלבנטי אודות פעילותם בתחומים אלה".

רשות ניירות ערך, בראשות יושבת הראש ענת גואטה, מפרסמת  המלצות בדבר גילוי הנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG. הרשות קוראת לתאגידים המדווחים לאמץ בדיווחים לציבור המשקיעים, גילוי וולונטרי בתחומים אלה.

בשנים האחרונות חלו התפתחויות משמעותיות בשוקי ההון המובילים בעולם, בכל הקשור בהטמעת שיקולי ESG ואחריות תאגידית בפעילותם של התאגידים. בעקבות כך, ניתן לראות כי מספר הולך וגדל של חברות ציבוריות בוחרות למסור לציבור מידע בנושא זה, בין אם באופן וולונטרי ובין אם בשל חובות מנדטוריות מתוקף הרגולציה בנושא.

יתר על כן, נראה כי בשנים האחרונות המשקיעים הבינלאומיים המובילים בעולם מייחסים משקל משמעותי, להיבטים שונים הקשורים לסיכוני ESG ולאחריות התאגידית במסגרת בחינת אפשרויות ההשקעה שלהם. 

סגל הרשות בחן את הצורך באימוץ כללים שיסדירו את הגילוי הניתן על ידי התאגידים המדווחים בנושאי ESG. במסגרת הבחינה שביצעה הרשות התקיים הליך היוועצות עם הציבור והתקיימו דיונים במסגרת שולחנות עגולים, בהשתתפות גורמים המייצגים קשת רחבה של מומחים בתחום זה מהארץ ומחו"ל.

בהתאם, ולאור ממצאי הבדיקה ולהתייחסויות שהתקבלו למתווה שפורסם, הרשות קוראת לכלל התאגידים המדווחים, לפרסם לציבור המשקיעים דוח אחריות תאגידית שנתי.

הרשות קוראת לתאגידים לפרסם את הדוח בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי, על בסיס הסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בתחום, כגון: GRI או SASB. כמו כן, הרשות ממליצה לתאגידים המדווחים בשפה האנגלית, לפרסם גם את הדוח בשפה  זו ,  על מנת להנגיש את המידע למשקיעים בינלאומיים.

בנוסף, בכוונת הרשות לתמוך ולעודד תאגידים מדווחים לפרסם דוחות אחריות תאגידית באמצעות קיום הדרכות וסדנאות מקצועיות עבור נציגי תאגידים מדווחים שיבחרו לפרסם דוח אחריות תאגידית. 

סגל הרשות ימשיך לעקוב ולבחון את ההתפתחויות בארץ ובעולם ועמדת הרשות תתעדכן בהתאם, במידת הצורך. בנוסף, סגל הרשות בוחן כיווני פעולה אפשריים נוספים, כגון: יצירת רשימה של אג"ח ירוקות נסחרות, השקעות אימפקט והנפקת אג"ח חברתיות. 

המתווה המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך