דוח מדרוג תמר פטרוליום: מאופק שלילי ליציב, דירוג A1.il נותר על כנו

שינוי אופק הדירוג נובע מהתייצבות הפרופיל הפיננסי של החברה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
ליעמי ויסמן קרדיט שני נחמיאסליעמי ויסמן קרדיט שני נחמיאס

עומר רגב
20/04/2021

נתוני אחזקות במנית תמר פטרוליום

על פי נתוני אתר FUNDER,
62 קרנות נאמנות מחזיקות במניית תמר פטרוליום  בהיקף של 18.57 מיליון שקל


הקרנות המחזיקות באחזקה משמעותית במניה - לרשימת האחזקות המלאה


שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כמות ניירות

קסם אקסלנס אנרגיה

7.57%

356130

90000

הראל משאבי גז ואנרגיה

2.6%

155840

40000

הראל Htfי תל דיב

1.93%

357270.99

91702

MTF מחקה ת"א SME60

1.14%

239432.58

61456

אלטשולר שחם - קרן ממונפת

1.04%

1088175

275000

FOREST מניות

0.93%

260755.38

66929

HIGH YIELD מגדל ! אג"ח

0.92%

202151.75

51887

מגדל יתר

0.88%

81605.21

20623

מגדל תיק השקעות עד 15% ‏

0.67%

503129.44

129140

פסגות Long Run

0.64%

90140.46

22780


להלן שינוי אחזקות קרנות הנאמנות במניית תמר פטרוליום על-פי נתוני FUNDER-MVFחברת מדרוג מעלה את אופק הדירוג של תמר פטרוליום משלילי ליציב ומותירה על כנו את דירוג A1.il שניתן לאגרות החוב (סדרות א' ו-ב')  אותם הנפיקה החברה.

שינוי אופק הדירוג נובע מהתייצבות הפרופיל הפיננסי של החברה, שמושפע באופן משמעותי מהמשך הגידול בצריכת הגז הטבעי במשק, צפי לגידול בכמויות הייצוא וחתימה על הסכם המכר בנפרד בין כלל השותפים.

בנוסף, רכישת נובל אנרג'י ע"י שברון, מגבירה את הסבירות למימוש החוזים לייצוא גז טבעי מישראל ומהמאגר.

במדרוג מציינים כי למרות כניסת תחרות והאופציה להקטנת כמות הגז הנרכשת מהמאגר, רובם המכריע של הסכמי אספקת הגז של החברה כוללים רכיב התחייבותי לרכוש או לשלם (Take Or Pay) בעבור כמות הגז הטבעי החוזית, לצד מחיר רצפה והצמדות שונות.

לתשומת ליבך, מתחילת השנה האג"ח אותם הנפיקה החברה רשמו תשואה חיובית של 12% והמנייה רשמה גידול של 73%.

מצורף קישור לדוח המלא: https://maya.tase.co.il/reports/details/1364907/2/0