יולי בביטוחי המנהלים – מגדל מנצחים בכללי ובמסלולים תלויי גיל

הכשרה מנצחים בקרן י' אבל אחרונים בשאר המסלולים

 

 
Image by Steve Buissinne from PixabayImage by Steve Buissinne from Pixabay
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
16/08/2021

חודש מאתגר בתשואות בביטוחי המנהלים במסלולים השונים. חלק מהגופים עם תשואות חיוביות, אולם לא מעט גופים גם עם תשואות שליליות. כפי שמיד נראה, יש מסלולים שבהם אפילו מרבית הגופים עם תשואות שליליות.

תשואות בקרן י'
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' עומדת החודש על 0.21%, נמוך משמעותית מחודש קודם (1.56%). תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 8.83%, בשנה האחרונה 19.09%, ל-3 שנים 26.1%, ל-5 שנים 42.28%.
הכשרה המנצחים החודש, עם 0.54%, והם גם המובילים בתשואות במרבית חתכי הזמן – 9.99% מתחילת השנה 22.53% 12 חודשים, 34.07% 3 שנים.
מבין הגופים הגדולים, מנורה מבטחים מנצחים עם 0.39%.

הפניקס שניצחו בחודש שעבר, מגיעים החודש למקום האחרון עם תשואה שלילית של 0.1%. הפניקס עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 49.06%.

תשואות מסלול כללי
התשואה החודש נחלקת בין מחצית מהגופים עם תשואה חיובית, ומחצית עם תשואה שלילית. גם כאן הפניקס עוברים למקום אחרון מהמקום השני בחודש שעבר. התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי היא 0.02%-, רחוק מאוד מה-1.49% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.87%, בשנה האחרונה 17.85%, ל-3 שנים 24.59% ל-5 שנים 39.26%.

מגדל מנצחים החודש בכללי עם 0.3%. במקום השני איילון עם 0.12%. הפניקס מובילים עדין מתחילת השנה עם 8.51%, ובשנה אחרונה עם 21.09%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 45.62%. הכשרה מובלים ל-3 שנים עם 29.6%.השנה עם 8.11%.

מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים בכל הגילאים

במסלול עד גיל 50
, התשואה הממוצעת היא 0.14%-, גם כאן רחוק מה-1.34% של חודש שעבר. מגדל מנצחים החודש עם 0.28%. במקום השני נמצאים הראל עם 0.02% תשואה. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה (8.86%) וב-12 חודשים אחרונים (21.65%). הכשרה מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.55% (0.61%- תשואה החודש, מקום אחרון), ובתשואה ל-5 שנים עם 42.12%.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 0.08%-, גם כאן רחוק מה-1.23% חודש קודם. מגדל מנצחים גם כאן עם 0.33%. במקום שני הראל עם 0.07%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.26%. הכשרה מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן עם 19.11% שנה אחרונה, 28.71% 3 שנים, ו-38.49% 5 שנים. הכשרה השיאו החודש0.43%-, אחרונים בתשואה.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 0.33% לעומת 0.97% בחודש הקודם. מגדל מנצחים גם כאן עם תשואה של 0.33%. הראל במקום שני עם 0.23%. הכשרה מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 6.36% מתחילת השנה, 15.48% בשנה האחרונה, 23.7% ל- 3 שנים, ו-29.31% ל-5 שנים (תשואה של 0.08%- החודש).

ביטוחי מנהלים - קרן י'

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

35012

הכשרה קרן י'

      1,890

0.54%

9.99%

22.53%

34.07%

47.59%

18012

מנורה מבטחים קרן י'

     11,332

0.39%

8.58%

17.69%

21.80%

36.58%

17012

מגדל קרן י'

     74,602

0.25%

8.45%

17.30%

24.05%

42.35%

14012

כלל קרן י'

     39,769

0.18%

9.07%

20.10%

26.74%

43.80%

116

איילון קרן י'

      1,900

0.15%

7.72%

16.78%

22.96%

36.21%

259013

הראל קרן י'

     24,256

0.06%

8.54%

17.07%

23.62%

40.40%

7012

הפניקס קרן י'

     32,917

-0.10%

9.45%

22.13%

29.44%

49.06%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.21%

8.83%

19.09%

26.10%

42.28%

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

17013

מגדל כללי

     34,555

0.30%

8.10%

16.84%

22.97%

38.17%

116

איילון מסלול כללי

      1,473

0.12%

7.23%

15.68%

20.79%

32.60%

88

הראל מסלול כללי

     22,475

0.05%

7.76%

16.41%

21.26%

36.90%

62

הכשרה מסלול כללי

      4,324

-0.10%

7.56%

18.18%

29.60%

41.81%

99

כלל - כללי

     11,697

-0.22%

8.10%

18.92%

25.13%

40.43%

50

הפניקס כללי

     15,222

-0.25%

8.51%

21.09%

27.78%

45.62%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

-0.02%

7.87%

17.85%

24.59%

39.26%

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9599

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

      4,186

0.28%

8.61%

18.34%

24.04%

35.74%

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

      2,135

0.02%

7.89%

18.03%

22.20%

37.13%

9659

כלל תלוי גיל עד גיל 50

      3,819

-0.25%

8.86%

21.65%

27.16%

41.73%

9629

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

         290

-0.61%

7.45%

21.00%

30.55%

42.12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

-0.14%

8.20%

19.75%

25.99%

39.18%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9604

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

      1,976

0.33%

7.26%

15.06%

21.29%

30.94%

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

         757

0.07%

6.91%

15.06%

19.55%

31.53%

9660

כלל תלוי גיל 50-60

      1,118

-0.28%

7.05%

16.99%

22.55%

33.99%

9630

הכשרה מסלול לבני 50-60

         118

-0.43%

6.91%

19.11%

28.71%

38.49%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

-0.08%

7.03%

16.56%

23.02%

33.74%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

מספר קופה

שם קרן

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה ביולי

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9729

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

      2,221

0.33%

5.54%

11.23%

17.68%

25.46%

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,185

0.23%

5.22%

10.46%

15.79%

24.65%

9631

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

           84

0.16%

6.36%

15.48%

23.70%

29.31%

9661

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

      1,334

-0.08%

5.25%

11.86%

17.69%

25.91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.16%

5.59%

12.26%

18.71%

26.33%