אלטשולר שחם גמל - כמה רווח צפוי לחברה בשנה אחת מרכישת פסגות גמל?

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מציגה רווח כולל של כ-58.5 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2021, גידול של כ-96.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

 
גילעד אלטשולר צילום פאנדרגילעד אלטשולר צילום פאנדר
 

מורן שקד
FacebookTwitter Whatsapp
31/08/2021

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מציגה רווח כולל של כ-58.5 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2021, גידול של כ-96.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

*החברה הגדילה את נתח השוק שלה בשוק הפנסיה בכ-80% כך שנתח השוק בסוף הרבעון השני על 4.84% לעומת 2.62% ברבעון המקביל אשתקד
*החברה פרסמה לראשונה נתונים אודות התרומה הצפויה של פסגות לתוצאות, על בסיס הכנסות חודש יולי 2021: תרומה של כ-288 מיליון ש"ח להכנסות וכ-95 מיליון ש"ח לרווח הנקי במונחים שנתיים.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מסר: "אנו שמחים על התוצאות החזקות ברבעון. תוצאות אלה טרם הביאו לידי ביטוי את המהלכים שאנו מובילים במסגרת המיזוג עם פסגות. פרסמנו היום כי עסקת פסגות צפויה לתרום, על בסיס הכנסות חודש יולי 2021, הכנסות של כ-288 מיליון ש"ח ורווח של כ-95 מיליון ש"ח. קרן הפנסיה, המהווה מנוע צמיחה משמעותי, הפגינה גידול בנכסים המנוהלים, במספר העמיתים ובהכפלת נתח השוק שלנו. אנו נפעל להמשך צמיחה, חיזוק מעמדנו התחרותי וניהול את הנכסים שבידינו באופן מיטבי."
הכנסות החברה צמחו בכ-67.4% והסתכמו בכ-353.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-211 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי ניהול נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הנכסים המנוהלים על ידי החברה, מעלייה בסך ההפקדות לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה אשר בניהול החברה ומגידול בסך של כ-41.9 מיליון ש"ח בדמי ניהול מקופות הגמל כתוצאה מאיחוד פסגות.

הכנסות החברה (ללא פסגות) צמחו בכ-47.4% והסתכמו בכ-310.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-211 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.  הרווח הכולל המאוחד הסתכם בכ-58.5 מיליון ש"ח לעומת כ-29.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-96.4%.

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון השני לשנת 2021 עמד על 290,625 לעומת 167,241 בסוף הרבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-73.8% ולעומת 260,252 עמיתים בסוף הרבעון הקודם, גידול של כ-11.7%. נתח השוק של החברה בשוק הפנסיה גדל בכמעט פי 2 ועמד נכון ליום 30 ביוני 2021 על 4.84% לעומת 2.62% ברבעון המקביל אשתקד. נתח השוק של החברה בהפקדות לפנסיה עמד ברבעון 2 על 8.0% לעומת 4.6% ברבעון המקביל אשתקד. פסגות גמל מחזיקה בנתח שוק של כ-0.75% בקרנות הפנסיה החדשות.


נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו מסך נכסים של כ-17.5 מיליארד ש"ח בסוף 2020 לסך נכסים של כ-25.9 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 ביוני 2021, גידול של כ-48.4%. עיקר הגידול נבע מגיוס לקוחות חדשים כתוצאה מפעולות שיווק יעילות וממוקדות לקידום וחיזוק קרן הפנסיה של החברה ולחיזוק ומיצוב מותג החברה בקרב הציבור הישראלי וכן מתשואות עודפות בטווחי הזמן הארוכים. בנוסף, העובדה שקרן הפנסיה של החברה הינה אחת מארבע קרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון, הגבירה את המודעות לחברה בקרב ציבור החוסכים והמפיצים. מהלכים אלה יחד, הובילו לגידול משמעותי בכמות העמיתים ובהיקף הצבירות שהועברו לקרנות הפנסיה שבניהול החברה. היקף נכסי קרנות הפנסיה של פסגות גמל הסתכמו לסך נכסים של כ-4 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 ביוני 2021.

נכסי הגמל של החברה גדלו בכ-15%, מסך של כ-147.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2020 לכ-169 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון השני לשנת 2021. נכסי הגמל של פסגות גמל הסתכמו לכ-51.9 מיליארד שקל נכון ליום 30 ביוני 2021.
נכון ליום 30 ביוני 2021, אלטשולר שחם גמל ופנסיה הינה החברה הגדולה ביותר בשוק קופות הגמל (לרבות תכנית חסכון לכל ילד) והיא מחזיקה בנתח שוק של כ-26.47% מסך הנכסים המנוהלים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות וזאת לעומת 22.62% ליום 30 ביוני 2020.
היקף הנכסים המנוהלים של החברה, ללא נכסי פסגות, ליום 30 ביוני 2021 הסתכם בכ-195 מיליארד ש"ח לעומת כ-181.3 מיליארד ש"ח ליום 31 במרץ 2021, צמיחה של כ-7.5% ולעומת כ-127.5 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2020, גידול של כ-53%.
ההון העצמי נכון ל-30 ביוני 2021 הסתכם לכ-363.5 מיליון ש"ח לעומת כ-283.5 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020.

במקביל לפרסום התוצאות, החברה פרסמה לראשונה נתונים אודות התרומה הצפויה של פסגות לתוצאות על בסיס הכנסות חודש יולי 2021 של נכסי הגמל וההשתלמות שעברו לאלטשולר שחם מפסגות: תרומה של כ-288 מיליון ש"ח להכנסות וכ-95 מיליון ש"ח לרווח הנקי במונחים שנתיים.

המניה עולה 8%+ בעקבות המצגת ששידרה היום אלטשולר שחם לבורסה לטובת המשקיעים המציגה את הרווח הצפוי מרכישת נכסי הגמל של פסגות.

https://www.funder.co.il/sec/1159037

226 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 171.86 מיליון באלטשולר שחם גמל
קרנות נאמנות שמחזיקות את אלטשולר שחם גמל. לרשימה המלאה