משקיע חדש לפרויקט קולורדו של שותפות מודיעין

מה שווי ההשקעה ביחס לשווי הרכישה?

 

 
Image by mohamed Hassan from PixabayImage by mohamed Hassan from Pixabay
 

עידו אסיאג
FacebookTwitter Whatsapp
12/09/2021

מודיעין אנרגיה דיווחה על עסקה שביצעה שותפתה בפרויקט (50%) Gondola בבעלותה המלאה של Fulcrum עם קרן פרייבט אקוויטי מניו יורק.

העסקה עליה עדכנה Gondola את מודיעין היא בגין רכישת 20% מחלקה של Gondola (וכ-10% מסך הפרויקט) (בבארות המפיקות בלבד (PDPs) בשטח הפרויקט, ללא זכויות נוספות, עבור סכום של 6.97 מיליון דולר. סכום זה משקף עליית שווי של כ-75% ביחס לעלות הרכישה, וזאת כ-7 חודשים בלבד מאז השלימו מודיעין ו-Gondola  את רכישת הנכס בתמורה לכ-40 מיליון דולר (100%). יצוין כי השווי האמור אינו מביא בחשבון הפקה של למעלה מ-400 אלף חביות נפט מהפרויקט ממועד השלמת העסקה ועד ל -1/9/2021 (שהוא התאריך האפקטיבי לביצוע העסקה).

עסקה זו מתקפת על ידי גורם חיצוני את שווי ההפקה הקיימת בפרויקט (PDPs) וכן מביעה אמון בתוכנית הפיתוח שהציגו לאחרונה מודיעין ו-Gondola, שכן הרוכשת עתידה לספק ל-Fulcrum, בנוסף על רכישת החלק בפרויקט, גם מימון לחלקה של Gondola בתוכנית הפיתוח לשנים 2022-2023 (קידוח של כ- 16 בארות והקמת תשתית נלווית).

תוכנית הפיתוח הרב השנתית שהציגו מודיעין ו-Gondola לפרויקט בקולורדו היא תוכנית מודולארית הכוללת קידוח של כ-150 בארות על פני 10 שנים, כאשר בשלוש השנים הראשונות צפויות להיקדח כ-8 בארות מדי שנה.

השלב הראשון של תוכנית הפיתוח הרב שנתית צפוי להתחיל בחודש מאי 2022. מודיעין צפויה לממן את חלקה בעלות תוכנית הפיתוח באמצעות התזרים השוטף שמייצר השדה ומימון ברמת הנכס, ובוחנת מספר אפשרויות בהקשר זה.

היקף העתודות בפרויקט קולורדו מוערך בכ-43 מיליון חביות מוכחות (P2) וקצב הפקת הנפט היומית (חלק מודיעין) צפוי לגדול מ-1,100 חביות בשנת 2021, לכ-1,900 חביות בשנת 2023, ולכ-3,000 חביות ב-2025, לאחר השלמת שלב הפיתוח הראשון.

את הרבעון השני סיימה מודיעין עם הכנסות של 5.8 מיליון דולר, ו-EBITDA ברמת פרויקט של כ-3.4 מיליון דולר, לאחר שהפיקה ומכרה כ-96.7 אלף חביות, מפרויקט קולורדו. תזרים המזומנים השוטף הסתכם ברבעון החולף בכ-3.4 מיליון דולר.

לגרף מודיעין לחצו כאן 

8 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.19 מיליון במודיעין יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את מודיעין יהש