דרוג תשואות קופות גמל ספטמבר 2021: מיטב דש בולטת במסלול 50-60 מתחילת שנה ועד שלוש שנים

תשואות שליליות בכל המסלולים (כמעט) בכל הגופים | פער משמעותי בתשואות בין הגופים השונים

 

 
אימיג` dreamstimeאימיג` dreamstime
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
18/10/2021

חודש ספטמבר מציג תשואות שליליות בגופים השונים, עם פערים דרמטיים בין המקומות הראשונים והאחרונים, במסלולים השונים. סיקור FUNDER לתשואות בגופים השונים, בהתאם לחתכי הגיל. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

כמעט כל הגופים בתשואה שלילית החודש במסלולים השונים. אקסלנס הם המנצחים הגדולים בתשואה השלילית הנמוכה ביותר במסלולים השונים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 0.98%- לעומת תשואה של 1.46% בחודש קודם. טווח התשואות נע באופן דרמטי בין 2.17%- ל-0.35%-. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 9.95%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 18.88%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 25.59% ול-5 שנים 43.27%.

אקסלנס מנצחים החודש עם 0.35%-. במקום השני נמצאים הראל עם 0.48%-. אקסלנס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.33%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים כלל (שלקחו את ההובלה ממור) עם 21.85%. אנליסט עדין מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.36% (1.14%- החודש). בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 48.79% (2.17%- החודש).

תשואות מסלול לבני 50 עד 60
במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.70%- לעומת 1.47% בחודש קודם. טווח התשואות נע בין 16.61%- ל-0.21%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.07%. תשואה ממוצעת לשנה האחרונה היא 16.32%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 23.06% ול-5 שנים 37.14%.

אקסלנס במקום הראשון עם 0.21%-. במקום השני הראל עם 0.37%-. מיטב דש מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן עם 11.04% מתחילת השנה, 19.01% שנה אחרונה ו-25.71% ל-3 שנים (מיטב השיאו החודש 0.52%-). בתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 44.33% (1.61%- החודש).

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, אלה הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. גם במסלול זה התשואה היא עדין שלילית, עם תשואה ממוצאת של 0.39%-, לעומת 1.14% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.77%- ל-0.11%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 6.29%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 10.74%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 17.55%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 26.76%.

אקסלנס מנצחים החודש, והיחידים בתשואה חיובית עם 0.11%. במקום השני נמצאים מור עם 0.01%-. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.96% (0.3%- החודש). אקסלנס מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 13.63%. מיטב דש מובילים גם בתשואה ל-36 חודשים עם 21.12%. אלטשולר שחם עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 31.96% (0.77%- החודש, מקום אחרון).קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

-0.35%

11.33%

21.12%

28.94%

46.74%

      6,193

9916

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

-0.48%

9.91%

18.44%

21.83%

38.53%

      1,200

9744

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

-0.63%

10.71%

20.47%

---

---

      1,957

12532

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

-0.65%

10.08%

18.56%

24.68%

39.38%

         938

9779

כלל תמר עד 50

-0.66%

10.35%

21.85%

26.49%

44.27%

      1,584

9651

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

-0.76%

9.89%

19.69%

23.38%

38.52%

      1,085

9793

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

-0.88%

10.70%

19.92%

26.85%

44.51%

      1,181

7215

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

-1.14%

10.69%

18.37%

29.36%

48.46%

         927

9730

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

-1.39%

10.56%

18.08%

27.52%

46.60%

      1,841

9939

פסגות גדיש לבני 50 ומטה

-1.65%

8.63%

17.84%

22.24%

36.86%

      1,078

9889

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-2.17%

6.56%

13.40%

24.57%

48.79%

     10,069

9950

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.98%

9.95%

18.88%

25.59%

43.27%

 

 

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

-0.21%

8.54%

16.84%

22.94%

37.19%

      2,507

9529

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

-0.37%

10.16%

17.28%

21.46%

36.68%

      4,274

9742

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

-0.41%

9.60%

16.66%

23.18%

34.82%

      1,939

9780

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

-0.44%

9.78%

17.83%

20.99%

36.17%

      4,425

9792

מיטב דש גמל לבני 50-60

-0.52%

11.04%

19.01%

25.71%

41.08%

      8,257

103

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

-0.53%

9.04%

16.30%

---

---

      5,877

12533

כלל תמר 50-60

-0.63%

8.89%

18.22%

23.64%

28.02%

      2,227

9652

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

-0.88%

8.49%

14.24%

24.96%

40.43%

      1,159

9731

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

-0.91%

9.57%

15.85%

24.23%

37.73%

      7,752

9940

פסגות גדיש לבני 50-60

-1.22%

8.10%

15.07%

20.12%

35.00%

     22,479

9890

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-1.61%

6.56%

12.22%

23.33%

44.33%

     33,058

9951

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.70%

9.07%

16.32%

23.06%

37.14%

 

 

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה בספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

0.11%

7.59%

13.63%

19.60%

31.24%

      3,817

401

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

-0.01%

6.53%

10.26%

---

---

      2,943

12534

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

-0.15%

7.08%

11.42%

16.85%

26.04%

      1,976

9745

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

-0.30%

7.96%

13.12%

21.12%

30.41%

      4,057

551

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

-0.36%

6.63%

11.46%

17.96%

28.19%

         768

9781

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

-0.38%

5.94%

10.93%

15.10%

23.46%

         910

9794

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

-0.63%

5.56%

9.03%

15.98%

24.60%

         377

9732

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

-0.71%

5.99%

9.61%

17.16%

24.55%

      1,542

9941

פסגות גדיש לבני 60 ומעלה

-0.72%

4.87%

9.45%

14.53%

20.37%

      1,445

9891

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-0.77%

4.73%

8.53%

19.63%

31.96%

     16,380

9952

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.39%

6.29%

10.74%

17.55%

26.76%