מדיפאואר - יורדת 3.5% אחרי דוחות רבעון 1

35 קרנות מחזיקות במניה | גידול של 55% בהכנסות מהשכרת נכסים

 

 

 
Image by serbuxarev from PixabayImage by serbuxarev from Pixabay
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/05/2022

המנכ"ל רון שטרן: 

"מדיפאואר בתנופת צמיחה ומצליחה לתרגם את היתרונות לגודל ואת המעמד התחרותי שלה באזורים בהם אנו פועלים לטובת הגדלה עקבית של מספר הנכסים והשבחתם. בתחילת החודש דיווחנו על רכישה של נכס במטרופולין של וושינגטון ובכוונת החברה להעמיק את נוכחותה במטרופולין זה שיהווה ביחד עם בוסטון, פילדלפיה ואטלנטה את מנוע הצמיחה של מדיפאואר בעתיד".

חברת מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים קהילתיים בארה"ב, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022 ומציגה המשך צמיחה משמעותית עם גידול של 55% בהכנסות מהשכרת נכסים. תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר משתי עסקאות אסטרטגיות שביצעה החברה עם רכישת 6 נכסים חדשים בחודשים יולי וספטמבר 2021 בתמורה כוללת של 132.8 מיליון דולר ומתרומתם ל-NOI ול-FFO. 

במסגרת שתי העסקאות, רכשה מדיפאואר פורטפוליו הכולל 5 מרכזים מסחריים פתוחים, מעוגני סופרמרקטים, במטרופולין של פילדלפיה, במדינת פנסילבניה (החזקת החברה 80%) וכן מרכז מסחרי במדינת ג'ורג'יה שבארה"ב (החזקת החברה 100%). מדיפאואר הרחיבה את השטח המסחרי המושכר בפנסילבניה בכ-60% והתרחבה גם לפעילות באזור דרום – מזרח ארה"ב המהווה מנוע צמיחה נוסף להתפתחות החברה בשנים הקרובות.

מדיפאואר מרחיבה בהתמדה את פעילותה בארה"ב, ובמסגרת זו חתמה החודש על מסמך כוונות לרכישת נכס ראשון במטרופולין של וושינגטון תמורת 36.5 מיליון דולר, עם NOI נוכחי של כ- 2.54 מיליון דולר בשנה ועוד קודם לכן הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת מרכז מסחרי הממוקם במדינת פנסילבניה שבארה"ב, בשטח כולל להשכרה של כ-10,320  מ"ר, בתמורה לסך של 19.25 מיליוני דולר. עסקאות אלו מצטרפות לעסקה לרכישת מרכז מסחרי בקונטיקט, שהושלמה בתחילת חודש אפריל, תמורת 22.35 מיליון דולר. 

למדיפאואר, נכון להיום, 17 נכסי נדל"ן על שטח להשכרה כולל של כ-183 אלף מ"ר, כ-260 שוכרים מסחריים עם חוזי שכירות המסתיימים בין השנים 2022 עד 2041 ושיעור תפוסה של 93%. 

ההכנסות מדמי שכירות בתקופה של הרבעון הראשון של 2022 הסתכמו לסך של כ-9.4 מיליון דולר, גידול של כ-55% בהשוואה להכנסות של 6.0 מיליון דולר לתקופה המקבילה אשתקד. 

הגידול בהכנסות מדמי שכירות מיוחס בעיקר לחמשת הנכסים שרכשה החברה בפנסילבניה ולנכס הנוסף שנרכש בג'ורג'יה. 

הרווח מהשכרת נכסים  (NOI)הסתכם ברבעון הראשון של 2022 בכ-6.0 מיליון דולר, בהשוואה לכ-3.95 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO הסתכם ברבעון הראשון של 2022 בכ-2.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

ליום 31 במרס 2022 סך ההלוואות של החברה מתאגידים פיננסיים הינו כ-218 מיליון דולר ארה"ב, בריבית שנתית ממוצעת של 3.68%. להלן פריסת ההלוואות (ללא אגרות חוב):


הון המיוחס למחזיקי ההון עמד נכון לסוף מרץ 2022 על כ-110.4 מיליון דולר, לעומת כ-77.5 מיליון דולר בסוף מרץ 2021, ולעומת כ-95.7 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2021. 

אירועים מהותיים בחודשים האחרונים:

החברה השלימה בינואר השקעה בסך כולל של 6 מיליון דולר בחברת טכנולוגיה אמריקאית, Groundfloor, המתמחה בהעמדת הלוואות לזמן קצר ליזמים וקבלנים בסקטור הבנייה הפרטית למגורים בארצות הברית, לפי שווי חברה של 150 מיליון דולר. לרשות החברה האמריקאית פלטפורמה אינטרנטית למימון המונים המבוססת על אלגוריתמים שונים שפותחו על ידה ומאגרי מידע נרחבים. לחברה כ-154 אלף משקיעים רשומים ובאמצעות הפלטפורמה השקיעו כמעט 100 אלף אמריקאים סך של יותר מ-600 מיליון דולר במסגרת יותר מ-2,900 פרויקטים. תשואות ההלוואות אשר ניתנו דרך הפלטפורמה בשנים האחרונות גבוהות מ-10%.  

מדיפאואר פועלת להקמת קרן פרטית להשקעות כאשר חלק החברה בקרן 5 מיליון דולר. הקרן תעמיד הלוואות מגובות נדל"ן במסגרת הפלטפורמה של חברת הטכנולוגיה האמריקאית. נכון למועד זה הקרן הוקמה ומדיפאואר השקיעה את חלקה.

בחודש מרץ השנה השלימה מדיפאואר מכירה של שני מרכזים מסחריים בתמורה כוללת של 29 מיליון דולר.   

לגרף מדיפאואר לחצו כאן

35 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 15.65 מיליון במדיפאואר
קרנות נאמנות שמחזיקות את מדיפאואר. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

PTF ת"א-מניב חו"ל

1.69%

60211.71

פסטרנק שהם גמישה

1.37%

807032.59

סיגמא מניות ישראל 

1.37%

4437022.2

ילין לפידות יתר 

0.59%

2117359.01

אי.בי.אי. מחקה משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי

0.56%

397415.2

פוקוס מניות

0.47%

55884.79

סיגמא 15/85

0.45%

239806.45

פוקוס גמישה

0.43%

373279.53

אלפי בנדק 25/75

0.4%

18968.17

פסטרנק שהם 20/80

0.39%

57138.77