השוק יורד, כך תוכלו לנצל זאת להטבת מס

תקופה של ירידות חדות בשווקים היא זמן טוב להזכיר איך עובד מס רווחי הון, ומדוע כדאי לקחת אותו בחשבון בניהול ההשקעות שלכם, וכיצד הוא יכול להועיל לכם בהמשך הדרך

 

 

 
Illustration © Hasheb Anzar, Dreamstime.comIllustration © Hasheb Anzar, Dreamstime.com
 

מיכל ארצי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/06/2022

תקופה של ירידות חדות בשווקים היא זמן טוב להזכיר איך עובד מס רווחי הון, ומדוע כדאי לקחת אותו בחשבון בניהול ההשקעות שלכם, וכיצד הוא יכול להועיל לכם בהמשך הדרך. 

כמעט כל השקעה הונית בישראל מחויבת במס רווחי הון. מס רווחי ההון הוא מס של 25% על הרווח הריאלי מההשקעה – כלומר הפער בין מחיר הרכישה של הנכס המושקע, למחיר המכירה שלו. המס נגבה על מגוון השקעות הון: ניירות ערך, נדל"ן, קריפטו ועוד. חבות המס נוצרת בעת מכירת ההשקעה, ואז קורה מה שידוע בשפה המקצועית "אירוע מס". אירוע מס הוא שמקים את חובת המיסוי על פי החוק. כלומר, אם יש לכם השקעה שערכה עלה בעשרות אחוזים, אבל הרווח הוא על הנייר, לא קמה עדיין חבות מס. ברגע שההשקעה נמכרה, נוצר אירוע המס וקמה החבות לתשלום המס. באותו אופן כך זה פועל גם בנוגע להפסדים: כל זמן שההשקעה שלכם יורדת על הנייר, לא קרה שום דבר, ברגע שמכרתם בהפסד – נוצר אירוע מס, עליו נרחיב בהמשך.  

אחרי שקרה אירוע המס, ישנן לרשויות המס מספר דרכים לגבות אותו. הראשונה היא ניכוי מס במקור. כלומר שמההכנסה או מהרווח ינוכה שיעור המס על ידי גוף שלישי, שידאג להעביר אותו לרשות המיסים. לגבי הכנסות או רווחים שאין מי שגובה את המס עליהם עבור רשות המיסים על המשקיע חלה חובה לדווח לרשות המיסים על כל אירועי המס שקרו בעקבות הפעילות שלו, לצרף מסמכים מתאימים, לחשב ולשלם את המס עליהן. 

בהשקעות בניירות ערך דרך ברוקר כמו בנק או בית השקעות, המס מנוכה במקור מהרווח. בהשקעות כמו קריפטו, המשקיע עצמו אמור לדווח למס הכנסה על כל עסקת מכירה או המרה של מטבעות, ולחשב את חבות המס שנוצרת מהעסקה. בפרקטיקה, הדיווח על חבות המס בקריפטו נעשית פעם בשנה יחד עם הדו"ח השנתי שמגישים המשקיעים, בטופס ייעודי לפירוט עסקאות בקריפטו. 

חשוב להדגיש: למי שמשקיע ולא מנוכה לו מס במקור, יש חובה לדווח על כל אירועי המס שנוצרו בעקבות ההשקעות שלו, גם אם הוא לא הרוויח באותה שנה. כלומר, השקעת, מימשת, קמה חובת דיווח ללא קשר אם מימשת ברווח או בהפסד. 

מה קורה כשהשוק יורד?  

מיסוי רווחי הון נעשה כאשר יש רווח מהפעילות, אבל אם באותה שנה מימשתם השקעות בהפסד, ההפסד מקנה לכם מגן מס והוא יקוזז מהרווח עליו מחושב המס. מה הכוונה? סכום ההפסד מתקזז מהרווח לצרכי מס. נוצר לכם רווח הון של 500 שקלים, מנגד, ממשתם השקעה בהפסד של 200 שקלים, מס רווחי ההון יחושב מרווח של 300 שקלים. מגן המס הוא משמעותי וחשוב להכיר איך הוא פועל: ראשית, מגן המס מהפסדים ניתן לקיזוז רק מול רווחים עתידיים. כלומר, אם ממשתם רווחים ב-2021 בגובה של 200 שקלים, ומימשתם הפסדים ב-2022 בסכום של 400 שקלים, לא תוכלו לקזז את ההפסד ולהשתמש במגן המס עבור הרווחים של 2021 והם ימוסו במלואם. אבל אם בשנת 2023 מימשתם רווחים של 300 שקלים, תוכלו להשתמש בהפסד שצברתם ולא תמוסו כלל על רווחי 2023, בנוסף, 100 שקלים מההפסד הצבור של 2022 יעברו לשנים הבאות ויהיו ניתנים לקיזוז מול רווחי הון שתממשו בהמשך. 

על מנת להשתמש בהפסדי הון כמגן מס חייבים לדווח עליהם. כלומר, אם לא דיווחתם באותה שנה למס הכנסה על הפסד ההון, לא תוכלו לבוא בשנה לאחריה ולבקש להשתמש בהפסדים שקרו בשנה קודמת שלא דווחו. בנוסף, יש צורך ברצף דיווחי כדי להשתמש במגן מס מהפסדים משנים קודמות. כך, אם הפסדתם ב-2022 ודיווחתם על הפסד של 500 שקלים, ב-2023 השתמשתם בחלק מההפסדים בגובה 300 שקלים, והעברתם הלאה את היתרה, וב-2024 לא הגשתם דיווח כלל, לא תוכלו להשתמש ב-2025 ביתרת ההפסד הצבור. בכך שלא שמרתם על רצף דיווח, למעשה ויתרתם על חלק ממגן המס. 

משקיעים מתוחכמים יותר, משתמשים בהפסדי מס בתכנון האסטרטגי של ההשקעות שלהם. דבר זה נעשה בדרך כלל בשנים של ירידות, במחצית השנייה של השנה, וכחלק מהערכות לסוף שנת המס. בשלב זה, המשקיעים עוברים על כל ההשקעות שלהם, ואם יש להם השקעות שלא מתאימות יותר לאסטרטגיה או שיש הערכה שהן לא יתאוששו, המשקיעים מממשים אותן בהפסד על מנת להינות מההפסד כנגד הרווחים מהשקעות הון אחרות.

דחיית מס – בעד ונגד 

משקיעים שלא פועלים דרך ברוקר שמנכה מס במקור, בעיקר משקיעי קריפטו, בדרך כלל לא משלמים את המס באופן פרטני אחרי כל מימוש אלא רק בסוף השנה. הייתרון שבכך הוא שאין צורך לשים חלק מהכסף בצד, ואפשר להמשיך ולהשקיע גם את החלק של מס הכנסה באותה שנת מס, ולצבור גם עליו את התשואה. הבעיה שנוצרה עם הפרקטיקה הזאת השנה היא שבשנה של הפסדים חדים, אפשר גם להפסיד את הכסף. אם מדובר בעסקאות שנעשו באותה שנת מס, אפשר לקזז את הרווחים מול ההפסדים ולשלם את המס על הייתרה, אבל אם מדובר בחבות מס משנים קודמות שעדיין לא שולמה, והושקעה הלאה, צריך לזכור שהחבות הזאת לא מתבטלת גם אם תפסידו את הכסף בשנה העוקבת. 

שימו לב שאתם לא הופכים לעסק

נקודה אחרונה שחשוב לקחת בחשבון כאשר אתם משקיעים לצורך רווחי הון, היא שאתם לא הופכים להיות עסק. במקרה כזה, יחול עליכם מס הכנסה לפי שיעור המס השולי שלכם, שהוא ככלל יותר גבוה ממס רווחי הון. איך מבדילים בין פעילות השקעה לעסק? יש לרשות המיסים מבחנים שונים, כמו היקף פעילות, שכירת משרדים, תכנות בוטים, העסקת עובדים ועוד.