טריא העבירה משכנתאות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ למערכת הבנקאית

מחזקת את שיתופי הפעולה עם גופי מימון נוספים וטייבה משמעותית את הריביות בתיק

 

 

 
Photo Adrian Hughes Dreamstime.comPhoto Adrian Hughes Dreamstime.com
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/09/2023

טריא ישראל, חברת תיווך האשראי בין עמיתים הגדולה והוותיקה בישראל, המתמחה באשראי ופתרונות מימון בתחום הנדל"ן, העבירה בחודשים האחרונים משכנתאות בהיקף של כ-100 מיליון ₪ למערכת הבנקאית, ואף הפחיתה את התחייבויותיה העתידיות לקבוצות רכישה בכ-50%. בד בבד, ממשיכה טריא ללוות את קבוצות הרכישה הקיימות במערכת. 

מהלכים אלו הם ביטוי למימוש תכנית ההתייעלות והצמיחה עליה הודיעה החברה בחודש מאי האחרון, במסגרתה פועלת טריא להגדלת הון בפלטפורמה באמצעות צמצום תיק האשראי, מכירת חוב וגיוס השקעות לפלטפורמה, לצד צמצום עלויות תפעול וכוח אדם.   

במקביל, טריא פועלת לגיוון ההכנסות מחוץ לפלטפורמה, באמצעות התמקדות בחוזקות שלה: יכולות תיווך אשראי מוכחות, במיוחד בתחום הנדל"ן, יכולות חיתום טכנולוגיות מתקדמות ותיק אשראי חזק ומגובה נדל"ן. 

צעדים אלו, אשר נושאים פרי, מסייעים לטריא, בין היתר, להגדיל מקורות לתמיכה בבקשות המשיכה שהצטברו בחודשים האחרונים. עד כה הזרימה טריא בקשות משיכה בהיקפים משמעותיים והחברה ממשיכה במאמצים אלה לטובת לקוחותיה. 

מייסד טריא ומנכ"ל החברה, אייל אלחיאני: "בדיוק כפי שהתחייבנו לשוק ולמשקיעים בפלטפורמה, אנו מממשים בכל הכוח את תכנית ההתייעלות והצמיחה שיצאנו אליה לפני מספר חודשים, באופן שמאפשר לנו להגביר את קצב המענה לבקשות המשיכה ובד בבד לייצר אפשרויות השקעה אטרקטיביות בתשואה שנתית של כ-10%, בסביבת הריבית החדשה. אנו גאים להמשיך ולאפשר לכל משקיע/ה, בכל סכום, להשקיע בהלוואות מגובות בטוחות נדל"ניות ולהנות מתשואה עודפת, סולידית ויציבה, בסיכון נמוך". 
   
לצד מהלכים אלו, חתמה טריא על הסכם שיתוף פעולה עם בנק לאומי, במסגרתו, יוקצו ללאומי אופציות לרכישת כ-20% ממניות טריא ישראל. ניירות הערך יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במשך תקופה של 24 חודשים. בנוסף, יוקצו ללאומי אופציות לרכישת 20% ממניות טריא פינטק. 

נוסף על ההסכמים להקצאת האופציות האמורות, בנק לאומי יבחן העמדת אשראי לחברה בת בבעלות מלאה של טריא ישראל. החברה תרכוש את הלוואות קבוצות הרכישה הקיימות מטריא, ובנק לאומי ישקול האם לממן את רכישת התיקים על ידי החברה ואת פעילות המימון העתידית שלה. בנוסף, בנק לאומי בוחן אפשרות להתקשר עם מספר קבוצות רכישה שקיבלו מימון חלקי מהפלטפורמה של טריא, כאשר בחינה זו נעשית באופן ישיר ועצמאי מול מארגני הקבוצות בהתאם לנוהלי החיתום הקפדניים של בנק לאומי. יצוין כי כל משא ומתן והתקשרות עתידיים בין טריא לבין בנק לאומי יהיו כפופים, בין היתר, לאישורים ולהיתרים רגולטוריים שונים, לבדיקות נאותות שונות על ידי הצדדים ולאישורים נוספים של בנק לאומי ושל החברה.

טריא רואה בהשקעות של גופים מוסדיים בפלטפורמה, אשר מהווים כ-15% מתיק ההשקעות, הבעת אמון באיכות החיתום, הבטוחות והתשואות בתיק. זאת, בשל העובדה כי ההלוואות שהעניקה טריא הינן הלוואות איכותיות, המשיאות תשואות עודפות ויציבות, גם בתקופה של תנודות בשווקים. תיק האשראי של טריא מגוון ומגובה בבטוחות נדל"ן לדיור בישראל (משכנתא ראשונה) בשיעור של למעלה מ-80%, כאשר טריא בחרה לאורך השנים להישאר בנתיבים הסולידיים, דוגמת אשראי לקבוצות רכישה, הלוואות גישור ומשכנתאות. 

בנוסף, טריא פתחה את מסלול ההשקעה שהיא מציעה למוסדיים גם לקהל המשקיעים הקטנים. מדובר במסלול אשר מאפשר השקעה "מתכלה", כך שהתשואה אינה מושקעת שוב, אלא מועברת מיידית למשקיעים. נכון להיום, הריבית הממוצעת בהלוואות במסלול זה הינה 10.34%.  

כמו כן, טריא מציעה היום מסלולי השקעה חדשים בריבית שנתית של 8-11%, וכל זאת כנגד בטוחות נדל"ניות בשעבוד ראשון לטובת המשקיעים בפלטפורמה. 

על בסיס נתוני המערכת היום ובהינתן שיעור ריבית הפריים היום, במהלך שנת 2024 שיעור הריבית השנתית הממוצעת בפלטפורמה, במסלולים סולידיים המגובים ברובם בבטוחות נדל"ן איכותיות, צפוי לעלות מעל  ל-8%.  

כזכור, טריא יצאה לתכנית ההתייעלות והצמיחה על רקע עליית הריבית הדרסטית בחודשים האחרונים ובקשות המשיכה שנבעו כתוצאה מכך. 

טריא ישראל היא חברה בעלת רישיון לתיווך מקוון באשראי בין עמיתים (P2P), הגדולה והוותיקה בישראל, עם תיק האשראי הגדול, המגוון, והבטוח ביותר, אשר מגובה בבטוחות נדל"ן בשיעור של למעלה מ-80%. 

x